Balkan Museum - Balkanski Muzej

I will present historical artifact find by myself on different sources
in area of former prehistoric area of Illyricum and present Balkan countries

Hooks for tightening ships and boats in Balkan peninsula area.

GOOGLE TRANSLATE - PREVODILAC

This map present part of Illyricum and is visible sea of Gulf of Venetia as deep penetrating in the land masses of Dal ma tia - present Balkan peninsula, with Peljesac peninsula, who was not peninsula at that time. What is completely different is LATITUDE and LONGITUDE of this part of BALKAN shown on map. What we see here is land what was before in this geographic coordinates I suppose from map and this land masses are moved to the NORTH of planet Earth. This part of Dal ma tia, Bosnia is now is located in different geographic coordinates. Land masses are erected from the sea and North part of Europe sinking into the sea, as is most visible in Holland in USA and last flooding at PALAGRUZA Iceland in Adriatic sea. There is interesting article on this web address what we can expect at 26 December 2005, read and think about.

 

Old names of   some parts of ILIRIC

Scla vonia - Slavonia - Slavonija

Kako duboko je meore uslo u Bosfena ILIRIJA

Bos fena - Bosna

 

SERVIAE -Srbija

PARS

Croa tia -Hrvatska
This area is approximately today as is show bellow.
44deg =42deg 30' - red color present state
This area is approximately today as is shown 40deg =18deg - red color present state..

 

                                             

Alka-e za vezivanje brodova na prostoru Balkanskog poluostrva.

Ova mapa - karta-zemljovid daje prikaz mora i zaljev Veneti koje duboko ulazi u kopno tadasnje Dal ma tia. Nekad se zvao Golfo di Venetia a danas je Jadransko more. Nije bilo poluotoka Peljesca, to je bio otok. Kopno je bilo mnogo nize nego sto je danas. I vremenom se izdize, bilo bi interesantno imati kartu ovog dijela svakih 100 godina unazad, te bi mnoge stvari bile mnogo jasnije. Sto je potpuno razlicito, je GEOGRAFSKA SIRINA I DUZINA od danasnjeg stanja, ako se je koristio isti sistem koji se koristi i danas. Nemam podatke za prije, ovo je jedina karta koju sam imao na raspolaganju za ova razmatranje. Na ovoj karti se vidi da se kopno otklizalo na povrsini planete Zemlje prema Sjeveru, a sjeverni dijelovi planete sporo tone u more, to je najvidljivije u Holandiji i sada u USA te najnovija velika poplava na otoku PALAGRUZA u Jadrnskom moru..

Prilaz Bosne na more

Danasnji dijelovi Bosne tada su na ovoj karti napisani imenom Bos fena, i sada su u drugim geografskim koordinatama, i to sjevernije. Karta nije tacna u svakom slucaju ali vodi na razmisljanje, kako je stvarno bilo.

Velika_vodena_povrsina_prilaz_Bosne_na_more.jpg (39950 bytes)

Ovaj dio na karti nam oznacava da je more tada ulazilo duboko u tadasnje kopno, siguran sam da je na karti prikazana rijeka, i to   danasnja rijeka Neretva, na kojoj se vidi nekoliko velikih jezera uzvodno. Moja razmisljnja me vode do znanja da tamo gdje su napisana slova ma, gdje je slova a je danasnja planina PRENJ... Lijepo se vidi da danasnja Hercegovina, nije bila tada, ni napisana Hercegovina nego Dal ma tia. Ako su alke za vezivanje brodova vidljive na toliko mjesta u danasnjoj Bosni, onda je (morska) voda bila jako visoko u odnosu na danasnje stanje. Na lokaciji srusenog kraljevskog grada Bobovca, Kraljeva Sutjeska pronadjeni su ostaci skoljkji (kamenica) i ostaci kamena sa uklesanom svvastikom.

Da li se kopno izdiglo koliko i zasto i da li ce se spustiti koliko i zasto i kada. O tome pise Jan Pajak, citaj ovdje tekst koji je na engleskom jeziku na ovoj web adresi, sta mozemo ocekivati 26 Decembra 2005 godine citaj i malo razmisli o svemu.

