What is Holly Gral  -   Šta je Sveti Gral

Where is holly Gral now Gdje je sveti Gral sada.
Name for this figurine in Albanian ( Ilirian ) language is LAR Ime ove glinene figure na Albanskom ( Ilirskom ) jeziku je LAR

Gral secret.   Gral tajna.

ENTER - KRENI

Prva strana

Possible discovery by Rudolf Bosnjak - Moguće otkriće Rudolf Bošnjak

Pišem o tome već dosta dugo a i sada ponovo OBjašnjavam - Rudolf Bošnjak

Iako su već mnogi tekstovi preuzeti i prepisani kao VLASTITE MISLI RAZNIH AUTORA koji su MOJE MISLI jednostavno prepisali sa mog web sajata, jer ova rečenica Web stranice dostupne svima, ne znači da se može PREPISIVATI, KRASTI, i biti LOPOV MOJIH MISLI. Ako ih kradu, a kradu ih i postavljau kao svoje, zašto me ne pitaju da ih preuzmu, nego zaključuju svoje e-mailove prema meni sa mislima tipa: PA TI NISI NORMALAN, da ja i nisam normalan, ali oni ne znaju šta je to NORMALAN, jer misle da su oni normalni. Pročitaj ONDA Govori o svom podrijetlu i i URAZUMI SVOJ UM da bi IMAO ZNANJE KOJE NEMAŠ.

Svi tekstovi napisani na ovom web sajtu, su: Pod Pravom Kopiranja, Sva Autorska Prava Zadržana od Rudolf Bošnjak,

Copyright, All rights Reserved by Rudolf Bošnjak.

Web pages available to all - Web stranice dostupne svima