TOMBSTONE-STEĆAK I STARIJA  BOSSNA

Tajna Etrur civilizacije ili Ilira ili Bogumila?

Ko je koga našao ili zatekao na ovom prostoru Balkana, prije dolaska  svih tih što ni dan danas ne znaji ko su, a razna imena sebi dadoše?

-100.000 godina
-  10.000 godina
-    5.000 godina
-    4.000 godina
-        100 godina
000.000.000 istina ovog broja je koja...
+      100
+   1.000 godina
+   1.430 godina
+   2.005 godina i današnja znanja...toliko toga napisano a istina se još ne zna...

Ko su bili Etrušćani?   Koja je veza sa tom civilizacijom?

I oni su imali stećke!!!! Da li je sve ovo velika zabluda nametnuta od dolaska Hrišćanstva na ovaj prostor Balkana, kao Bogomilska hereza...

Kakvi su to stećci kod Etrušćana nevjerovatna istina...

NOVO. Ko je osoba na stećku u RADIMLJI... da li je moguće da je Etrur civilizacija to što je proglašeno bogumilima, gledajući sve te slike ja Rudolf Bošnjak, sada pišem ovdje, ko nas laže sve ove godine, vidi SVE TO kao GIF animacija, sam se uvjeri, klikni ovdje.

Kakva je veza izmedju gradova sa imenom Glasinac, blizu grada Sokolac, u Bosni i Hercegovini i grada TARQUINII u Italiji, sam se uvjeri, klikni ovdje.

Šta je to na ovom prostoru bilo prije prvih nacrtanih rimskih karata, to je istina.

Gerard Mercator (1512-1594)

  PRVA MERCATOR KARTA ARKTIKA

Klikni na kartu da vidiš.

Ko su bili ILIRI? Šta je to ILLIRICUM a šta je to BOSSNA?

KLIKNI ZA VECU KARTU SVOJE PROSLOSTI

Klikni na kartu da vidiš.

KLIKNI ZA VECU KARTU SVOJE PROSLOSTI

Klikni na kartu da vidiš.

TO JE ONO ŠTO ZABORAVE DA PIŠU, GOVORE, OBJASNE...

TO JE ISTINSKA STVAR O KOJOJ NE ZNAS NISTA, JER TE STALNO GOVORE DA SI PRIPADNIK ONOG TROJSTVA, NA OVOM PROSTORU....

VIDI MAPU, PA NADJI SEBE, KOME SI PRIPADO NEKAD, IZ KOG PLEMENA SU TVOJI PRECI, MOŽDA TI SE OČI OTVORE, VEĆ JEDNOM...

Breuci ili Bre uci...

 

 

 

 

 

Ko su bili oni bog um iliri-bogumiliri?

Niste rodjeni da klečite, molite, prosite...to su vam ubadali - u BA dali --- ubačili - u BA uturili...

Ovo je teorija koju sam razumio, prihvatio, primjenio  i sada je prvi put objavljujem putem Interneta, sa slikama i objašnjenjima, kako ja to vidim i osjećam.

KARTA SVIH STECAKA U PDF FORMATU. Karta svih stećaka sa natpisima na prostoru: Hrvatska,

BiH,

Srbija,

Crna Gora

Klikni na kartu da vidiš.

The history of these champions of a purer religion has been written by their enemies and ignored by those who owe most to their heroism. No martyrology of the Bogomils of Bosnia has come down to us.

BILA  JEDNOM   JEDNA  BILA  ZEMLA  NA  BILOM  POLU

BELA  JEDNOM   JEDNA  BELA ZEMLA  NA  BELOM  POLU

BIJELA  JEDNOM   JEDNA  BIJELA ZEMLJA  NA  BIJELOM  POLU

BIJELA  JEDNOM   JEDNA  BIJELA ZEMLJA  NA  BIJELOM  POLJU

IME NENO  BILO JE   ILLIRIA   - ILLIRIJA - ILLIRCUM 

I  OVI   ISPOD:  SVA, SVE, SVI, SVO, SVU  UJ   JETA  NESTA...

Bile su na ovom prostoru mnoge civilizacije prije svih ovih što dodjoše poslije...i samo su uništavali, uništavali...što i dan dana rade...

Uništavaše ih Rimljani
U ništa vaše ih Rim lani...

Uništavaše ih Sloveni...
U ništa vaše ih S love ni...

Uništavaše ih Turci...
U ništa vaše ih Turci...

Uništaveše ih maćem, krstom, papirima, bi milo to...
U ništa vaše maće m, prstom, papi rima bi milo to...

Uništavaše ih pravoslavnim papirima...
U ništa vaše ih pravo, slavnim papirima...

Uništavaše ih islamskim pravima...
U ništa vaše, ihi, slamas s kim pravima...

ALI, OSTA STE ĆAK...da ti potvrdi KOStI...

TI, U NIŠTA VANI OSTAVIŠE DA ČITAŠ KO StI BIO...

KO SU TI DeeeDeee...,KO SU TI BaaaKeee...

Nisu oni koji tvrde da jesu tvoji preci...

I zato VIDI NEVIDLJIVO....GLEDAJ, JADE, UĆI, UDJIiiiii U SVOJ UM I S-PUSTI ZAVJESE GRANICA, B-ORDER NE POSTOJI...

Ko su bili oni, što su u bog-u umrli iliri?

Šta su i kako su: U BOG-u UMRLI ILIRI, i šta su sve znali?

Pročitajte šta je o Bogumilima napisao Miroslav Krleža.

Teorija o svemirskom sve mir skom porijeklu Bogumila.

Stela ili čiji je, ako "bogumilski" stub sa porukom nije.

Lista svih nečijih "bogumilskih" stećaka i lokacija na prostoru Balkana

Otvorena izložba stećaka Zemaljski muzej u Sarajevu.

Potopljeni stećci vještačkim jezerima u BiH.


Back  -  Nazad

Zadnja izmjena 30 October 2005 08:57:41 AM

Copyright (C) February 2000, All rights reserved. Rudolf Bošnjak.