Balkan Museum - Balkanski Muzej

I will present historical artifact find by myself on different sources
in area of former prehistoric area of Illyricum and present Balkan countries

Tajna HVALOVog  ZBORNIKa

Secret of HVAL MANUSCRIPT in english language

HVAL RUKOPIS KNJIGA HVAL HVALOV RUKOPIS KNJIGA OTVORENA PRVA STRANA HVAL RUKOPIS KNJIGA OTVOREN DRUGA STRANA

HVALOV_RUKOPIS_VELIKA.jpg (122665 bytes) HVALOV_RUKOPIS1.jpg (138133 bytes)

 HVALOV RUKOPIS 1404-08. godina

hval3.jpg (10917 bytes)

Hvalov rukopis, ćiriliski kodeks, napisan je za vojvodu Hrvoja, dobio je u ime po pisaru koji ga je 1404. napisao.

U Misalu se na dva lista jasno vidi vlasništvo: jedna minijatura prikazuje Hrvoja Vukčića Hrvatinića sa zastavom u ruci, na prekrasnom bijelom konju u trku,

a na drugom je listu njegov grb i titula napisana na latinici, na latinskim jezikom: Arma domini Chervoe ducis Spalatensis.

Kodeksi su  pisana u vrijeme isto,  negdje na početku 15. vjeka.

Misal na glagoljici, kao i Hvalov zbornik na ćirilici zapadnih, bosanskih odlika, kakve susrećemo u rukopisima 15. stoljeća, ostaci su mnogo bogatije neznane istine o Bosni.

Hvalov zbornik je i svjedočanstvo jedne neznane kulture koja se koristila u vjerovanjima bosanske crkve.

 
Hvalov zbornik pisan je na lijepom pergamentu; ima 353 lista; iluminiran je brojnim inicijalima i minijaturama, među kojima se  ističu

 

likovi apostola i evanđelista,

 

lik Krista s anđelima,

 

raspeti Krist na Golgoti,

 

sa Marijom i Ivanom podno križa,

 

lik one koja Boga rodi koja u krilu drži dijete Isusa,

 

BLAGOVESTI HVALOV RUKOPIS 1404. godina

BLAGOVESTI.jpg (127732 bytes)

prikaz Blago vijesti,

 

kamenovanja svetoga Stjepana i drugo.

Na dva mjesta Hval je zapisao: "Pisah zlatnom kako i črnilom" što znači da je on i pisar i iluminator, slikar minijatura. U rukopisu se jasno razabire da su kodeks ukrašavala dva umjetnika ("dvije ruke"), samo danas ne znamo kojoj "ruci" pripadaju koje minijature: jedne imaju zlatnu pozadinu (možda je to Hvalova ruka), a druge plavu.

Zbornik sadraži četiri evanđelja (Matija, Marko, Luka, Ivan - upravo Jovan); slijede Dijela apostolska, Pavlove i katoličke poslanice i Apokalipsa. Na kraju kodeksa je i Psaltir, svih 150 psalama koji se pripisuju kralju Davidu. Na početku Psaltira je lijepa minijatura kralja Davida.

U zborniku ima i raynih tekstova, kao što su važne uvodne rasprave u pojedine novo zavjetne knjige i nekoliko apokrifnih tekstova.

Hvalov zbornik dobro čuva arhaični staroslavenski jezični fond.

Grafijske i ortografijske karakteristike povezuju Hvalov zbornik sa starijom tradicijom, to jest potvrđuju da je prepisan iz glagoljskih predložaka.

Jezik slijedi odlike zapadne hrvatske štokavštine u kojoj se stari "jat" izgovara kao "i" te su te zamjene zasvjedočene i u Hvalovu zborniku. Zamjenom pisanja "jata" dolazi i do pogreške: npr. měr za mir.


Hval se potpisao kao krstjanin; piše svoj rukopis "v dni episkupa i nastavnika i svršitelja Crkvi bosanskoj gospodina dida Radomira". Rukopis je prepisan "na počtenije slavnomu gospodinu Hrvoju, hercegu splitskom i knezu ot Doljnjih kraji i inim mnogim zemljam".

Hvalu je Hrvoje gospodar, što on izražava mađarskom riječi: "uram", što znači "moj gospodin".

Danas se Hvalov zbornik nalazi u Sveučilišnoj knjižnici u Bologni, u Italiji.

Biblioteci ga je darovao papa Benedikt XIV, a on sam ga je dobio od poznatoga talijanskoga filologa G. Facciolatija.

Kako je kodeks dospio u Italiju, nije poznato.

Godine 1986. izdan je u Sarajevu krasan faksimil ovoga znamenitog kodeksa kao i kritičko izdanje teksta - transkripcija i komentar - cjelokupnoga kodeksa.

INDEX MUSEUM

Copyright (C) January 2005, All rights reserved. Rudolf Bošnjak.