KLIKNI DA CUJES NEMOJ SAMO GLE  DAT...                                              čitao

Back to see who is HE if you did not read                 Hidden secret - Sakrivena tajna       Vrati se da vidiš ko je On, ako nisi prije

INVISIBLE - TRANSCENDENTAL ENERGY    NEVIDLJIVA - PROZIRNA ENERGIJA

ENGLISH language

Please, start watching from beginning, due to not be lost within your mind and your beliefs, if you go from end...

All what was done in my research, about, what we do not know, but spinning inside you and around you, around us, ALWAYS. My drawing what I done in 1966, when WOS98 did not exist. Those images are on INTERNET many years but nobody do not understand what is that...and what I was do for the better understanding of unknown, invisible, untouchable...

Web presentation you just SEE - WATCH is the same what I can UNDERSTAND NOW much better,  and I hope those graphical animation will help HUMANS to change many wrong and misleading religious behavior and opinion...

DOMAĆI jezik

Kreni od početka, zbog mogućnosti da se izgubiš u unutrašnjosti tvog uma i svojim vjerovanjima, ako kreneš sa kraja...

Sve što sam dosad uradio oko istraživanja tog što ne znamo, a vrti se u nama i oko svih nas, STALNO. Moji crteži koje sam crtao daleke 1966 godine kada WOS98 nije ni postojao. Stoji to na INTERNETU mnoge godine, ali niko ne razumije šta je to...i da bi se bolje razumjelo, nevidljivo, nedodirljivo...

Ova web prezentacija što ste sada GLE DALI je isto to što SAD JA RAZUMIJEM mnogo bolje, a nadam se i ti koji si proučio sve ove GRAFIČKE ANIMACIJE, i želim da svi LJUDI poćnu mijenjati svoja mnoga pogrešna mišljenja koja su ih odvela na krivi put kroz religiozno ponašanje i mišljenje....

 

Beginning about  tHATs,  they never told us...
EXAMPLE of invisible energy beams which radiate from another dimension of time and space of our body...
Početak onog TOGA, što rekli nam nikad nisu o...
Primjer o nevidljivim snopovima energija koje zraće iz drugih dimenzija prostora i vremena našeg tijela...


Examples of many Primjeri mnogih
Example 1 Primjer 1
Example 2 Primjer 2
Ehample 3 Primjer 3
Example 4 Primjer 4
Example  5 Primjer 5
Example 6 Primjer 6
Example 7 Primjer 7
Example 8 Primjer 8
Example 9 Primjer 9
Example 10 Primjer 10
Example 11 Primjer 11
Example 12 Primjer 12
Example 13 Primjer 13
Example 14 Primjer 14
Example 15 Primjer 15
Example 16   non moving fields -side lobes Primjer 16   nepokretna polja latica
Example 17   moving - rotating - side lobes Primjer 17   pokretna polja latica
Example 17A   moving - rotating - side lobes of flLOWER Primjer 17A   pokretna polja latica cv JETA - ŽIVOTA
Example 18    4 phase system Primjer 18    sistem 4 faze
Example 19    5 phase system Primjer 19    sistem 5 faza
Example 20    6 phase system Primjer 20    sistem 6 faza
Example 21 Primjer 21
Example 22  core you can not see ...we call SOUL Primjer 22   srž koju ne možeš vidjeti...zovu je DUŠA
Example 22A core you can not see in spining...we call SOUL Primjer 22A  srž koju ne možeš vidjet u obrtanju...zovu je DUŠA
Example 23 Primjer 23
Example 24 Primjer 24
Example 25 Primjer 25
Example 25 A Primjer 25 A
Example 26 Primjer 26
Example 27 Primjer 27
Example 28 Primjer 28
Example 28A hand and fingers radiation... Primjer 28 A ruka i prsti zraćenje
Example 28B my head burned from invisible energy beams.. Primjer 28B moja glava spaljena iz nevidljove srži...
Example 28C beams from head with details... Primjer 28C snopovi iz glave sa detaljima...
Example 28D DEVIL AND EXPLANATION OF DEVIL Primjer 28D DJAVO I OBJAŠNJENJE DJAVOLA
Example 28E beams from top of human head Primjer 28E snopovi sa gornje strane ljudske glave
Example 28F beams from front of human body Primjer 28F snopovi sa prednje strane ljudskog tijela
Example 28G core inside of human body Primjer 28G srži unutar ljudskog tijela
Example 28GA core inside of human body Primjer 28GA srži unutar ljudskog tijela
Example foot core inside of human foot Primjer stopala srži unutar ljudskog stopala
Example 28H beams from inside core of human body Primjer 28H snopovi iz srži unutar ljudskog tijela
Other examples Ostali primjeri
Example foot core inside of human foot Primjer stopala srži unutar ljudskog stopala
Example leg core inside of human leg Primjer noga srži unutar ljudske potkoljenice noge
Example 29  Leonardo my friend... Primjer 29  Leonardo moj prijatelj...
Example 30 Primjer 30
Example 31 Primjer 31
Example 32 Primjer 32
Example 33 Primjer 33
Example 34 Primjer 34
Example 35 Primjer 35
Example 36 Primjer 36
Example 37 Primjer 37
Example 38 Primjer 38
Example 39 Primjer 39

Example 40 and Rudolf Bosnjak discovery and my explanation as end of story of last few thousand years...as they offer to us, enslaves us in behalf THIS name GOD...

Primjer 40   je Rudolf Bosnjak otkriće i kraj ove priče u nekoliko zadnjih hiljada godina... kako nam ga nude, i porobiše nas u TO negovo BOG ime...
ALL OLD LINK AND WEB PAGES DONE BEFORE, REGARDING THIS FIELD OF MY WORK:

My theory of cross radiation

My theory of Karnak Pendulum radiation

My theory about Planet Earth radiation

OPENING of MY THIRD EYE, what I understand after more than a year of searching as opening a passage from PINK SIDE LOBE to BLUE SIDE LOBE of SOUL...See web pages done from my self in summer 2000 year.

My article from 1998 in local language and explanation of words and term TUNNEL BARRIERS - BAR RIER S

 

SVE ŠTO SAM DO SAD URADIO U MOM RADU NA ISTRAŽIVANU OVOG POLJA, GLEDAJ KROZ OVE web LINKOVE:

Teorija krsta

Zraćenje Karnak Viska

Zraćenje planete Zemlje

OTVARANJE MOG TREĆEG OKA, koje sam tek poslije više od godinu dana traženja razumio kao otvaranje prolaza iz LJUBUČASTE latice u PLAVU laticu DUŠE...Vidi ove web stranice koje sam uradio u ljeto 2000 godine.

Moj člank iz 1998 i objašnjenje riječi i pojmova koje sam nazvao
TUNEL BARIJERE - BAR I JER E

 

Invisible image web link

 

Nevdiljiva slika  web link

 

NEW - LATEST LINK TO ABOVE INFORMATION NOVOZADNJI LINK NA GORNJE INFORMACIJE, na engleskom.
HOME  MAIN PAGE HOME   PRVA STRANA
 

                  Articles, text and all images released are COPYRIGHT. All right reserved Rudolf Bosnjak