Interesantno mjerenje koje sam uradio u na obali Jadraskog mora, grad Zaostrog, 13.Oktobra 2005, gdje je GPS uredj Thyraya na ekranu dao podatke da je grad Zaostrog -400 metara nize nego sto je mjesto gdje sam ja sjedio i mjerio. Ja sam mjerenje izvrsion na visini od 1 metar iznad danasnje povrsine Jadranskog mora, luka-mol za vezivanje brodova. Poslao sam ove isti slike satelitskoj kompaniji Thuraya i oni su odgovorili da je to greska u GPS uredjaju. DA LI JE GRESKA ili ISTINA koja je vec upisana u kompjutreski softverski sistem koji se vec koristi. Da li bi trebalo promjeniti datum na neku godinu iz buducnosti i provjeravati GPS podatke na raznim lokacijam, probajte mozda je cijeli trik u datumu i softveru iz buducnosti.

Ovdje su te slike i dokaz koji je vrlo zanimljiv, sta se ISTINSKI desava a mi ne znamo, DANAS.

GPS podaci za grad Zaostrog. Alt visina (dubina) ispod mora -400m

GPS podaci za grad Zaostrog lijeva slika i Alt visina (dubina) ispod mora -400m

Vise detalja o ovom problemu je ovdje.


Informacije u crnoj boji skupio Rudolf Bosnjak.

Ja lično sam daleke 1976/77godine,  svojim očima vidio kuke-alke za vezivanje brodova sa školjkama dagnjama oko njih, na strani Trebevića koja sada gleda prema Sarajevu. Tada sam to gledao i nisam mogao znati odkud školje dagnje na toj visini.Sada neke stvari bivaju mnogo jasnije...

Lokacija: planina Trebevic, iznad Sarajeva, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

 Zid pored puta je izgledao kao mol-luka za vezivanje brodova sa mnogo okamenjenih školjki.


Lokacija : selo sa imenom Bosnjak iznad grada Kreseva, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:


Lokacija: selo Gornje Biosko, obronci Bukovik, planina Crepoljsko, Sarajevo, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:


Lokacija: selo Dobro Polje put prema Kalinoviku, putni pravac Sarajevo-Foca, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Alke za vezivanje brodova su na padinama planin Treskavice, predio Dobro Polje negdje na visini...to su mi rekli stanovnici tog kraja. 


Informacije u tamno plavoj boji skupio Semir Osmanagic.

Lokacija: travnicki kraj, stijena Kozica, jedan od vrhova Vlasic planine, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:


  Lokacija: ratni put i stijena iznad Travnika, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:


Lokacija: dolina rijeke Bila, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Stijena u Han Bila 1937. godine, kada je on tamo bio, nalazile alke. U stijeni samo kvadratno uklesane udubine dimenzija cca 60x40x25 cm. Stijena je podlokana vodom, odnosno izgleda kao da je erodirala od udara talasa.

alke_rijeka_Bila.jpg (55849 bytes)

Da li je ova stijena u blizni rijeke Bile nekad imale alke za vezivanje broda.

 U selu Zukići, koje se nalazi na padini iznad suprotne obale rijeke Bile, ispod impozantne gradine, mještani tvrde tvrde da je nekada dolina rijeke Bile bila veliko jezero.


Lokacija: selo Gluha Bukovica, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Saznao sam da kod sela Gluha Bukovica, u gornjem toku rijeke Bile, nalazi se alka na stijeni, promjera oko 30 cm.


 Lokacija: kakanjski kraj, Kakanj, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Selo Skenderovići, koje se nalazi izmedju Kaknja i sela Zlokuća.


