RUDOLF_NORTH_POLE_LOGO.jpg (19843 bytes)

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

NAZAD NA MAPU SAJTA

 

BACK TO SITE MAP
Dragi priatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim NAUČNICIMA-ZNANSTVENICIMA, ASTRONOMIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU.

OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BIĆIMA...

Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE, ASTRONOMERS  AND TO NASA ORGANIZATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET.

THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS....

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku.

 

I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.

RUDOLF BOŠNJAK OTKRIĆE I OBJAVA OBLIKA NEKADAŠNJE PLANET ZEMLJA.

DA LI JE MOGUĆE DA SU NAŠI PRECI SA BALKANA NAPRAVILI FIGURE KOJE ODGOVARAJU OBLIKU PLANET ZEMLJA U TO DOBA I TAJ OBLIK DAJE TAČAN PLAN IZGLEDA DIJELA SJEVERNE POLULOPTE PLANET ZEMLJA, (KADA JE PLANET ZEMLJA BILA MNOGO MANJA NEGO JE SADA), U VRIJEME KADA SU FIGURE RADJENE NA BALKANU A SVE JE TAKO JASNO VIDLJIVO KAO ZETA LICE...

RUDOLF BOSCHNJAK DISCOVERY AND DISCLOSURE OLD PLANET EARTH.

IS IT POSSIBLE THAT OUR ANCESTORS FROM BALKAN MAKE A FIGURINE WHICH CORESPONDENT TO THE SHAPE FORM CONTINENT  NORTH AMERICA AREA AND THE FORM PROVIDED EXACT PLAN OF NORTHERN HEMISPHERE AT THE TIME THEY WERE DONE FIGURINES IN THE BALKANS AND EVERYTHING IS SO CLEAR VISIBLE AS ZETA FACE ...

MAY 31, 2014 LATEST NEWS MAY 31, 2014 LATEST NEWS
Više detalja i informacija o mom okriću, šta je ovo istinski Ja sam opisao na ispod. More detail and information about my discovery, what is this truly I decribe below.

NORTH AMERICA HALF VISIBLE IN ZETA FACE FROM VINCHA

GLEDAJ I ZAGLEDAJ SE U OVU ORIGINAL GOOGLE EARTH SATELITSKU SLIKU I FIGURU ISKOPANU U VINCHI, ŠTA JE ISTO A ŠTA SLIČNO. WATCH AND YOU COULD SEE IN THIS ORIGINAL GOOGLE EARTH SATELLITE IMAGES AND FIGURINE FROM VINCHA, WHAT IS SAME AND WHAT IS SIMILAR.
SADA VIDI OVO NOW SEE THIS

  NORTH AMERICA HALF VISIBLE IN ZETA FACE FROM VINCHA

DA LI JE MOGUĆE DA SU NAŠI PRECI SA BALKANA NAPRAVILI FIGURE KOJE ODGOVARAJU OBLIKU PLANET ZEMLJA U TO DOBA I TAJ OBLIK DAJE TAČAN PLAN IZGLEDA DIJELA SJEVERNE POLULOPTE PLANET ZEMLJA, (KADA JE PLANET ZEMLJA BILA MNOGO MANJA NEGO JE SADA), U VRIJEME KADA SU FIGURE RADJENE NA BALKANU A SVE JE TAKO JASNO VIDLJIVO KAO ZETA LICE...

 

IS IT POSSIBLE THAT OUR ANCESTORS FROM BALKAN MAKE A FIGURINE WHICH CORESPONDENT TO THE SHAPE FORM CONTINENT  NORTH AMERICA AREA AND THE FORM PROVIDED EXACT PLAN OF NORTHERN HEMISPHERE AT THE TIME THEY WERE DONE FIGURINES IN THE BALKANS AND EVERYTHING IS SO CLEAR VISIBLE AS ZETA FACE ...

