ELECTRIC  WATER SKI JET

PROTOTYPE DEVELOPMENT IN SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Why electric water ski jet?

It was reported that a seven hour ride on a 2 stroke Jet Ski kicks out more pollution than an old model car driving 100,000 miles. Jet skis are one of the top pollutants to water in the World. It was estimated in 2001 that air pollution from Jet skis imposes at least 240 million dollars a year in healthcare costs to Americans.

Our models will produce absolutely zero emissions. No more gasoline expelled into the water or toxic fumes making swimmers nauseous.

 

 

ELEKTRIČNI VODENI SKI JET

RAZVOJ PROTOTIPA U SARAJEVU,  BOSNA I HERCEGOVINA

Zašto električni ski jet?

Informacija da sedam sati vožnje na Jet Ski stvara više zagađenja nego stari model automobila vozeći 100.000 milja. Jet ski su jedan od glavnih zagađivača vode u svijetu. Procijenjeno je da je u 2001 zagađenja zraka iz jet ski nameće najmanje 240 milijuna dolara godišnje u zdravstvenim troškovima Amerikancima.

Naši modeli će proizvesti apsolutno nula emisija. Nema više benzinskih izduvnih gasova izbačenih u vodu i otrovne pare.

INDEX PRVA STRANA

Prava kopiranja.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak.

Copyright,  All rights reserved.  Rudolf Bosnjak.