Šta su "E" brojevi? - What are "E" numbers?

Šta su aditivi otrovi za hranu?

Aditivi (dodaci) za hranu su substance dodate hrani od strane proizvođača da sprieče kvarenje hrane ili da poboljšaju izgled, ukus, teksturu ili hranljivu vrijednost hrane. Aditivi obuhvataju 10% hrane pojedene od strane prosječne odrasle osobe. Kako svijest o hranljivosti raste, mnogi eksperti i potrošači  su sve glasniji u svojim kritikama na pretjerano i potencijalno opasno korišćenje aditiva -otrova, posebno boja za hranu.
 

Da li su aditivi otrovi za hranu sigurni?
 
Autoriteti, industrija hrane i naučnici neprestano proučavaju efekte aditiva-
otrova na zdravlje. Aditivi-otrovi su prepoznati kao sigurni za veliku većinu ljudi, ali tvrdnje bazirane na skorašnjim naučnim istraživanjima ukazuju da su neki aditivi.otrovi štetni za zdravlje ljudi. Neki se aditivi-otrovi povezuju sa ozbiljnim povećanjem oboljenja od raka ili astme.

Neke substance za koje je utvrđeno da su štetne za ljude ili životinje mogu biti dopuštene, ali samo do 1/100-tine iznosa koji se smatra štetnim. Ova ivica sigurnosti je zaštita potrošača kojom se ograničava unos opasnih substanci.

Neki ljudi su alergični na različitu hranu kao što je kikiriki, jaja, pšenica ..., oni mogu imati reakciju na neke aditive-otrove za hranu. Ovlašćeni specijalisti mogu ustanoviti da li ste alergični na neke substance u hrani. Čitanje oznaka na hrani i zahtjevanje dodatnih informacija od proizvođača treba da pomogne da izbjegnete substance ili hranu na koje ste osjetljivi. Kao lični izbor vegetarijanci ne jedu životinjske proizvode, muslimani i jevreji ne jedu svinjetinu i njihove derivate ... Neki aditivi-otrovi za hranu su razvijeni iz životinja (uključujući i svinje), što znači da ovi ljudi treba da budu pažljivi u vezi nastanka aditiva-otrova.
 

Kako da znate koji su aditivi u hrani?
 
Ako želite da imate informaciju o pojedinim aditivima-otrovima u hrani, vidi naznačeni sastav (ingredient list) na etiketi proizvoda gde ćeš naći naziv aditiva ili broj (npr. E330). Ako broju aditiva prethodi slovo E, znači da je on odobren od strane Evropske Komisije.

Za bolje razumjevanje šta je u hrani, šta jedeš i zašto se koriste različiti aditivi-otrovi čitaj sve detalje na donjim listama.

NAPOMENA-VAŽNO: Napisane informacije-podaci su samo informacije skupljene na mnogim web stranama i nemaju medicinsku niti bilo koji drugu potvrdu, tako da je sve ovo prepušteno čitaocu ovog teksta, da na svouju odgovornost odluči da li će ili neće jesti proizvode koji u sebi sadrže aditive-otrove koji su toliko štetni.  Za ostale informacije obrati se nadležnim službama ili ljekaru - specijalisti.

 

 

PREGLED ADITIVA - DODATAKA - OTROVA ZA HRANU

VJEŠTAČKE
BOJE
ZAŠTITNI ANTIDIOKSANTI,
REGULATORI
KISELOSTI
GUSTINA,
EMULZIJE,
STABILIZATORI
PPROTIV
SKORENJA
MIRIS
i
UKUS
GLAZURA,

SLATKOST

E100@ E200 E296 E400 E500 E620@ E900
E101@ E201 E297 E401 E501 E621 E901@
E102 E202 E300 E402 E503 E622 E903
E104 E203 E301 E403 E504 E623 E904@
E107 E210@ E302 E404 E507 E624 E905@
E110@ E211 E303 E405 E508 E625 E907@
E120@ E212 E304 E406 E509 E626 E913@
E122 E213 E306, E307,
E308, E309
E407 E510 E627 E920@
E123 E214 E310 E410 E511 E629 E921@
E124 E215 E311 E412 E513 E631@ E924
E127 E216 E312 E413 E514 E633 E925
E128 E217 E317 E414 E515 E635@ E926
E129 E218 E318 E415 E516 E636 E927
E131 E219 E319 E416 E518 E637 E928
E132@ E220 E320 E417 E519 E640@ E931
E133 E221 E321 E420 E524 E932
E140 E222 E322@ E421 E525 E950
E141 E223 E325@ E422@ E526 E951@
E142 E224 E326@ E430@ E527 E952
E150(a) E225 E327@ E431@ E528 E954
E150(b) E226 E328@ E432@ E529 E957
E150(c) E227 E329@ E433@ E530 E965
E150(d) E228 E330 E434@ E535 E967
E151 E230 E331 E435@ E536 E999
E153@ E231 E332 E436@ E540 E1100@
E154 E232 E333 E440(a) E541 E1200
E155 E233 E334 E440(b) E542@ E1201
E160(a)@ E234 E335 E441@ E544 E1202
E160(b)@ E235 E336 E442 E545 E1400-E1450
E160(c)@ E236 E337 E450 E551 E1505
E160(d)@ E237 E338 E460 E552 E1510
E160(e)@ E238 E339 E461 E553(a) E1517, E1518@
E160(f)@ E239 E340 E463 E553(b) E1520
E161(b) E249 E341@ E464 E554
E161(g)@ E250 E343 E465 E556
E162 E251 E350 E466 E558
E163 E252@ E351 E469 E559
E170@ E260 E352 E470@ E570@
E171 E261 E353 E471@ E572@
E172 E262 E354 E472@ E575
E173 E263 E355 E473@ E576
E174 E264 E357 E474@ E577
E175 E270@ E363 E475@ E578
E180 E280 E365 E476@ E579
E181 E281 E366 E477@ E585
E282 E367 E478@
E283 E370 E479(b)@
E290 E375 E480
E380 E481@
E381 E482@
E385 E483@
E491@
E492@
E493@
E494@
E495@

