2019 PROJEKT: Pravljenje Bosansko Hercegovačke Formule E

Formula E je klasa moto sporta koja koristi samo električne automobile. Serija je zamišljena 2011. godine, a inauguracijsko prvenstvo započelo je u Pekingu u septembru 2014. Sankcionirala je FIA.

Alejandro Agag osnivač je i trenutni predsjednik Formule E.

FIA otkriva detalje o troškovima novog automobila Formule E za sezonu 2018/19
FIA je otkrila ograničenja cijena za neovisne timove za kupovinu spremnih za trkaće automobile Formule E od 2018/19.

Sljedeće sezone kategorija električnih trkaća predstavit će novu šasiju koju pokreće baterija McLaren Applied Technologies dizajnirana za prelazak pune trke s puta.

Upravno tijelo FE-a i moto sporta posvećeno je "zaštiti" manjih timova među nizom trenutnih i predstojećih unosa proizvođača od sličnih Audiju, Jaguaru, Nissanu, BMW-u, Mercedesu i Porscheu.

FIA je sada otkrila revidirani postupak registracije za naredne tri sezone FE, koji uključuje potpuno raščlanjivanje troškova svakog automobila FE-a i revidirani rok neovisnih timova da sklope dogovor s proizvođačem kako bi koristili njegov pogonski sklop.

Utvrđeno je da ukupni trošak "spremnog za utrku" FE automobila neće prelaziti 817.300 eura, a pogonski agregati će biti ograničeni na 250.000 eura.

Novi halo uređaj za 2018/19 koštat će 12.700 eura, dok će specifična baterija i šasija ugraditi Spark po cijeni od 200.000 i 299.600 eura.

Nove cijene predstavljaju ozbiljnu obvezu zadržavanja troškova zbog eskalacije usred konkurencije proizvođača, s tim da će timovi prvi put posjedovati automobile umjesto da ih daju u zakup, prema sadašnjem aranžmanu, a ukupni troškovi sada su niži nego prije.

To je zbog toga što će timovi trebati upotrijebiti polovinu pogonskog sklopa, baterija i šasije kao i prije, što nadoknađuje povećane troškove razvoja kako bi svaka komponenta podnijela više snage i trajala dvostruko duže.

Troškovi pogona za trenutnu kampanju 2017/18 bili su postavljeni na 150 000 eura po jedinici, a ukupno 600 000 eura (plus rezervni dijelovi), u odnosu na 500 000 eura sada.

Ukupni automobil za 2017./18. Označen je sa 480.000 eura, a premda to čini novo 337.300 eura skupljim, vlastiti timovi uštedjet će gotovo 300.000 eura kupnjom dva umjesto četiri.

Timovi moraju do 15. januara „ugovoriti ugovor sa proizvođačem“, a ukupan iznos po automobilu dopunio je administrativnu pristojbu u iznosu od 55 000 eura.

Proizvođačima se i dalje može obratiti za opskrbu električnim vlakom nakon ovog datuma, ali oni nisu dužni prihvatiti - podrazumijeva se da je rok preveden od 28. ožujka kako bi proizvođači imali više vremena za proizvodnju komponenti u slučaju dodatnih ugovora dogovoreno kasnije.

Također im je dan dodatni mjesec, do 1. oktobra, kako bi završili dodijeljenih 15 dana privatnog testiranja, dok proizvođači koji isporučuju više od jednog tima dobivaju 22 dana rada.

Očekuje se da će vrhunska snaga novih FE porasti sa 200kW na 250kW, s kapacitetom baterije od 28kWh do 54kWh, a za vrijeme testiranja podrazumijeva se da je prototip već nadmašio postojeći model.

 


ABB FIA Formula E Championship - kompletiranje kruga 

Globalna revolucija e-mobilnosti ima bezbroj oblika: bilo da se radi o eksperimentalnim električnim avionima, autonomnim trajektima, voznim parkovima s brzinama ili o sve poznatijem viđenju web spojenih EV-ova na javnim cestama.

Ali ako postoji samo jedna grana razvoja e-mobilnosti koja bi uzela nagradu za vrhunsku, pionirsku inovaciju, to bi sigurno bilo prvenstvo ABB FIA Formule E, koje 22-ak najtalentiranijih vozača na svijetu stavi jedni protiv drugih još su stvoreni napredni električni trkački trkači koji će se boriti za počasti na globalnom prvenstvu u moto sportu.

Možda je najistaknutiji aspekt ABB Formule E buka - ili tačnije, nedostatak iste.

