ŠTA JE RAZLOG NESTAJANJA VODE ARALSKOG MORA

ČITAJ I MISLI SVOJIM VLASTITIM MOZGOM

 

NEVIDLJIVI PROCES ELEKTROLIZE

 

OVO  JE ONO ŠTA MI VIDIMO SA ZEMLJE

 NEVIDLJIVI PROCES ELEKTROLIZE INVISIBLE_ELECTROLYSIS_PROCESS1.jpg (183451 bytes)

INVISIBLE_ELECTROLYSIS_PROCESS2.jpg (60160 bytes)

 INVISIBLE_ELECTROLYSIS_PROCESS3.jpg (237649 bytes)

IZMEDJU 31 I 32 SEKUNDE OVOG VIDEO SNIMKA, VIDI SE ELEKTRIČNO PRAŽNJENJE...

USISAVANJE MORSKE VODE KAO NEVIDLJIVI PROCES ELEKTROLIZE

http://www.youtube.com/watch?v=n__hRzF0Vuw

Objašnjenje kako radi NLO-UFO sistem koji sisa vodu iz mora i jezera planete Zemlje.

SUCKING_WATER_SYSTEM_INSIDE_WORKING.gif (265689 bytes) KAKO_SISTEM_SISANA_VODE_RADI.gif (395798 bytes)

OVDJE MOŽEŠ VIDJETI ŠTA JE VIDLJIVO UNUTAR KAO 3 VRTEĆA SISTEMA ZA SISANJE VODE.

CRNA USPRAVNA LINIJA UZIMA VODU,

TAMNE SIVE USPRAVNE LINIJE SU VRSTA ZAŠTITE CIJEVI ZA DRŽANJE VODE  "U CIJEVI ",

SVIJETLE SIVE USPRAVNE LINIJE SU "GLAVNA CIJEV" ZA DRŽANJE KOMPLETNOG SISTEMA "CIJEVI" ZAJEDNO.

Pozdrav Rudolf Bošnjak

WATERSPOUT_STRANGE_SHAPE.jpg (31248 bytes)

WATERSPOUT_EXIT_POINT_FROM_SPACESHIP_500.jpg (9587 bytes)

WATERSPOUT_EXIT_POINT_FROM_SPACESHIP1_5OO.jpg (12087 bytes)

 

 

VIDEO SNIMAK NASTAJANJA I PONAŠANJA VODENE PIJAVICE I NJENOG KRETANJA PO MORSKOJ VODI IZ NEPOSREDNE BLIZINE, GLEDAJ I UČI, NIJE ONO ŠTO ZVANIČNA NAUKA TVRDI I PRIČA...

http://www.youtube.com/watch?v=hN7ug1zoWWE

NIKOLA TESLA NEVIDLJIVO VRTEĆE-ROTACIONO MAGNETSKO POLJE PRIKAZANO JE OVDJE KAO VODENA PIJAVICA NA FLORIDI
SA VRTNJOM VANJSKE CIJEVI OD 5 CIKLUSA ili 5 HERCA U SEKUNDI.

INVISIBLE_ELECTROLYSIS_PROCESS_WATER_SPOUT_FLORIDA.jpg (51393 bytes)INVISIBLE_ELECTROLYSIS_PROCESS_WATER_SPOUT_FLORIDA1.jpg (175280 bytes)

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qpOs6i2X_0I

NEVIDLJIVO VRTEĆE-ROTACIONO MAGNETSKO POLJE KOJE PROIZVODI NEVIDLJIVI UFO-NLO,  VRTI OVU VODENU CIJEV SA VEOMA VELIKIM NAPONOM,  VELIKOM STRUJOM I FREKVENCIJOM OD 5 CIKLUSA ili 5 HERCA.

MI NE MOŽEMO ČUTI 5 CIKLUSA ili 5 HERCA, MI ČUJEMO SAMO VRTNJU OKOLNOG ZRAKA-VAZDUHA KAO ŠUM VJETRA.

 

OVA VODENA CIJEV ISPOD NAPRAVI PUNI KRUG U 5 SEKUNDI.

INVISIBLE_ELECTROLYSIS_PROCESS_WATER_SPOUT_FLORIDA2.jpg (95052 bytes)

AUDIO FREQUENCY 5 Hz give Wavelength of 68.6, or 6860 centimeters

Speed of sound is 343 meter.