 

Aditivi za hranu E100-181

Crveni E broj označava aditive opasne po zdravlje.
@ znak označava aditive koji su vjerovatno ili definitivno izvedeni iz životinja (većinom svinja).
Broj Naziv Objašnjenje Zabrana
E100@ Curcumin oranž-žuta boja, izveden iz korena biljke curcuma (turmeric), ali može se praviti i sintetički; koristi se u sirevima, margarinu, pečenim slatkišima i ribljim filetima
E101@ Riboflavin, Riboflavin-5'-phosphate "vitamin B2" i boja; nalazi se prirodno u zelenom povrću, jajima, mleku i pasulju; koristi se u sirevima i margarinu
E102 Tartrazine žuta br. 5; poznato da izaziva napade astme i koprivnjaču kod dece; povezan je sa tiroidnim tumorima, oštećenjem hromozoma i hiperaktivnošću; koristi se za bojenje pića, slatkiša, džemova, cerealija, grickalica, konzervirane ribe, pakovanih supa Norveška, Austrija
E104 Quinoline Yellow žuta br.10; koristi se za ruževe, boju za kosu, mirise, lekove; uzrokuje dermatitis Australija, SAD i Norveška
E107 Yellow 7G žuta boja; preporučljivo da ga izbegavaju hiperaktivna deca; ljudi sa astmom mogu da pokažu alergične reakcije na njega; tipično se koristi u blagim pićima Australija i SAD
E110@ Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S žuta br. 6; sintetički; koristi se kod cerealija, peciva, slatkiša, grickalica, sladoleda, pića i konzervirane ribe; takođe u mnogim lekovima; posredni efekti su urtikarija, rinitis, krvarenje nosa, alergije, hiperaktivnost, tumor bubrega, oštećenje hromozoma, bolovi abdomena, mučnine i povraćanje, gađenje na hranu Norveška
E120@ Cochineal, Carminic acid, Carmines crvena boja, izrađen od insekata; retko se koristi; preporučuje se da se izbegava
E122 Azorubine, Carmoisine crvena boja; derivat ugljenog katrana; uzrokuje loše reakcije kod astmatičara i ljudi alergičnih na aspirin; tipično se nalazi u poslastičarskim proizvodima, marcipanu, želatinu Švedska, SAD, Australija, Norveška
E123 Amaranth crvena br. 2; izveden iz male travkaste biljke istog imena; koristi se u kolačima, voćnim punjenjima, želatinu; uzrokuje astmu, ekceme i hiperaktivnost; prouzrokuje anomalije kod ptica i fetalnu smrt kod nekih životinjskih testova, verovatno je kancerogen SAD, Rusija, Austrija i Norveška i neke druge zemlje
E124 Ponceau 4R, Cochineal Red A crvena br. 4; sintetička boja iz ugljenog katrana; kancerogen kod životinja, uzrokuje loše reakcije kod astmatičara i ljudi alergičnih na aspirin SAD i Norveška
E127 Erythrosine crvena br. 3; koristi se za konzervirano voće, kremove, slatkiše, peciva, grickalice; može prouzrokovati osetljivost na svetlost; može povećati nivo tiroidnih hormona i dovesti do hipertiroizma, dokazano da uzrokuje tiroidni rak kod pacova SAD i Norveška
E128 Red 2G Australija i mnoge druge zemlje
E129 Allura red AC crvena br. 40; oranž-crvena sintetička boja; koristi se kod slatkiša, pića, lekova i kozmetike; predstavljen ranih osamdesetih da zameni amaranth koji je bio proglašen nesigurnim; povezan je sa rakom kod miševa Danska, Belgija, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Švedska, Austrija, Norveška
E131 Patent blue V Australija, SAD, Norveška
E132@ Indigotine, Indigo carmine plava br. 2; sintetička boja iz ugljenog katrana; uglavnom se dodaje tabletama i kapsulama, koristi se kod sladoleda, slatkiša, keksa; izaziva gađenje, povraćanje, visok krvni pritisak, osip, disajne probleme i druge alergične reakcije Norveška
E133 Brilliant blue FCF plava br. 1; sintetički se pojavljuje kao aluminjumski rastvor ili amonijumska so; koristi se u slatkišima i pićima Belgija, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Švedska, Austrija, Norveška
