RAT NIK

 

RAT NIK

 

RAT NIK

Misli Rudolf Bosnjak

Ti koji čitaš ove strane sad...i Žezlo Života ( Zezlo Zivota )

Ako tražiš PROZOR U PROZIRNO, možda ga U GLE DAŠ ovdje, ili KA  KO GLE  DATI da ga vidiš...

Ako tražiš WINDOW U WINDOWS, na pravom si mjestu, GOLOGLE...kad ne vidiš NEGO LOG...

Ako tražiš nedodirljivo, naći ćeš ovdje, KA KO DODIR  NU TI GA...i dodirtnut ćeš...

Ako tražiš da prestane glavobolja ti koju imaš, a ne znaš zašto imaš je, PRE STAT ĆE OVD JE...
JER naći ćeš vjerovatno S VOJ odgovor ovdje...S POJ...ili potreban SVUK sa ZVUK...

Ako te mući ili MUĆIiii tvoja nesanica, naći ćeš odgovor ovdje...

Ako misliš da znaš, pročitaj ovdje što ne znaš, naći ćeš neke odgovore ovdje...

Ko MISLI, iznutra taj EMITUJE na polje, ko misli taj  EMIČUJE...iznutra...

...EMITUJ da  EMIČUJ...možeš... ( Electro Magnetic Interference...)

Žezlo Života je ova sprava, koju vidite na slici sa LEVE, LIJEVE, LJEVE  ST RANE...

Rijetki od vas će prepoznat šta je ta S TVAR tamo na slici...zovu je kao nekad PRVo SLOVo  Q   sa repićem...

Reci sebi sad šta je to? Probaj...

Ta S TVAR je početak svih nas...ta stvar je ŽEZLO, KRALjE VS KO, ono isto koje drže kraljevi, carevi i svi ostali KAO odabrani da UPRAVLJAJU...Č I MEnom...

ALION, KOJI DAJE TA ŽEZLA u neograničenim količinama, daje ih bićima koja nemaju ga,
a treba ju  to  žezlo DA NA STA VEŽI VOT ŽE ZLA... da nastave život žezla, da li plavI ili crveni tekst?

KO ja su to bića koja trebaju žezlo života...dabibili za što jesu dani...

To je BIĆE, što  Z OVU JEZE  NA... to je biće što zovu je žena...

UDajem ti ovo že ZLO ŽIVOgTA da ga čuvaš i pre nosiš dal ježiv o tazlo...i tako sve se uvlaći pa se izvuće to zlo života...za čiju korist pitam sad...

KAŽUuu, UM CAR UJ JE, S NA GA   KLADE VAL JA...tako je bilo, i biće dok je žeZLA u upotrebi...

KA ŽUMCAR  KA BLA JESNA GAKLE VAL JA...

POstaniZDRAV
Rudolf Bosnjak


Za one koji nisu POH VAT ALI gornji S MISAO, odgovor je DO LE...ISPO D

NA slici je JE JEDAN JEDINI DIOZOTAMREPS, A OVA RIJEČ napisana je NA OPAKO, i KAD SE RASTAVI na moj način sistemom PROUČITE RIJEČI, OBjašnjava, neOBjasniVO...

DIO - je riječ koja u italijanskom jeziku označava BOG, ili dio nečeg na domaćem jeziku.

ZOT - je riječ na Ilirskom/Albanskom jeziku i označava na njemu BOG ili GOSPOD IN u smislu boga.

AM - je riječ koja na Engleskom označava ja SAM ili SAM, JESAM.

REP - je ono što piše, rep onog bića koje ga sada nema, a upravo čita ovaj tekst.

S - je stanje beskonačnog slušanja Šuuuumaaaaa... oko tebe, nas, svega..

A NAUKA GA PRO ZVA SPERMATOZOID....DIOZOTAMREPS...

SPAVALICE OB JA SNIiii..... NE JA SNOm...pa sad reci samom sebi:KO JE BOG, onaj koga tako zovu ili onaj što je UTEBE UŠO i još je tamo, i čeka te cijeli da ga zovneš i da pričaš sa njim...da ti pomogne, da razumiješ sebe, prvo...hej ti koji sebe Zoveš NORMALAN, da li si ti S TVAR NO ili si S TVAR BROJ...ipak si samo NU MBER...

DA,  DIO-BOG,  ZOT-BOG,  AM-SAM,  REP-BEZ,  S-ŠUM....I NIŠTA VIŠE, TO  ŽEZLO UPRAVLJANJA KOJE DRŽE U RUKAMA MNOGI CAREVI, VLADARI, KRALJEVI, KATOLIČKI, PRAVOSLAVNI  SVEŠTENICI, SVECI i OSTALI  SVE  TI, NA MNOGIM SLIKAMA I KO NAMA, KAŽU NIJE TO ŠTO DRŽE, TO ŠTO JE...ONO ŠTO ISTINSKI JE, NIJE, ...KAŽU, GOVORE TAKO...

TO JE ŽEZLO KOJIM UPRAVLAJU, A NE KAŽU KIM I KAKO...samo je njihovo žezlo malo okičenije, sa više nepotrebnih šara, da NE VIDIŠ ISTINU koja je...S KISTOM I KRISTOM SKRIVANA

Isto postoji u starom Egiptu a svi se trude da OBjasne šta je ANKH i zato ga drži ONAJ ko ga drži...

A o tom drugi put, kako naučit ZNAT MOĆI, da ne napišem ZNAK MOĆI...jer TONI JETA...to nije život.


Prva strana

Web stranice dostupne svima.