VEOMA DOBRO VIDLJIVA ZAŠTITNA CIJEV I SREDNJI USISNI KANAL I KAKO SE VODA U DUGOJ SPIRALI, SPIRALNO  "PENJE - DIŽE" KROZ NJEGA DO SVEMIRSKOG BRODA...KOJI JE NEVIDLJIV, ALI ISPUŠTA VODENU PARU OKO SEBE, A MI TO VIDIMO KAO OBLAKE...

http://www.youtube.com/watch?v=eG9OLDtdSiU

NEVIDLJIVI_PROCES_ELEKTROLIZE4.jpg (78532 bytes)

http://www.youtube.com/watch?v=F64epWjf80o

NEVIDLJIVI_PROCES_ELEKTROLIZE5.jpg (29289 bytes)

NEVIDLJIVI_PROCES_ELEKTROLIZE7.jpg (27238 bytes)  NEVIDLJIVI_PROCES_ELEKTROLIZE8.jpg (151325 bytes)


DALI SA OVAKVIM SISTEMOM SA 4 ELEKTRODE RAZDVAJAJU KISIK I VODIK ISTOVREMENO

 

NEVIDLJIVI_PROCES_ELEKTROLIZE_SA_4_ELEKTRODE.jpg (50019 bytes)

NEVIDLJIVI PROCES ELEKTROLIZE SA 4 ELEKTRODE

Elektroliza je prolaz jednosmjerne-istosmjerne električne struje kroz ionsku tvar-materiju koja je rastopljena ili otopljena u prikladnom otapalu, (voda aralskog mora), što daje hemijsku reakciju na elektrodama i razdvajanja materijala iz ionske tvari.

Glavne komponente potrebne za rad elektrolize su:

  • Elektrolit: tvar sadrži slobodne ione koji su nositelji električne struje u elektrolitu. Ako ioni nisu pokretni, kao u čvrstoj soli onda elektroliza se ne može dogoditi.
  • Jednosmjerna-istosmjerna struja (DC) dovodi: daje električnu energiju za stvaranje ili pražnjenje iona u elektrolitu. Električna struja je provedena od strane elektrona u vanjskom krugu.
  • Dvije elektrode: električni provodnik koji osigurava fizički priključak između električnog kruga i daje struju kroz elektrolit.

Elektrode od metala, grafita i poluvodičkih materijala se široko koriste. Izbor odgovarajuće elektrode zavisi o hemijskoj reakcij  između elektrode i elektrolita.

JEDNA ELEKTRODA JE PLANET ZEMLJA,

ELEKTROLIT JE MORSKA VODA I ZRAK -VAZDUH, VAZ-na arapskom je DUG PUT

DRUGA ELEKTRODA JE NEVIDLJIVI NLO-UFO KAO IZVOR JEDNOSMJERNE STRUJE VEZANA SA VAKUMOM, DA, SPOJEN SA VAKUMOM KOJI PRAVI PRITISAK NA ZRAK-VAZUH-ATMOSFERU.

Pozdrav Rudolf Bošnjak

 


AKO, KORISTIŠ PROCES ELEKTROLIZE IZ OVE PRIČE DOBIT ĆEŠ ODGOVOR ZAŠTO ARALSKO MORE NESTAJE, KOJE JE JEZERO I MORE SLJEDEĆE NA PLANETI ZEMLJI... ?

Isparavanje vode i upijanje iste za tipične uslove nivoa mora prema vezi sa upijanjem kisika. MTP radi na frekvencijama od 55 to 60 GHz. http://brucegary.net/MTP_tutorial/MTP_ch5.html   Da li uredjaj na svemirskom brodu radi na ovim frekfencijama te izdvaja kisik i vodonik....

Našao sam ovaj tekst na ruskoj web strani i priču o otetom australijskom pilotu sa imenom Frederick Valentich u oktobru 1967 i odlučio ga prevesti, jer nemam povjerenja kompjuterski prevod, ima puno netačnih informacija i neznanja koja dolazi iz ove vrste kompjuterskog prevoda. Ovo je dio teksta koji se dodiruje sa mojim projektom oko proizvodnje električnih automobila i mog dugogodišnjeg zahtjeva svim stanovnicima planete Zemlje: SPASIMO KISIK NA PLANETI ZEMLJI , da bi mogli ŽIVJETI....Molim pročitaj članak sa razumijevanjem.Frederick Valentich

Frederich Valentich

"Veliki svemirski brod, gdje sam radio, je teretni. Posada, osim ljudi zarobljenih poput mene, je samo 2-3 stranca. Oni pripadaju sazviježđu Pleajade i predstavljaju neku Interplanetarnu organizaciju sa 6 civilizacija iz sazvježdža Orion, Labud i Veliki Pas. Sunčev sistem pripada toj organizaciji. Oni su, kao mi, proteinska energetska bića i koriste kisik za disanje i slične su fizičke strukture kao ja.