Kao prva svjetska kategorija motocikala sa svim električnim motorom, prvenstvo ABB FIA Formule E, koristeći svoje puno ime, rodilo se od ideje koja bi razbila jednu od najomraženijih konvencija u moto sportu: da se utrke trebaju razdvojiti od uha bučan, zahvaljujući snagama dobivenim od visoko podešenih motora s unutrašnjim sagorijevanjem, koji izgaraju fosilna goriva dok se okreću brzinom do 20.000 o / min.

Od svog osnutka 2014. godine, ABB Formula E uzela je radikalno drugačiji pristup, umesto toga usvojila je automobile na baterije koji pokreću visoko efikasni električni pogoni koji koriste neke od najnaprednijih svetskih tehnologija e-mobilnosti. I pritom, na zvuk samo brze guze koja prati automobile dok se takmiče na trkačkim stazama u centru grada oko planete, utišale su kritičare.

Za manje od pet godina, ABB Formula E procvjetala je od hrabrog startapa koji su obožavatelji hardcore moto moto i manje vizionarski kvartali u automobilskom sektoru odbacili kao zanimanje niše, u sportsko svojstvo takve važnosti da su glavni proizvođači automobila sada guraju svoj put u šampionat, uplašeni da bi propustili šansu da zasmetaju svoje poverljivosti za e-mobilnost kroz uspeh takmičenja. Već su slični timovi Audi, BMW, Nissan i Jaguar na terenu; Naredne sezone pridružit će im se pioniri industrije blue-chip proizvođača Porsche i Mercedes-Benz.

Prvenstvo, koje je ABB nosio od siječnja 2018., procvjetalo je zbog urođene "ispravnosti" svog prijedloga u vrijeme rastuće zabrinutosti oko pitanja održivosti, energetske učinkovitosti, zagađenja i zastoja u gradu. U jednom paketu koji u svojoj jezgri održava visceralnu sportsku privlačnost, ABB Formula E može istovremeno da predstavi: naprednu tehnologiju elektrifikacije; rješenja gradskog prevoza; najnovije ideje vezane za mobilnost; pametne vizije grada i razvoj u održivoj proizvodnji energije.

Ali srce prvenstva ostaje polje brzih, dramatičnih, električnih trkačkih automobila kojima upravlja 22 najtalentovanija svjetska vozača - od kojih su mnogi izvučeni iz Formule 1.
Svaki od 11 timova s ​​dva automobila, dva vozača, natječe se s vlastitom varijantom iste osnovne mašine. To je jednosed s otvorenim kokpitom izgrađen oko otpornog na udarce i visoko zaštitnog monokoka od ugljeničnih vlakana, koji kokosa vozača. Ogibljenje je okačeno iz ove središnje komponente, a aerodinamična karoserija odjeća je unutrašnja. To je relativno konvencionalno i tipično za gotovo sve savremene jednosjedne trkače.
Ali iza vozača se krije definirajući hardver trkačkog automobila ABB Formula E. Umjesto spremnika za gorivo, motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i više-brzinskog poluautomatskog mjenjača, 'Gen2' trkač predstavljen za ovu sezonu isporučuje veliku bateriju visokog stupnja učinkovitosti, jedan ili dva motora i mjenjač s jednom brzinom. Ovo su elementi koji stavljaju 'E' u 'ABB Formula E'.
Baterija koju je sagradio i isporučio McLaren Applied Technologies (MAT) - sestrinska kompanija čuvenog McLaren trkačkog tima - zajednička je svakom automobilu i apsolutno je središnja njihova izvedba.

Teži oko 385 kg, i veći je i teži od jedinice koja se isporučuje za raniju generaciju automobila koji su se kretali u sezoni do četiri, a njegova maksimalna snaga od 900 volti povećana je za 200 volti u odnosu na prethodnu tehnologiju. Omogućuje vršnu snagu od 250 kw - otprilike 335 KS - i može gurati automobile do maksimalnih brzina od oko 280 km / h.

Međutim, značajnije od ovih naslovnih stavki je da povećani kapacitet i efikasnost baterije omogućuje automobilima ABB Formula E da sa jednim punjenjem pređu punu trkačku stazu. Tijekom prve četiri sezone utrka, tehnološka ograničenja značila su da će vozači koristiti dva automobila po trci: počevši u jednom sve dok se baterija ne isprazni i zaustaviti na pola puta za premještanje automobila u srednje utrke u identičan stroj s punom baterijom.