E140 Chlorophyll, Chlorophyllins zelena boja; prirodno se nalazi u svim biljkama; koristi se za bojenje masti i ulja, koristi se u medicini i kozmetici
E141 Copper complexes of chlorophyll and chlorophyllins maslinasta boja, nema štetnih efekata
E142 Green S zelena boja; sintetička boja iz ugljenog katrana; koristi se kod konzerviranog graška, želea i sosa od mente, kolača Švedska, SAD, Norveška
E150(a) Plain caramel tamno smeđa boja izrađena od saharoze; koristi se kod ostriga, soje, voća i konzerviranih soseva, viskija, biskvita, turšije;izbjegavaj  
E150(b) Caustic sulphite caramel vidi E150(a)
E150(c) Ammonia caramel vidi E150(a)
E150(d) Sulphite ammonia caramel vidi E150(a)
E151 Brilliant Black BN, Black PN boja; derivat ugljenog katrana; koristi se u smeđim sosevima, kolačima od ribizle Danska, Australija, Belgija, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Švedska, Austrija, SAD, Norveška
E153@ Vegetable carbon crna boja; ugljeni pigment; korisiti se kod džemova, želatina, likera SAD
E154 Brown FK SAD
E155 Brown HT (Chocolate) smeđa boja; koristi se u čokoladnim kolačima; može prouzrokovati reakcije kod astmatičara i ljudi alergičnih na aspirin; poznato da izaziva osetljivost kože Danska, Belgija, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Švedska, Austrija, SAD, Norveška
E160(a)@ Carotene, alpha-, beta-, gamma- oranž-žuta boja; ljudsko telo je u jetri konvertuje u "vitamin A"; nalazi se u mrkvi i drugom žutom i oranž voću i povrću
E160(b)@ Annatto (Arnatto, Annato), bixin, norbixin crvena boja, izvedena iz drveta Bixa orellana; koristi se kod boja za kožu i drugih boja, dižestiva i sredstava za iskašljavanje, za bojenje sira, putera, margarina, sapuna, tekstila i lakova; poznato da izaziva koprivnjaču
E160(c)@ Paprika extract, capsanthin, capsorubin izbjegavaj u mnogim zemljama
E160(d)@ Lycopene crveno obojen karotenoid pronađen u paradajzu i crvenkastom grejpfrutu; povećan rizik od raka
E160(e)@ Beta-apo-8'-carotenal (C 30) oranž boja, nema štetnih efekata
E160(f)@ Ethyl ester of beta-apo-8'-carotenic acid (C 30) oranž boja, nema štetnih efekata
E161(b) Xanthophylls - Lutein žuta boja izvedena iz biljaka, prirodno se nalazi u zelenom lišću, nevenu i žumancu jaja  
E161(g)@ Xanthophylls - Canthaxanthin žuta boja verovatno izvedena iz životinja; pigment se nalazi u nekim pečurkama, ribi
E162 Beetroot Red, Betanin purpurna boja izvedena iz cvekle, nema štetnih efekata
E163 Anthocyanins ljubičasta boja izvedena iz cveća i biljki, nema štetnih efekata
E170@ Calcium carbonate mineralna so; može se izvesti iz minerala ili životinjskih kostiju, koristi se za zubne paste, belu boju i pudere, pri obradi vina i konzerviranog voća i povrća; toksično u velikim dozama
E171 Titanium dioxide bela boja; koristi se za zubne paste i belu boju; nema štetnih efekata
E172 Iron oxides and hydroxides crna, žuta, crvena boja; koristi se u lososovim i račjim kremama; toksično u velikim dozama
E173 Aluminium izbjegavaj u mnogim zemljama
E174 Silver izbjegavaj u mnogim zemljama
E175 Gold izbjegavaj u mnogim zemljama
E180 Latolrubine BK izbjegavaj u mnogim zemljama
E181 Tannic acid, tannins bistri agent u alkoholu; izveden iz plodova i grana oak drveta; prirodno se nalazi u čaju
Crveni E broj označava aditive opasne po zdravlje.
@ znak označava aditive koji su vjerovatno ili definitivno izvedeni iz životinja (većinom svinja).
 

