GRB SIMBOL KRUNISANJA KRALJA TVRTKA - MILEŠEVO

Na štitu vidimo krivudavu žutu linju i oko nje dvije manje Lim i dvije pritoke. Bijela linija je put koji spaja istok i zapad. Na štitu vidimo još i dva dvoglava orla i dvije krune, simbol "duplog" krunisanja kralja Tvrtka prvog kao kralja Srbije i Bosne, koje se odigralo u manastiru Mileševa.

Barjake-zastave drže dva bijela andjela sa čuvene freske u Mileševi, a zlatni trougao je planina Zlatar. Na planini je kockasti bijeli kamen na kome se nalazi žig Svetog Save ( Saave), koji je jedno vrijeme bio sahranjen u Mileševi.

 

A SADA OVA GORNJA SLIKA SA MOJIM OBJAŠNJENJEM
KO ISTINSKI VLADA BOSNOM,
ZA SVE ONE KOJI NE VIDE A OČI IMAJU.

GRB_KO_ISTINSKI_VLADA_BOSNOM.jpg (105125 bytes)

Dobro gledaj i NADAM SE, da ćeš vidjeti ISTINU o kralju TVRTKU i ko istinski VLADAR je....SADA.
NAMJERNO ili SLUČAJNO, ali znaj slučajnost ne postoji, sve je namjerno.

GRB BIH GRAD PRIJEPOLJE

Bosnia_coat_of_arms.jpg (2566 bytes)

Prema tome razlika u ova dva grba je nivo plave, boja DUBINE nijanse plave boje, odnosno koja je dubina vladanjana narodima, i odnosi se na percepciju i vidjenje plave boje u ljudskom mozgu, jer na grbu iz Prijepolja ta boja je intenzivna, jaka plava boja koja nadahnjuje a na grbu BiH ta boja je blijeda plava koja ubija svaki interes za zajedništvo stanovnika BiH... ZLATNA kruna potvrdjuje ko je ko.

ŽEZLO je simbol upravljanja vladara, kralja, cara, i žute je boje i nema nikakve veze sa žutim cvijetom ljiljanom, kako svi tvrde OD DAVNINA. Žuti ljiljan na žezlu predstavlja moć upravljenu, usmjerenu na bosanski narod, narode, nacije, religiju od strane onog koji upravlja.

Plava boja, je boja vladanja ili vladara u pozadini grba-štita, a kruna na plavoj boji je simbol ko vlada... iako krune i orla jednog vladara u CRVENOJ BOJI nema na BiH grbu, ali zato ima 7 bijelih zvijezda koje slikovno daju na znanje, kojih 7 evropskih VLADARA ILI okupacionih država istinski vladaju i upravljaju sa Bosnom i Hercegovinom, kroz onog crvenog nevidljivog..... a taj crveni je vidljiv svuda na ovim slikama, oči imaš pa gledaj crvenu boju...jer on je bio "dupli" krunisani kralj Tvrtko I. kao kralj Srbije i Bosne.

Grb   PRIJEPOLJE

KOJA JE ISTINA OVOG GRBA

A sada pročitaj zvanično objašnjenje DANAŠNJEG GRBA BOSNE IHERCEGOVINE

GRB BOSNA I HERCEGOVINABosnia_coat_of_arms.jpg (2566 bytes)

Žuti trougao predstavlja tri bosanske nacije, a također simbolizira i oblik države:

Plava podloga simbolizira mir, a bijele zvijezde evropsko okruženje Bosne i Hercegovine.

Grb   BOSNE I HERCEGOVINE

Na štitu vidimo krivudavu žutu linju

i oko nje dvije manje, 

Lim i

dvije pritoke.

Bijela linija je put koji spaja istok i zapad.

Na štitu vidimo još i dva dvoglava orla i

dvije krune, simbol "duplog" krunisanja kralja Tvrtka prvog kao kralja Srbije i Bosne, koje se odigralo u manastiru Mileševa.

Barjake-zastave drže dva bijela andjela sa čuvene freske u Mileševi,

a zlatni trougao je planina Zlatar.

Na planini je kockasti bijeli kamen ( kocka leda ) na kome se nalazi žig-pečat Svetog Save ( Saave), koji je jedno vrijeme bio sahranjen u Mileševi.

GRB FEDERACIJA BOSNE I HERCGOVINE Grb je sastavljen od dva minijaturna grba - grb sa ljiljanom simbolizira Bošnjake dok grb sa šahovnicom Hrvate. Deset zvijezda simbolozira deset kantona u federaciji BiH.
Grb FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TVRTKO PECAT UBOJI

Ovo je pečat kralja TVRTKA, dobro ga gledaj i vidjet ćeš ISTINU AKO NISI DO SADA.

 

 

Ako ima neka greška u datumima godina, molim pošaljite mi ispravku.
Ako imate još neki od grbova Bosne, pošalji mi da ih drugi mogu vidjeti, moja kontak web strana je ovdje.

NAZAD   BACK

All rights reserved. Copyrights by Rudolf Bošnjak