Iako je ovaj jedinstveni postupak ABB Formuli E dao spektakularni spektakl, on je također skrenuo pažnju na specifičnu neodlučnost potrošača koja je ometala široko prihvaćanje EV-a: anksioznost raspona. Međutim, veći paket baterija u automobilu Gen2 odbacio je tu zabrinutost zahvaljujući povećanju energije za 95 posto za 20-postotnom povećanju težine.

 

 


 

2019 PROJECT: Formula E of Bosnia and Herzegovina

Formula E is a class of motorsport that uses only electric cars. The series was conceived in 2011, and the inaugural championship commenced in Beijing in September 2014. It is sanctioned by the FIA. Alejandro Agag is the founder and current chairman of Formula E.

FIA reveals cost details for new Formula E car for 2018/19 season
The FIA has revealed the price caps for independent teams to purchase ready-to-race Formula E cars from 2018/19.

Next season the electric racing category will introduce a new chassis powered by a McLaren Applied Technologies battery designed to complete a full race distance.

FE and motorsport's governing body are committed to "protecting" smaller teams amid a swathe of current and impending manufacturer entries from the likes of Audi, Jaguar, Nissan, BMW, Mercedes and Porsche.

The FIA has now revealed a revised registration procedure for the next three FE seasons, which includes a full breakdown of the cost of each FE car and a revised deadline for independent teams to strike a deal with a manufacturer to use its powertrain.

It has been determined that the total cost of a "ready-to-race" FE car will not exceed €817,300, with powertrains capped at €250,000.

The new-for-2018/19 halo device will cost €12,700, while the spec battery and Spark-built chassis are priced at €200,000 and €299,600 respectively.

The new prices represent a serious commitment to keep costs from escalating amid manufacturer competition, with teams owning the cars for the first time instead of leasing them, as per the present arrangement, and the total costs now lower than before.

This is because teams will need to use half the number of powertrains, batteries and chassis as before, which offsets the increased development costs to make each component handle more power and last twice as long.

The cost of a power train for the current 2017/18 campaign had been set at €150,000 per unit and €600,000 in total (plus spares), compared to €500,000 now.

A total car for 2017/18 was marked up as €480,000, and though this makes the new one €337,300 more expensive on its own teams will save almost €300,000 overall by buying two instead of four.

Teams have until January 15 to "contract with the manufacturer", with the total per car topped up by a €55,000 administration fee.

Manufacturers can still be approached for a power train supply after this date, but they are not obliged to accept - it is understood the deadline was brought forward, from March 28, to give manufacturers more time to produce components in the event of additional deals being agreed later.

They have also been given an extra month, until October 1, to complete their allotted 15 days of private testing, while manufacturers supplying more than one team get 22 days of running.

The peak power output of the new FE cars is expected to rise from 200kW to 250kW, with battery capacity up from 28kWh to 54kWh, and during testing the prototype is understood to have already outpaced the existing model.


ABB FIA Formula E Championship – completing the circuitThe global e-mobility revolution takes myriad forms: be it experimental electric aircraft, autonomous ferries, fast-charged bus fleets, or the increasingly familiar sight of web-connected EVs on public roads.

But if there’s a single branch of e-mobility development that would take the prize for high-profile, pioneering innovation, it would surely be the ABB FIA Formula E championship, which pits 22 of the world’s most talented drivers against each other in the most advanced electric racecars yet created, to fight for honors in a global motorsport championship.

Perhaps the most notable aspect of ABB Formula E is the noise – or, more accurately, the lack of it.

As the world’s first global all-electric motor racing category, the ABB FIA Formula E Championship, to use its full name, was born of an idea that would shatter one of the most dearly held conventions in motorsport: that racing should be ear-splittingly noisy, thanks to power derived from highly tuned internal combustion engines burning fossil fuels while spinning at up to 20,000rpm.

Since its inception in 2014, ABB Formula E has taken a radically different approach, instead adopting battery-powered cars driven by high-efficiency electric powertrains that use some of the world’s most advanced e-mobility technology. And in doing so, to the sound only of a high-pitched whine that accompanies the cars as they compete at city-centre racetracks around the planet, it has silenced the critics.

In less than five years, ABB Formula E has blossomed from an audacious start-up that was dismissed as a niche curio by both hardcore motorsport fans and the less visionary quarters of the automotive sector, into a sporting property of such relevance that major car manufacturers are now thrusting their way into the championship, frightened of missing the chance to flaunt their e-mobility credentials through competition success. Already the likes of Audi, BMW, Nissan and Jaguar field leading teams; next season they will be joined by blue-chip industry titans Porsche and Mercedes-Benz.