 

Aditivi za hranu E200-297

Broj Naziv Objašnjenje Zabrana
E200 Sorbic acid dobija se iz jagoda ili sintetički iz ketena; moguća iritacija kože
E201 Sodium sorbate nema štetnih efekata
E202 Potassium sorbate nema štetnih efekata
E203 Calcium sorbate nema štetnih efekata
E210@ Benzoic acid dobija se iz benzola, smole izlučene iz drveta; poznat kao phenlycarboxylic acid, carboxybenzene; dodaje se alkoholnim pićima, pečenim proizvodia, sirevima, začinima, gumi, zamrznutom mleku, mekanim slatkišima, kao antiseptik u mnogim medikamentima za kašalj; može uzrokovati astmu, navodno uzrokuje neurologične poremećaje, pokazano da izaziva hiperaktivnost kod dece
E211 Sodium benzoate koristi se kao antiseptik, kao konzervans i da prikrije ukus; oranžade ga imaju u velikom iznosu - 25mg/250ml; takođe u mleku i mesnim proizvodima, začinima, pečenim proizvodima; koristi se u mnogim lekovima; poznato da uzrokuje koprivnjaču i pogoršava astmu
E212 Potassium benzoate za upotrebu vidi 210; ljudi sa alergijom mogu pokazati akergične reakcije
E213 Calcium benzoate vidi 212
E214 Ethyl p-hydroxybenzoate izbjegavaj u mnogim zemljama
E215 Sodium ethyl p-hydroxybenzoate izbjegavaj u mnogim zemljama
E216 Propyl p-hydroxybenzoate moguće alergične reakcije
E217 Sodium propyl p-hydroxybenzoate izbjegavaj u mnogim zemljama
E218 Methyl p-hydroxybenzoate moguće alergične reakcije, uglavnom na koži
E219 Sodium methyl p-hydroxybenzoate izbjegavaj u mnogim zemljama
E220 Sulphur dioxide izveden iz ugljenog katrana; proizveden sagorevanjem sumpora ili gipsa; upotreba za pivo, blaga pića, sušeno voće, sokovi, sirupi, vino, sirće, proizvodi od krompira; poznato da izaziva napade astme i otežan metabolizam kod onih sa oštećenim bubrežnim funkcijama, takođe uništava vitamin B1
E221 Sodium sulphite decontaminating agent used in fresh orange juice; vidi 220
E222 Sodium hydrogen sulphite vidi 220
E223 Sodium metabisulphite vidi 220
E224 Potassium metabisulphite vidi 220
E225 Potassium sulphite vidi 220
E226 Calcium sulphite izbjegavaj u mnogim zemljama
E227 Calcium hydrogen sulphite izbjegavaj zabranjen u mnogim zemljama
E228 Potassium hydrogen sulphite vidi 220
E230 Biphenyl, Diphenyl upotrebljava se za poljprivredne potrebe; tipični proizvodi su južno voće u mnogim zemljama
E231 Orthophenyl phenol upotrebljava se za poljprivredne potrebe; tipični proizvodi su kruška, mrkva, breskva, šljiva, sladak krompir, južno voće, ananas, paradjz, paprika, trešnja, nektarine u mnogim zemljama
E232 Sodium orthophenyl phenol vidi 231
E233 Thiabendazole upotrebljava se za poljprivredne potrebe; tipični proizvodi su južno voće, jabuka, kruška, krompir, banana, pečurke, meso, mleko u mnogim zemljama
E234 Nisin antibiotik izveden iz bakterija; upotreba kod piva, sira, paradajz paste
E235 Natamycin izveden iz bakterija, sprečava plesan; tipični proizvodi su meso, sir;  može uzrokovati gađenje, povraćanje, anoreksiju, diareju i iritaciju kože;
E236 Formic acid izbjegavaj u mnogim zemljama
E237 Sodium formate izbjegavaj u mnogim zemljama
E238 Calcium formate izbjegavaj u mnogim zemljama
E239 Hexamethylene tetramine izbjegavaj u mnogim zemljama
E249 Potassium nitrite fiksativ boje i agent za meso; može uticati na sposobnost tela da prima kiseonik, rezultujući skraćivanje daha, vrtoglavicu i glavobolju; potencijalno kancerogen; nije dozvoljen u hrani za mlade i decu
E250 Sodium nitrite može uzrokovati hiperaktivnost i druge nepovoljne reakcije, potencijalno kancerogen; izbegavajte u mnogim zemljama
E251 Sodium nitrate koristi se u proizvodnji nitric acida, kao đubrivo i u fermentiranim mesnim proizvodima (vidi 250)
E252@ Potassium nitrate može se izvesti iz odbačenih životinjskih i biljnih materija; koristi se za barut, eksplozive i đubrivo i za zaštitu mesa; može uzrokovati hiperaktivnost i druge nepovoljne reakcije, potencijalno kancerogen (vidi 249) u mnogim zemljama
E260 Acetic acid glavna komponenta sirća, sintetički proizveden iz vlakana drveta; koristi se za turšije i soseve
E261 Potassium acetate kiselina hrane; tipični proizvodi su sosevi i turšija; ljudi sa oštećenim funkcijama bubrega treba da ga izbjegavati
E262 Sodium acetate, Sodium diacetate kiselina hrane, regulator kiseline; nema štetnih efekata
E263 Calcium acetate kiselina hrane, regulator kiseline; koristi  se za proizvodnju sirća i boja
E264 Ammonium acetate može uzrokovati gađenje i povraćanje
E270@ Lactic acid kiselina hrane, regulator kiseline; proizveden grejanjem i fermentacijom karbohidrata u mlečnoj surutki, krompiru, kukuruznom skrobu ili melasi; koristi se slatkišima, prelivima, blagim pićima (ponekad pivu), konditorskim proizvodima; težak za dečiji metabolizam
E280 Propionic acid može se komercijalno izvesti iz etilen i karbon monoksida, propionaldehida, prirodnog gasa ili frementirane drvene kaše; uglavnom se koristi kod hleba i brašna; povezan sa migrenom, znojenjem i varenjem digestivnog trakta
E281 Sodium propionate tipišni proizvodi su oni od brašna; povezan sa migrenom
E282 Calcium propionate vidi 281
E283 Potassium propionate vidi 281
E290 Carbon dioxide pokretač, rashlađivač, izveden iz proizvodnje kreča; tipični proizvodi su vino, blaga pića, slatkiši; povećava efekte alkohola
E296 Malic acid izveden iz voća ili sintetički; mladi i deca treba da ga izbjegavaju
E297 Fumaric acid izveden iz biljki skupine Fumaria esp. F.officianalis ili iz fermentacije glukoze sa gljivama; ukus, kiselkast, antioksidant za blaga pića i mešane kolače
Crveni E broj označava aditive opasne po zdravlje.
@ znak označava aditive koji su vjerovatno ili definitivno izvedeni iz životinja (većinom svinja).
 

