VAŽNO! Podesite Encoding teksta na ISO 8859-2 standard, da bi vidjeli naše znakove. VAŽNO!

Malo mekano, šta je to - to je Microsoft

Microsoft - tf o sor ciM

Microsoft - t  o sto reciM

Microsoft - to sto reci M

Microsoft - to sto reci M

Microsoft - to sto reci M-ora

Microsoft - to što reci M-o-ram

Microsoft - to što reći M-o-ram

Microsoft - To što reći moram

Microsoft -Mi cemo redom ovako stalno Otimati folove tebi.

Microsoft -Mi ćemo redom ovako stalno Otimati fakte tebi.

Microsoft -Mi ćemo rad ovaj sto O faktima testirati.

Microsoft -ti fakat otimaš sve od raje cim   imaju Mir.

Microsoft -ti fakat otimaš sve od raje cim   imaju Malo.

Microsoft -ti fakat otimaš sve od raje cak   ih Muzeš.

Microsoft -ti fakat ote sve od raje cak   ih Muzeš.

Microsoft -M i ce redom da ti uze um.

Microsoft -M i će redom da ti uzmemo um.

Nazad na - Proučite i upamtite smisao riječi

 

Nevidljive sile - Invisible forces

Back to Sveta Zemlja BA web site - Nazad na web sajt Sveta Zemlja BA

Copyright (C), All rights reserved, Rudolf Bošnjak.