The championship, title-partnered by ABB since January 2018, is flourishing because of the inherent ‘rightness’ of its proposition at a time of growing concern over matters of sustainability, energy efficiency, pollution and urban congestion. In a single package that maintains a visceral sporting appeal at its core, ABB Formula E is able to showcase simultaneously: advanced electrification technology; urban transport solutions; the latest ideas in connected mobility; smart city visions and developments in sustainable power generation.

But the heart of the championship remains a field of fast, dramatic, electric racing cars driven by 22 of the world’s most talented drivers – many of whom have been drawn from Formula 1.
Each of the 11 two-car, two-driver, teams competes with their own variant of the same basic machine. It’s an open-cockpit single-seater built around an impact-resistant and highly protective carbon-fibre monocoque, which cocoons the driver. The suspension is hung from this central component and aerodynamic bodywork clothes the inner workings. This much is relatively conventional and typical of almost any contemporary single-seat racer.
But it is behind the driver that the defining hardware of an ABB Formula E racecar is hidden. Instead of a fuel tank, internal combustion engine and a multi-speed semi-automatic gearbox, the ‘Gen2’ racer introduced for this season packages a large, high-efficiency battery, one or two motors and a single-speed transmission. These are the elements that put the ‘E’ in to ‘ABB Formula E’.
The battery, built and supplied by McLaren Applied Technologies (MAT) – a sister company of the famous McLaren racing team – is common to every car and is absolutely central to their performance.

Weighing around 385 kg, it is both larger and heavier than the unit supplied for the earlier generation of cars that raced from seasons one to four and its peak output of 900 volts is an increase of 200 volts over the previous technology. It permits peak power of 250 kw – approximately 335 hp – and can push the cars to top speeds of around 280 km/h.

More significant than these headline figures, however, is that the battery’s increased capacity and efficiency allows ABB Formula E cars to complete a full race distance on a single charge. Over the first four seasons of racing, technological limitations meant that drivers would use two cars per race: starting in one until its battery emptied and stopping at half distance for a mid-race car-swap to an identical machine with a full battery.

While this unique procedure lent a distinct spectacle to ABB Formula E, it also drew attention to a specific consumer hesitancy that has hindered widespread EV adoption: range anxiety. The Gen2 car’s bigger battery pack has dismissed that concern, however, thanks to a 95 per cent energy increase for a 20 per cent weight gain. In this aspect more than any other, ABB Formula E has demonstrated the rapid pace of technical advancement across the e-mobility landscape.

MAT’s Gen2 battery pack was developed with particular regard for temperature management. Its internal lithium cells are highly sensitive to temperature: too cool and efficiency is not optimized; too hot and output life suffers. Homogenous cooling across the multiple individual cells inside the pack was therefore a key design goal.

Elsewhere beneath the aggressively styled bodywork of the Gen2 cars lie experimental technical developments being tested by manufacturers in a racing environment as part of their wider R&D programs. Twin-motor installations, whereby one of the pair is dedicated to one of the rear wheels (rather than drive from a single motor being split between two) have been evaluated for potential traction and drivetrain efficiency benefits, for example.

And all cars incorporate regenerative braking systems, to harvest significant amounts of energy under repeated intensive deceleration every lap. Until this season each car’s so-called ‘regen balance’ was controlled by the driver but electronic control introduced for Season 5 has enhanced the process. This is precisely the kind of sophisticated energy management technology that is invaluable to manufacturers in developing class-leading road car models.

ABB, meantime, has brought its own technical expertise to the Jaguar I-PACE eTROPHY series that supports ABB Formula E at 10 races this season.

The race-prepared version of the I-PACE, Jaguar’s all-electric SUV which recently won the prestigious Car of the Year award, is powered at circuits by custom-made variants of ABB’s Terra 53 DC charger.

To meet the series’ demands for a charger that could be both mobile at race tracks and easily transported between them, ABB commissioned a team of its engineers in India to reconfigure a standard Terra unit into a smaller package, with wheels, for easy freighting and manoeuvrability. By mid-season they had operated with a 100 per cent success rate.

Clearly, these are exciting times for ABB Formula E, with the championship in rude health and further ABB technical collaborations under discussion.

Nissan e.dams driver Sébastien Buemi, Season 2 champion and an ABB ambassador, needs no convincing as to the merits of all-electric motor-racing: “When we compete in ABB Formula E,” he says, “it feels like we are driving the future.”