 

Aditivi za hranu E300-385

Broj Naziv Objašnjenje Zabrana
E300 Ascorbic acid agent za brašno, "vitamin C"; može se dobiti sintetički iz glukoze, prirodno se nalazi u voću i povrću; dodaje se cerealijama, zamrznutoj ribi i vinu
E301 Sodium ascorbate natrijumska so vitamina C
E302 Calcium ascorbate vitamin C, povećava formaciju calcium oxalate
E303 Potassium ascorbate kalijumska so vitamina C
E304 Ascorbyl palmitate, Ascorbyl stearate masna kiselina ascorbic acid-a, ista funkcija kao E300
E306, E307,
E308, E309
Tocopherols, alpha-,gamma-,delta- "vitamin E"; nalazi se u mnogim biljnim uljima, uključujući soju, pšenične klice, klice pirinča, semenke pamuka, kukuruz; antioksidant za masne kiseline i masna tkiva, sprečava oksidaciju vitamina A; koristi se u margainu i salatnim prelivima
E310 Propyl gallate sprečava užegnuće uljnih substanci; može izazvati gastro ili iritaciju kože, nije dopušten u hrani za mlade i malu decu jer je poznata tendencija da uzrokuje bolesti krvi; koristi se u uljima, margarinu, salatnim prelivima
E311 Octyl gallate vidi 310
E312 Dodecyl gallate vidi 310
E317 Erythorbic acid proizveden iz saharoze
E318 Sodium erythorbate proizveden iz E317
E319 Tert-ButylHydroQuinone (TBHQ) baziran na petroleju; izbjegavati ga, izaziva gađenje, povraćanje, delirijum; doza od 5g se smatra fatalnom; tipični proizvodi su masti, ulja, margarin
E320 Butylated hydroxy-anisole (BHA) derivat petroleja, usporava kvarenje usled oksidacije; koristi se za jestiva ulja, žvakaće gume, mastima, margarinu, instant proizvodima krompira; noje dozvoljen u hrani za mlade, može izazvati alergične reakcije, hiperaktivnost i druge probleme, u velikim dozama izazvao je rak kod laboratorijskih životinja Japan
E321 Butylated hydroxy-toluene (BHT) derivat petroleja; vidi E320
E322@ Lecithin emulgator izveden iz zrna soje, žumanca, kikirikija, kukuruza ili životinjskih resursa; nije toksičan ali prekomerno korišćenje može pokvariti stomak, ubiti apetiti i uzrokovati preteran znoj; koristi se za kombinaciju ulja u margarinu, čokolade, majoneze, mleko u prahu
E325@ Sodium lactate izveden iz mleka (lactic acid); može sadržati svinjski renin; deca netrpeljiva na laktozu mogu pokazati loše reakcije
E326@ Potassium lactate vidi 325
E327@ Calcium lactate vidi 325
E328@ Ammonium lactate vidi 325
E329@ Magnesium lactate vidi 325
E330 Citric acid kiselina za hranu, prirodno dobijena iz limuna, koristi se kod keksa, konzervirane ribe, sira i sirnih proizvoda, kolača, raženog hleba, blagih pića, fermentisanih mesnih proizvoda
E331 Sodium citrates kiselina za hranu; nema štetnih efekata
E332 Potassium citrates kiselina za hranu; nema štetnih efekata
E333 Calcium citrates kiselina za hranu; nema štetnih efekata u malim količinama
E334 Tartaric acid kiselina za hranu, dobijena iz nedozrelog voća; nema štetnih efekata u malim količinama
E335 Sodium tartrates food acid; nema štetnih efekata
E336 Potassium tartrates kiselina za hranu; nema štetnih efekata
E337 Sodium potassium tartrate kiselina za hranu; nema štetnih efekata
E338 Phosphoric acid kiselina za hranu, izveden iz rude fosfata; koristi se za sir; nema štetnih efekata
E339 Sodium phosphates mineralna so, koristi se kao laksativ i fiksir u industriji tekstilnih boja; visoke doze mogu poremetiti ravnotežu kalcijuma/fosfora
E340 Potassium phosphates vidi 339
E341@ Calcium phosphates mineralna so nađena u kamenju i kostima; koristi se u medicini i za emajl
E343 Magnesium phosphates neophodan mineral
E350 Sodium malates nema štetnih efekata
E351 Potassium malate nema štetnih efekata
E352 Calcium malates nema štetnih efekata
E353 Metatartaric acid nema štetnih efekata
E354 Calcium tartrate čini se bezbednim
E355 Adipic acid kiselina za hranu
E357 Potassium adipate nema štetnih efekata
E363 Succinic acid izbjegavaj u nekim zemljama
E365 Sodium fumarate kiselina za hranu, izvedena iz biljki skupine Fumaria esp. F.officianalis
E366 Potassium fumarate nema štetnih efekata
E367 Calcium fumarate nema štetnih efekata
E370 1,4-Heptonolactone izbjegavaj u nekim zemljama
E375 Niacin vitamin B3; prirodnose nalazi u pasulju, grašku i drugim mahunama, mleku, jajima, mesu, živini i ribi; 1.000 mg dnevno može izazvati oštećenja jetre, dijabetes, gastritis, oštećenje očiju, 50-100 mg može izazvati glavobolju i stomačne bolove (pogotovu ako se uzima na prazan stomak)
E380 Tri-ammonium citrate može ometati funkcije jetre i pankreasa
E381 Ammonium ferric citrates neophodan mineral, kiselina za hranu izvedena iz limunove kiseline; koristi se u cerealijama i dijetalnim recepturama
E385 Calcium disodium EDTA izbjegavaj u nekim zemljama
Crveni E broj označava aditive opasne po zdravlje.
@ znak označava aditive koji su vjerovatno ili definitivno izvedeni iz životinja (većinom svinja).
 