 Lokacija: visocki kraj, Visoko, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

U Oslobođenju od 16.08.2003. godine izašao je članak o alkama kod Visokog. Spominju se dva sela, Lađice i Jezero, zatim Jezerska šuma, stijena "iz koje je iz ko zna kojih razloga iščupano nešto poput metalnih alki". Dalje piše "knjige kažu da je bilo lađa od topolovog drveta, dugačkih i po šest metara, a širokih oko metar. Pokretale su se pomoću dugačkih motki, zvanih srg ili srk". Zatim se nastavlja u članku da ljudi koji su znali više detalja su pomrli ili izginuli za vrijeme zadnjeg rata.  O ovome bi trebalo razgovarati sa ljudima koji se bave istorijom visočkog kraja.


Lokacija: ilijaski kraj, Ilijas, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

 Alke na stijeni u kanjonu rijeke Misoče kod srednjevjekovnog grada Dubrovnika.


Lokacija: predio oko grada Zenica, BiH, GPS podaci:

Selo Lađice, koje se po kazivanju tako zove, jer je tu nekada bila luka, a brodovi su se vezivali za alke na stijeni iznad današnjeg sela. Stijena je uistinu impozantna. Stijena izgeda kao koraljni greben. Mještani sela Lađice tvrde da su alke na stijeni kamene, što je u odnosu na sve ostale predaje kuriozitet. Mještanin priča jedno staro predanje, da su u ovom kraju bile četiri luke: iznad sela Klopče kod Zenice, iznad sela Gajci koje se nalazi povrh KP Doma Zenica, iznad sela Lađice i iznad sela Lokve koje se nalazi negdje povrh Busovače. I da se na sve četiri lokacije nalaze alke kao ostaci tih luka.

selo Klopče kod Zenica,

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:


sela Gajci koje se nalazi povrh KP Doma Zenica,

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:


sela Lokve koje se nalazi negdje povrh Busovače,

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:


sela Lađice

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:


 Lokacija: predio Tuzla-Brcko, planina Majevica, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Crna pećinae na Majevici i na ulazu u je veliki megalit sa alkama i da on misli da je to ostatak neke prastare luke, kada je voda dopirala do te visine. Na ulazu u jednu od pećina nalazio se veliki monolit sa alkama promjera oko 40 cm koje su visile na konzolnim produžecima usađenim u monolit tako čvrsto da se nisu mogle izvaditi niti pomaknuti. Odnosno, nosači alki su izlazili iz megalita bez ikakvog zazora. Na nosačima su bile rupe, ali nije mogla ustanoviti kako su u njih usađene alke, jer su alke činile jedan kompaktan krug bez početka. Lako su se vrtile rukom. Bile su hrapave. Nije mogla da ustanovi da li su tako urađene ili se radi o nekoj ornamentici ili možda čak o nekim ideogramima. Bile su djelomično korodirane crnom korozijom ispod koje je mjestimično probijao čelični sjaj. Moglo bi se zaključiti da se radi o nekoj izuzetno kvalitetnoj čeličnoj leguri. Aalki je bilo nekoliko, nije se mogla sjetiti tačno broja. Ispod alki na megalitu, koji je ležao horizontalno, i u koji su bile usađene alke ispod istih nalazile su se duboke užljebine. Ona je pretpostavila da su od užadi koje su bile provučene kroz alke.

 Zidovi pećine bili su puni okamenjenih školjki. Takođe, pod pećine je bio pun školjki koje nisu bile vezane za kamen i nisu bile fosilizirane. Radise  o morskim školjkama i da takvih sigurno nema u Savi.


 Lokacija: planina Vranica, predio Prokosko Jezero, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Na jednoj stijeni iznad Prokoškog jezera ima nekoliko alki


Lokacija: predio Rogatica, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Na stijeni visokoj nekoliko stotina metara, iznad same Rogatice, nalazi se jedna vrlo masivna alka na isto tako masivnom drzacu-stangi.


Lokacija: predio planina Prenj, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Alke se nalaze i na području Pakline na Prenju.


 Lokacija: selo Kljuna, Nevesinje, planina Velez,, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Kod Nevesinja, iznad sela Kljuna na Veležu, stoje ostaci morske luke sa alkama za vezivanje brodova.