Odgovor stranaca na moja pitanja kao "šta su oni radili na Zemlji?" je, da su radili istraživanje.

Ali moja zapažanja pokazuju nešto drugo i "istraživanja" nije ništa drugo nego dimna zavjesa za istinske aktivnosti i umirujuće ućutkivanje svijesti i drugih otetih Zemljana, koji su "potpisali" ugovore i prisiljeni su kao ja.

Naš osnovi teret od Zemlje je tečni kisik, koji se dobiva od uređaj ugradjenih na svemirski brod. To je bezobrazluk: ovi "naučnici" kradu najdragocjeni dio Zemljine atmosfere i budale, poput mene, aktivno im pomažu.

Glavni pravac našeg svemirskog broda je od Zemlje do mjesec planete Jupitera, sa imenom Kallisto, koji ima masu sličnu Zemljnoj, tamo je ogromna, stalno aktivna baza.

Kisik ubacuju u balone napravljene od plastike i metala. Volumen punjenja može se procijeniti po težini - veliki balon ne teži manje od 110 kilograma, male su dvostruko manje.

Maksimalnu količinu balona kisika koji preveze naš svemirski brod u jednom putovanju do Kallista, je više od 12 hiljada velikih i 5 hiljada malih balona. Možete li zamisliti koliko kisika bilo je uzeto iz vode i atmosfere planete Zemlje!   Mi napravimo 2 putovanja sedmično, ponekad.

Bože, pomozi mi i oni, koji budu pronašli ovo pismo! Ruski ili kineski, molim vas, da prođe na na australijsku ambasadu u vašoj zemlji, i moj apel predstavnicima naše ambasade, u istraživanju naučnika. "


Puni prevod teksta sa ruskog na hrvatski preko Google prevodioca na dnu strane


http://www.gerbb.ru/dnpnch.htm
   (C) U. Belicov, 1998

Vidi animaciju vrtnje mjeseca Kalisto  http://www.solarviews.com/cap/jup/vcallis1.htm

OVDJE JE  GRIDA OBJAŠNJENJE NA ENGLESKOM http://maps.grida.no/go/graphic/the-disappearance-of-the-aral-sea

 

KAKO ZEMLJSKI NAUČNICI OBJASNE ISTU STVAR, NESTAJANJE KISIKA SA PLANETE ZEMLJE

Zemaljski zrak naš zaštitni omotač-štit se krade. 30. svibanj 2009 by Jessica Griggs
KAO I čuvanje naše atmosfere, Zemljin zaštitni omotač-štit može biti ukraden i krade se sa neba.

Regija u prostoru koja sadrži Zemljino magnetsko polje, poznato kao magnetosfera, štiti nas od nabijenih čestica koje dolaze u mlazovima od sunca.

Djelujući kao prepreka za ovaj sunčev vjetar, misli se da se spriječi da ove čestice prenesu dovoljno svoje energije na molekule gasa-plina u atmosferi da bi isti pobjegli iz Zemljinog gravitacionog polja.

To može biti samo polovina priče, mislim. Na polovima, magnetosfera možda imamo gubitak atmosfere, prema Stas Barabash iz švedskog Instituta za fiziku u Kiruna Space, koji je glavni istražitelj iz Evropske svemirske agencije Venus Express misija.

Barabash temelji svoj prijedlog na mjerenjima protoka iona koji bježe od Venere, Marsa i Zemlje.

Smatra se da Sunce krade Zemljinu atmosferu kaže Anne Minard za National Geographic vijesti.

Naša trenutna stopa gubitka, naše sadašnje atmosfere može trajati barem dok sunce prolazi koroz kroz njegov život sada, pretvara se u crvenog diva i progutat će Zemlju, rekao je Russell.

"U tom trenutku", rekao je, "gubitak atmosfere postaje dvojben."