 

Aditivi za hranu E400-495

Broj Naziv Objašnjenje Zabrana
E400 Alginic acid gustin i prirodna guma, izveden iz morske trave; koristi se mešane kremove, sirupe, začinjeno mleko, guste kremove i jogurt; nema štetnih efekata u alim količinama, veće količine mogu sprečiti absorbciju pojedinih nutrijenata
E401 Sodium alginate vidi 400
E402 Potassium alginate vidi 400
E403 Ammonium alginate vidi 400
E404 Calcium alginate vidi 400
E405 Propylene glycol alginate thickener and vegetable gum, derived from petroleum; see separate entry
E406 Agar gustin i prirodna guma, izveden iz crvene morske trave; ponekad se koristi kao laksativ, koristi se za meso i sladoled
E407 Carrageenan vlakno izdvojeno iz morske trave; povezan je sa rakom zato što može doći zagađen etilen oksidom što rezultira stvaranje etilen hlorohidrin, visoko kancerogenu smešu; povezan je sa čirom
E410 Locust bean gum izveden iz rogača; koristi se za lizalice, sirupe, esencije, neke proizvode od brašna, prelive za salatu, voćne napitke; često se koristi kao zamena za čokolodau bez kofeina, snižava nivo holesterola
E412 Guar gum izveden iz semena Cyamoposis tetragonolobus indijskog porekla; izaziva mučninu, nadimanje i grčeve stomaka, snižava nivo holesterola
E413 Tragacanth smola drveta Astragalus;koristi se za hranu, lekove za nos, eliksire i tablete; takođe kao vezivo u kozmetici; moguće alergije
E414 Acacia izveden iz biljnog soka iz Acacia Senegal; moguće alergije, blaže iritacije sluzokože
E415 Xanthan gum izveden fermentacijom žitnog šećera
E416 Karaya gum izveden iz drveta Sterculia urens; često korišćen sa E410, u sladoledu, kremovima i slatkišima, povećava svoju zapreminu i do 100 puta u smeši sa vodom; moguće alergije
E417 Tara gum izveden iz grma Caesalpinia Spinosa
E420 Sorbitol sintetički zaslađivač; derivat glukoze ili izveden iz bobičavog voća; koristi se za lilihip, suvo voće, fino pecivo, konditorske proizvode, nisko kaloričnu hranu, farmaceutske sirupe i kozmetiku; nije dozvoljen u hrani za mlade i malu decu, može uzrokovati gastritične poremećaje
E421 Mannitol sintetički zaslađivač; izveden iz morske trave ili drveta manna ash; moguće alergije; nije dozvoljen u hrani za mlade jer izaziva diareju i disfunkciju bubrega, takođe uzrokuje mučninu, povraćanje; tipična upotreba za niskokaloričnu hranu
E422@ Glycerol zaslađivač; uljni bezbojni alkohol; izveden dekompozicijom prirodnih masti sa lužinom; često nuz produkt proizvodnje sapuna korišćenjem životinjskih masti ili biljnih ulja; može se dobiti iz petrolejskih proizvoda, ponekad sintetizovan iz propilena ili fermentisan iz šećera; koristi se u sirevima i sosevima, u kristalizovanom ili sušenom voću, likerima i vodki, konditorskim prouzvodima, niskokaloričnoj hrani; veće količine uzrokuju glavobolju, žeđ, mučninu i visok nivo šećera u krvi
E430@
E431@ Polyoxyethylene stearate
E432@ Polysorbate 20 izbjegavaj u nekim zemljama
E433@ Polysorbate 80 emulgaor izveden iz životinjskih masnih kiselina; koristiti se kao sintetički začin, penušavi agent; može povećati absorpciju masnih rastvorljivih substanci
E434@ Polysorbate 40 izbjegavaj u nekim zemljama
E435@ Polysorbate 60 vidi 433
E436@ Polysorbate 65 vidi 433
E440(a) Pectin prirodno se nalazi u koži jabuke; koristi se za guste džemove, žele i soseve; veće količine mogu izazvati privremeno nadimanje stomaka
E440(b) Aminated pectin nema štetnih efekata
E441@ Gelatin moguće alergije, može sadržati E220, astmatičari i ljudi alergični na sulfite čuvajte se!
E442 Ammonium phosphatides nema štetnih efekata
E450 Diphosphates veće doze mogu poremetiti ravnotežu klacijuma/fosfata
E460 Cellulose agent protiv skorenja; nema štetnih efekata
E461 Methyl cellulose izaziva nadimanje stomaka, crevnu obstrukciju
E463 Hydroxypropyl cellulose izbjegavaj u nekim zemljama
E464 Hydroxypropyl methyl cellulose nema štetnih efekata
E465 Ethyl methyl cellulose nema štetnih efekata
E466 Carboxy methyl cellulose, Sodium carboxy methyl cellulose nema štetnih efekata
E469 Sodium caseinate nema štetnih efekata
E470@ Fatty acid salts izbjegavaj u nekim zemljama
E471@ Mono & di glycerides of fatty acids nema štetnih efekata
E472@ Fatty acid esters of glycerides nema štetnih efekata
E473@ Sucrose esters of fatty acids nema štetnih efekata
E474@ Sucroglycerides izbjegavaj u nekim zemljama
E475@ Polyglycerol esters of fatty acids nema štetnih efekata
E476@ Polyglycerol polyricinoleate nema štetnih efekata
E477@ Propylene glycol esters of fatty acids derivat petroleja; nema štetnih efekata
E478@
E479(b)@ Thermally oxidized soy bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids
E480 Dioctyl sodium sulphosuccinate očekuju se rezultati istraživanja
E481@ Sodium stearoyl-2-lactylate nema štetnih efekata
E482@ Calcium stearoyl-2-lactylate nema štetnih efekata
E483@ Stearyl tartrate izbjegavaj u nekim zemljama
E491@ Sorbitan mono stearate nema štetnih efekata
E492@ Sorbitan tristearate može povećati absorpciju masnih rastvorljivih substanci
E493@ Sorbitan monolaurate izbjegavaj u nekim zemljama
E494@ Sorbitan mono-oleate izbjegavaj u nekim zemljama
E495@ Sorbitan monopalmitate izbjegavaj u nekim zemljama
Crveni E broj označava aditive opasne po zdravlje.
@ znak označava aditive koji su vjerovatno ili definitivno izvedeni iz životinja (većinom svinja).
 

