MUZI  KA, od onih, što ih zovete MUZI  ČARI, jer MUZU ČARI...

...SVETO  TROJSTVO   BOSNE - E  LELEK  TRI  Čari...

Oni su prenosioci poruke-poruka, sveTIH muzičkih, na domaćim jezicima, koje... još ne razumijete...
...jer da razum imate i razumijete šta su u um ulili vaš, ne bi,... ne bi radili to što radite...svaki dan...

    ...u gornjoj plavoj rečenici krije se jedna tajna...

...prepoznajte je, razumite je, prihvatite je, primjenite je: i više nećete biti to što jeste...

...moje je: da pomognem da um svoj otvoriš...i sam izvadiš ono uummetnuto...

 


Prva strana

Web stranice dostupne svima.