Za razliku od, recimo, Marsa ili Venere. mislilo se da je Zemljina atmosfera nedodirljiva unutar našeg zaštitnog magnetskog polja. Ali nove studije i istraživanja kažu Sunce je lagano-sporo "krade" našu atmosferu, većom brzinom nego na Marsu ili Veneri.

Možda čak i više iznenađuje, glavna odbrana našeg planeta od sunca može biti dvostruki agent, pomaganje i podržavanje kradje.

Marsa, na primjer, vjerojatno je počeo sa gustom atmosferom sličnoj Zemljinoj. No, bez magnetskog polja nema zaštitite Marsove atmosfere, sunčani vjetar, stvarni tok nabijenih čestica od sunca, to sve mijenja i daleko narušava.

Venera također nema magnetosfere i biva lišena svog atmosferskog pokrivača. Trenutno stopa gubitka je premašila onu na Marsu.

Obično mala kuglice leda koji pada iz oblaka kumulumbusa kad postoje vrlo jake struje zraka diže ih i služe kao zaštitne tampon od sunčeve brutalne sile, Zemljina magnetosfera zapravo pomaže suncu da nabije čestice u dijelovima Zemljine atmosfere, kaže nova studija.

"Mi smo, zapravo, gubimo više kisika i vodika više nego čak i Venera je danas", rekao je Chris Russell, profesor fizike prostora na University of California, Los Angeles.

"Mi često kažemo našim kolegama i sebe da smo sretni što živimo na ovom planetu, jer imamo ovaj magnetski štit koji nas štiti", rekao je Russell.

"To sigurno ne pomaže, ali smo došli do spoznaje da, kad je riječ o atmosferi, to nije istina."

Međunarodni tim istraživača prati planetarne atmosfere koristeći Evropsku Svemirsku Agenciju Mars Express misija za Veneru i Mars i NASA mali Explorer misija (SMEX) za Zemlju.

SMEX je također luka za instrumente za mjerenje magnetske aktivnosti na Zemlji.

"Na Zemlji magnetosfera djeluje kao energetski sakupljač koji stupa u sajedničko djelovanje sa materijalom koji dolazi od sunca i može izvući energiju iz sunčanog vjetra", rekao je Russell.

Ali onda Zemljino magnetsko polje oblika ljevka vodi tu energiju na gornju atmosferu, grijući atmosferu i omogućava dijelovima od njega da pobjegnu kroz isti ljevak koji vodi energije unutar.

Precizna fizika tek trebaju biti razrađena, ali nema razloga za uzbunu, rekao je Russell!!!!!!!!!!!!!!!!!

web link .nationalgeographic.com

 

Neidentificirani 2

Naš čovjek na NLO-ima
 

(C) Y. Belikov, 1998
 

Već gotovo trideset godina pilot Frederick Valentich prisiljen protiv svoje volje sjediti na čelu NLO.

Nedavno, strani mediji su izvijestili senzacija: sustav Jupitera navodno otkrio civilizacije. I to traje kisika - od Zemlje! Tako kaže pilot Valentich, koji je bio odveden od strane stranaca i sada rade na svemirski brod.

Prije nekoliko godina u Kijevu posjetili Emil Bachurin, otkrio Perm abnormalne zona, poznati istraživač NLO fenomena.

Tada pažnju lokalnih ufologists predstavljeni su jedinstveni dokumenti pokazuju boravka kosmitov u perma području. Nedavne Bachurin predao novinarima mapu, koji pohranjuje kopije top tajnih dokumenata, reproducirati ih iz memorije na drugom otajstvu priče - Pilot NLO otmice ...

Memorija Bachurina je bilo teško ne vjerovati, jer jednom je bio u jednoj od sovjetskih specijalnih snaga, gdje je pojačan trening paged memorije, kao odgovor na vrlo specifičan kineski nadimak. Osim toga, izvori informacija, osim ozbiljnih znanstvenika Kineski, bili ujak, nekadašnji šef vanjske odjela KGB, i rođaka koji je radio u Ministarstvu vanjskih poslova. Uprava za indirektno okolnosti izvan senzacionalizma pohranjene Bachurin informacije - nedavnog posjeta preventivno u njegov stan ljude iz FSB. S bivšim kolegama na kineski govorio oštro.