 

Aditivi za hranu E500-585

Broj Naziv Objašnjenje Zabrana
E500 Sodium carbonates nema štetnih efekata u malim količinama
E501 Potassium carbonates nema štetnih efekata
E503 Ammonium carbonates iritant za sluzokožu
E504 Magnesium carbonate medicinski se koristi kao laksativ
E507 Hydrochloric acid bezbedan u malim količinama
E508 Potassium chloride veće količine mogu uzrokovati gastritična gnojenja
E509 Calcium chloride izveden iz rasola
E510 Ammonium chloride ljudi sa oštećenom jetrom ili funkcijama bubrega treba da ga izbegavaju; tipična upotreba za proizvode od brašna
E511 Magnesium chloride neophodan mineral
E513 Sulphuric acid izbjegavaj u nekim zemljama
E514 Sodium sulphates može poremetiti ravnotežu vode u telu
E515 Potassium sulphates nema štetnih efekata
E516 Calcium sulphate izveden iz krečnjaka
E518 Magnesium sulphate laksativ
E519 Copper sulphate neophodan mineral
E524 Sodium hydroxide izbjegavaj u nekim zemljama
E525 Potassium hydroxide izbjegavaj u nekim zemljama
E526 Calcium hydroxide nema štetnih efekata u malim količinama
E527 Ammonium hydroxide izbjegavaj u nekim zemljama
E528 Magnesium hydroxide izbjegavaj u nekim zemljama
E529 Calcium oxide bezbedan u malim količinama
E530 Magnesium oxide izbjegavaj u nekim zemljama
E535 Sodium ferrocyanide nema štetnih efekata
E536 Potassium ferrocyanide nuz proizvod proizvodnje gasa; nisko toksičan
E540 Dicalcium diphosphate izbjegavaj u nekim zemljama
E541 Sodium aluminium phosphate, Acidic izbjegavaj u nekim zemljama
E542@ Bone phosphate izveden iz kostiju; koristi se za mleko za mašine za kafu
E544 Calcium polyphosphates izbjegavaj u nekim zemljama
E545 Ammonium polyphosphates izbjegavaj u nekim zemljama
E551 Silicon dioxide nema štetnih efekata
E552 Calcium silicate izveden iz krečnjaka, nema štetnih efekata
E553(a) Magnesium silicates izbjegavaj u nekim zemljama
E553(b) Talc povezan sa stomačnim rakom; tipični proizvodi su glazirani pirinač, čokolada, konditorski
E554 Sodium aluminium silicate koristi se za so, substitute mleka u prahu i začine; aluminijum je poznat da izaziva probleme sa posteljicom u trudnoći
E556 Calcium aluminium silicate izveden iz minerala; koriosti se za mleko u prahu; vidi E554
E558 Bentonite nema štetnih efekata
E559 Aluminium silicate (Kaolin) nema štetnih efekata
E570@ Stearic acid verovatno životinjskog porekla
E572@ Magnesium stearate nema štetnih efekata
E575 Glucono delta-lactone nema štetnih efekata
E576 Sodium gluconate izbjegavaj u nekim zemljama
E577 Potassium gluconate nema štetnih efekata
E578 Calcium gluconate nema štetnih efekata
E579 Ferrous gluconate agent za održanje boje; izveden iz gvožđa i glukoze; koristi se za masline, dodatke gvožđa; bezbedan u malim količinama
E585 Ferrous lactate
Crveni E broj označava aditive opasne po zdravlje.
@ znak označava aditive koji su vjerovatno ili definitivno izvedeni iz životinja (većinom svinja).
 