NORTH AMERICA HALF VISIBLE IN ZETA FACE FROM VINCHA

GORNJA SLIKA PRIKAZUJE TAČNO I ISPRAVNO ŠIRENJE PLANET ZEMLJA I KAKO SU MAGNETNE LATICE VIDLJIVE KAO OKO NA FIGURI IZ VINČE.

5. TAMNA PLAVA LINIJA JE DAJE PRIKAZ MAGNETNOG POLA KAO I LOKACIJU KOJU ZNAMO IZ 1600 godine.

4. ŽUTA  LINIJA JE JEDAN OD ZADNJIH PROLAZA SJEVERNOG POLA, JOŠ NEMAM SVE PODATKE, ALI DANAS U 2014 GODONI, TAJ DIO ZOVEMO GOLFSKI ZALIV.

3. CRVENA LINIJA JE ŠTA SAM JA OTKRIO I   PRIKAZANA JE NA VINČA FIGURI   KOJA JE STARA OKO 6.200 GODINA I PRIKAZUJE SJEVERNU  POLULOPTU PLANET ZEMLJA, AKO JE DATUM STAROSTI FIGURE IZ VINČE TAČAN.

2. PLAVA LINIJA JE DRUGI KRUG SJEVRNOG POLA KOJI SAM JA OTKRIO.

1. GREEN LINE JE PRVI KRUG SJEVERNOG POLA KOJIA SAM JA OTKRIO.

0. CRVENA LINIJA JE NULTI KRUG KADA PLANET ZEMLJA BILA VEOMA MALA. JOŠ NEZNANI MNOGI PODACI.

ABOVE IMAGE SHOWING EXACT AND CORRECT EXPANDING OF PLANET EARTH AND HOW MAGNETIC LATTICE ARE VISIBLE  AS EYE ON FIGURINE FROM VINCHA.

5. DARK BLUE LINE SHOWING MAGNETIC POLE AS BEFORE PRESENT LOCATION WE KNOW FROM 1600 YEAR.

4. YELLOW LINE IS ONE OF LAST NORTH POLE CIRCLE, STILL NOT KNOWN DATA, THIS IS TODAY KNOWN IN 2014 GULF BAY...

3. RED LINE IS SHOWING WHAT I DISCOVER IS VINCHA NORTHERN HEMISPHERE 6.200 YEARS AGO, IF DATING FOR VINCHA FIGURINE IS CORRECT.

2. BLUE LINE IS SECOND NORTH POLE CIRCLE I DISCOVER

1. GREEN LINE IS FIRST NORTH POLE CIRCLE I DISCOVER.

0. RED  LINE ZERO CIRCLE WHEN PLANET WAS SO SMALL. STILL NOT KNOWN DATA.

 

A SVI ARHEOLOZI ZOVU TE FIGURE AMORFNE...KOJE NEZNANJE ISTINE ONI NAMA DAJU. AND ALL ARCHAEOLOGIST CALL THOSE  FIGURES AMORPHOUS... IGNORANCE OF TRUTH THAT THEY GIVE US.
DA VIDIŠ ISTINSKU ISTINU OBLIKA PLANET ZEMLJA, NJENE SJEVERNE POLULOPTE U VEOMA DALEKOJ PROŠLOSTI, IDI I VIDI MOJ PUNI ISTRAŽIVAČKI ALBUM ZETA LICA, ALI TO NISU LICA, TO SU OBLICI  IZOBLIČENJA MAGNETNOG POLJA NEKAD I SADA NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA.

VIDI OVDJE.

TO SEE REAL AND TRUE SHAPE OF PLANET EARTH NORTHERN HEMISPHERE IN VERY DISTANT PAST, GO AND SEE MY FULL RESEARCH ALBUM OF ZETA FACES, BUT THOSE ARE NOT FACES, THOSE ARE SHAPES OF MAGNETIC FIELD DISTORTION IN THE PAST AND NOW ON THE SURFACE OF PLANET EARTH.

SEE HERE.

 

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku.

 

I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.
NAZAD NA MAPU SAJTA

 

BACK TO SITE MAP

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

  Map IP Address