- Želite li živjeti? - Upitao posjetitelje, koji se odnosi, a ne njihovu osobnu sigurnost, i planetarne prijetnje. Nositelji čarobnih crusts, očito, to je na njegov račun i povukla. Pa ...

"Objekt" ide nigdje?

U listopadu 1967 australski kapetan Valentich na Avion Cesna 172 poletio je iz Melbournea na jednom od otoka.

Nakon 23 minuta, on je rekao da mu izravno po stopi od približavanja zrakoplova je u obliku krnje kugle. Održava snimka razgovora s Valentich slanja usluge.

"Valentich: -! Bog, što je ogroman" On dolazi odozgo, sa svim svojim prednostima u visinu i brzinu ćemo pokušati ostaviti na vrhuncu ....

Direktor: - Ja vas vidim na radaru, on je učinio puno, ići dolje, inače je sudar neminovan!

Valentich: - U dnu grotlo otvara na dvije strane ... "

Nadalje, traka jasno metalne rešetke, a veza je bio slomljen.

Za mjesto navodne nesreće, letio borbenih zrakoplova HRZ-a i četiri civilne zrakoplove. Ni zrak niti na vodi "Cesna" nije pronađen.
Čak i uljne mrlje na površini mora ... Radar prikazan kao nakon sudara s "Cesna" leteći objekt, dramatično povećanje brzine i otišao ravno prema gore.

MYSTERY BLACK kapsula


Godine 1982, graničar zapovjednik, potpukovnik Kazantsev primio izvješće o uhićenju u neposrednoj blizini Sino-sovjetski granice ufologa Sarychev (dio imena na zahtjev događaj za nekoliko drugih razloga za promjenu).

Kada Sarychev je pismo od predsjednika Komisije za proučavanje fenomena neprirodan, chlenkora SSSR Academy of Sciences Vsevolod Troitsky i čudne crne kapsula. Ova kapsula, prema izvješćima, Sarychev podići na visinu od 1204. Unutra su bili valjani u cijev tanjur. Kad je bila uklonjena iz kapsula, to je lako drhtaj odmah ustao bez najmanjeg traga koagulacije.

Na tanjur - engleski tekst, tvar izazvao svijetlo narančaste boje. Ona glasi:

I, Frederick Valentich, J., let instruktor, bio je zarobljen zajedno sa svojim avionom, "Cesna 172 NLO 1967/10/10 na 45 milja južno od

Melbourne.
Zbog vrlo ograničenog vremena i ekstremnih opasnosti da moja situacija nokautirati najvažnija stvar.

Činjenica da sam bio pitao, uvelike impresionirani moje mašte. Nakon toga, došao sam do zaključka da je utjecaj na moju psihu nekoliko čimbenika: prvo, da NLO-i pilota - stvarnost

drugo, neobično ponuda - postati pilot svemirskog broda stranaca. Evo ga, kontakta s drugom civilizacijom, i provesti ga, ja, Frederick Valentich!

Tako sam mislio.
No, najatraktivniji je bio fantastičan ponudu da ostane u istom fizičkom tijelu koje nije u dobi iznad 25 godina (u vrijeme ugovora, potpisan od strane mene i stranaca). Prijedlog je zasjenila sve, čak i nekoliko čista ljudska ljubav. U vrijeme transakcije, ja samo ne zaboravite da su moji roditelji umrli, ja sam jednom, bez djece. Na svoje tetke i dvije djevojčice, s kojim je upoznao, nisam ni mislio, što je još jedna potvrda jak psihološki učinak.

Giant NLO gdje sam morao raditi - teretni brod. Posade, osim ljudi zarobljeni, kao i ja - dvije ili tri stranca. Oni su svi pripadaju civilizacije iz konstelacije Plejada i predstavljaju neku vrstu interplanetarnim organizacije sa šest civilizacijama iz zviježđu Orion, Swan i Big Dog, koja uključuje našeg Sunčevog sustava. Oni su, poput nas, protein-energija prirode kisika disanje, a sličnu strukturu.

Pitanja nego oni na Zemlji, izvanzemaljci nisu samo odgovore koji vode istraživački rad.
Prema mojim zapažanjima iste, to je samo maska pravi aktivnost i mirna savjest drugih Zemljana koji su potpisali, kao što sam bio prisiljen ugovora.