 

 

 

 

Aditivi za hranu E620-640

Broj Naziv Objašnjenje Zabrana
E620@ Glutamic acid poboljšava ukus, zamena za so; amino acid je prisutan u mnogim životinjskim i biljnim proteinima, izvodi se iz bakterija; može uzrokovati slične probleme kao E621, mala djeca treba da ga izbjegavaju
E621 Monosodium glutamate (MSG) poboljšava ukus, izveden fermentacijom melase, zamena za so; štetni efekti kod astmatičara, nije dozvoljen u hrani za mlade i malu decu; tipični proizvodi su konzervirano povrće, tunjevina, salatni prelivi, mnoga zamrznuta hrana
E622 Monopotassium glutamate izaziva mučninu, povraćanje, diareju, grčeve u stomaku; tipična zamena za so sa malo natrijuma
E623 Calcium diglutamate zamena za so, nema štetnih efekata
E624 Monoammonium glutamate zamena za so, nema štetnih efekata
E625 Magnesium diglutamate zamena za so, nema štetnih efekata
E626 Guanylic acid izaziva kostobolju
E627 Disodium guanylate izveden iz sardina ili kvasca; izaziva kostobolju, nije dozvoljen u hrani za mlade i malu decu
E629 Calcium guanylate izaziva kostobolju
E631@ Disodium inosinate izveden iz mesa ili sardina; izaziva kostobolju, nije dozvoljen u hrani za mlade i malu decu
E633 Calcium inosinate izaziva kostobolju
E635@ Disodium 5'-ribonucleotide može izazvati svrab kože 30 sati posle uzimanja; osip može varirati od blagog do dramatičnog; reakcija zavisi od doze i kumulativna je, zavisi od osetljivosti ljudi; tipični proizvodi su čips, instant knedle, pite; izbjegavaj u nekim zemljama
E636 Maltol izveden iz kore drveta ariša, šišarki, čikori drveta; može se proizvesti sintetički
E637 Ethyl maltol derivat maltola (vidi E636)
E640@ Glycine & its sodium salt
Crveni E broj označava aditive opasne po zdravlje.
@ znak označava aditive koji su vjerovatno ili definitivno izvedeni iz životinja (većinom svinja).
 

 

Aditivi E900-1520

OVA LISTA JE U RADU

Broj Naziv Objašnjenje Zabrana
E900 Dimethyl polysiloxane
E901 Beeswax, white and yellow
E902 Candelilla wax
E903 Carnauba wax
E904 Shellac
E905 Microcrystalline wax [Note - this additive was added in October 1998 by Directive 98/72]
E912 Montanic acid esters
E914 Oxidized polyethylene wax
E920   L-Cysteine [Note - this additive was added in October 1998 by Directive 98/72]
E927b Carbamide
E938 Argon
E939 Helium
E941 Nitrogen
E942 Nitrous oxide
E948 Oxygen
E950 Acesulfame K
E951 Aspartame
E952 Cyclamic acid and its Na and Ca salts
E953 Isomalt
E954 Saccharin and its Na, K and Ca salts
E957 Thaumatin
E959 Neohesperidine DC
E965 Maltitol (i) Maltitol (ii) Maltitol syrup
E966 Lactitol
E967 Xylitol
E999 Quillaia extract
E1103 Invertase [Note - this additive was added in October 1998 by Directive 98/72]
E1105 Lysozyme
E1200 Polydextrose
E1201 Polyvinylpyrrolidone
E1202 Polyvinylpolypyrrolidone
E1404 Oxidized starch
E1410 Monostarch phosphate
E1412 Distarch phosphate
E1413 Phosphated distarch phosphate
E1414 Acetylated distarch phosphate
E1420 Acetylated starch
E1422 Acetylated distarch adipate
E1440 Hydroxy propyl starch
E1442 Hydroxy propyl distarch phosphate - Modificirani skrob-škrob
E1450 Starch sodium octenyl succinate
E1451 Acetylated oxidised starch [Note - this additive was added in October 1998 by Directive 98/72]
E1505 Triethyl citrate
E1518 Glyceryl triacetate (triacetin)
E1520 Propan-1,2-diol (propylene glycerol) [Note - this number has been allocated in the proposed amendment to Directive 95/2 circulated in August 1999]
Crveni E broj označava aditive opasne po zdravlje.
@ znak označava aditive koji su vjerovatno ili definitivno izvedeni iz životinja (većinom svinja).
 

Prva strana

Web stranice dostupne svima.