 Lokacija: grad Stolac, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Brdo iznad grada Stolac, tamo je zaravan na čijoj vertikalnoj strani vise alke. U knjizi "Povjest Bosne i Hercegovine",   koju je izdao HKD "Napredak",  stoji podatak iz grčkog putopisa iz IV vjeka prije nove ere da se od trgovackog centra Narona pruža veliko jezero sve do zemlje plemena Autarijata, to pleme je imalo izlaz na Neretvu kod Konjica. U jezeru se nalazi otok od 120 stadija-21,3 kilometra. U istom putnom opisu pise da kroz tjesnac može proći galija troveslarka - trirema ili teretni brod. Sa stijene iznad Stolačkog polja, kod  megalitskog zida Daorsona, se dole u podnožju stijene nalaze ostaci luke Daorson.


  Lokacija: selo Ljušići, grad Ulog, put prema grad Kalinovik, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Ispred grad Ulog, nalazi se, uz zapušteni makadamski put za selo Ljušići, koje je smjesteno visoko iznad kanjona Neretve. Blizu sela Nedavice. Sa te strane, uz sam rub kanjona, nalazi se nešto visoko je oko 20 matara. Oko toga vijuga vrlo strma pješačka staza, i po priacanju mjestana kaze da na vrhu stuba postoji alka. Da na strani Nedavica postoji ista takva i da su obale bile nekada vrlo davno povezane lančanim mostom, koji je bio učvršćen za te alke.


 Lokacija: selo Cude kod Olava - Han Pijesak, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Put koji vodi do Han Pijeska kanjonom rijeke Stupčanice i do u selo Čude. Mještani kazu da da postoje alke u pećini, u stijeni na suprotnoj strani rijeke, prije ulaska u selo. Izgleda da je tu nekad bio viseci most sa stijena iznad sela prema stijenama na suprotnoj strani doline i da je nekada je tu stajao most od lanaca preko doline.


 Lokacija: selo Umoljani, planina Bjelasnica, Sarajevo, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Jugozapadno od Zmajeve stijene na planini Bjelasnici ima mjesto gdje je ogromna stijena, dugačka nekoliko kilometara, koja se uzdiže vertikalno u visinu par stotina metara i da se tu nalaze alke


Lokacija: putni prevoj Karaula, put Sarajevo Tuzla, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Bijela stijena, na prevoju Karaula, pored puta Sarajevo-Tuzla. Vide se iz daljine na toj stijeni alke.


Lokacija: podrucje grad Vares, BiH, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

Alke se nalaze na stijeni pored puta izmedju Breze i Vareša, prije odvojka puta za selo Titorice.


Lokacija: podrucje zemlja Sirija, planine Sirije, Azija, GPS podaci:

LATITUDE -  GEOGRAFSKA SIRINA

LONGITUIDE - GEOGRAFSKA DUZINA

ALTITUDE - VISINA IZNAD MORA SADA:

TV emisija National Geographic-a, koja je bila prikazana na izraelskoj televiziji, je trajala 45 minuta i prikazivala je gatove - mol-sidriste za brod sa alkama za vezivanje brodova na sirijskim planinama.

Dijelovi teksta u tamno plavoj boji sa lokacijama su preuzeti sa web sajta www.alternativnahistorija.com ciji je pisac Semir Osmanagic.


U nastavku mog istrazivanja ovog kratera, nalazi se kompletirana web strana sa svim detaljima i geografskim lokacijama svih tacki do sada prijavljenih, na kojim su nadjene alke za vezivanje borodova, koje predstavlju prvi i drugi krug mog kratera koji sam otkrio, a nekad se nalazio na ovom prostoru. Klikni ovdje da vidis lokacije prvog i drugog kruga kratera.

INDEX

PAŽNJA SVIM KORISNICIMA OVOG MATERIJALA, SVE STO JE NAPISANO I SVI CRTEŽI SU COPYRIGHT

Copyright C 1952-2005. All rights reserved.  Rudolf Bosnjak.