Naš glavni teret od Zemlje - ukapljeni kisik, što je rezultiralo okupljene na NLO instalacije. Ove "istraživači" drzak ukrasti najvrjedniji dio Zemljine atmosfere. A idioti poput mene, aktivno pomažući im da to učinite.

Osnovni smjer naš brod - Zemlja-Kalisto (satelit Jupitera s masu otprilike jednaku masi Zemlje), gdje je velika, stalna baza. Kisik je učitan u cilindre od metala i plastike.
Punjenje volumena može procijeniti težinu - veliki balon teži manje od 110 kilograma, male - pola veličine.

Maksimalan broj tenkova koji su izvezeni u jednu let za Callisto, brod, više od 12.000 velikih i malih cilindara 5000. Zamislite koliko kisika je preuzet iz zemlje, ako radimo ponekad dvaput tjedno!

Mi Bog pomogne i sve one koji ovo pismo! Ruski ili kineski, molimo Vas da prođe ovaj kapsula u australsko veleposlanstvo u vašoj zemlji, kao i predstavnici našeg veleposlanstva moj poziv - znanstvenicima za studij.

Tko je poruka?

Ovo je osnovni sadržaj senzacionalnog nalaza. Naravno, postavlja mnoga pitanja, a prvi od njih - o stupnju povjerenja.
A ovdje ne možete uvjeriti reproducirati trenirao spomen Emila Bachurina kopija ispitivanja kojima je imao pristup.

Poring preko liste primjedbe: "na memorandumu iz Središnjeg laboratorija za KGB stručnjak za 1982/09/29 je bio" na memorandumu Instituta za astronomiju u SSSR iz 1982/10/10, "ili" na memorandumu Instituta za tehničke fiziku SSSR, Chlyabinsk-40 od .. 1982/11/12 grad "Kroz vrata -" top secret ", mišljenje je potpisao član Akademije znanosti nesreće, uputio poseban stručni odbor Predsedništva SSSR:

"Strašan fizičkih i mehaničkih svojstava materijala, njihova neobična kemijski sastav i strukture sugeriraju sljedeće zaključke:. Materijali primio nepoznata čovječanstvu tehnologije, a možda i izvan Zemlje ploča je izvor nepoznat zračenja ogromne prodorne snage, osvjetljava sve vrste filma i fotografskog filma.


Cosmic agresor?

Mnoge druge činjenice opisane Valentich, bili izloženi sustavnoj analizi da usmjeri naš institut program za određivanje autorstva. Rezultat: Autor je Valentich, nije mogao sam ga izumio, pa čak i pročitati u znanstvenu fantastiku, što je na NLO-e od 1967 ... "

Daljnje sudbine "plamenac" Valentich formiran na ovaj način. Znatiželjan ploča je prebačen na australsko veleposlanstvo.
Osnovana je posebna komisija, koji je vodio rukopis analiza, zaključila da tekst na tanjur i pisati u časopisu instruktor Melbourneu Air klubovi pripadaju istom čovjeku - Frederick Valentich.

Legendarni stalker Perm nenormalan zona Emil Bachurin smatra da zemlja - središte podjele prostora.
Postoje "dobre i loše dečki iz jela." "Dobre" traže pomoć "loše" - da pumpa iz zemlje što je više moguće.

Ispada, Zemljani kradu ne samo kisik, ali i "crno zlato"?

I Valentich. Možda nešto drugo?

"Sensation-kolaž, 1998

 

STARTING PROCESS DOUBLE UFO UFO WATER SPOUT http://www.youtube.com/watch?v=hN7ug1zoWWE

SINGAPORE UFO WATER SPOUT http://www.youtube.com/watch?v=3g_Kqowj6rs

MONTREAL UFO WATER SPOUT http://www.youtube.com/watch?v=El-LtD7LN0w

FLORIDA KEY UFO WATER SPOUT http://www.youtube.com/watch?v=qpOs6i2X_0I

STARTING PROCESS MANITOBA UFO TORNADO  http://www.youtube.com/watch?v=eDK-EJPM_e4

ALL WATER SPOUT AVAILABLE ON YOU TUBE http://www.youtube.com/results?search_query=Water+spout&aq=f

VIDI I ĆUJ KAKO NASA SLUŽBENO OBJAŠNJAVA NEVIDLJIVO MAGNETSKO POLJE

 

 

Prava kopiranja ©.  2015. Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak.         Copyright ©. 2015 All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

FLAG Map   IP Address MAP