Tajne štampane na papiru koji zoveš: novac - pare - lova - money...šta nam one govore...

...probaj usmjerit UM...na nevidljive prostore na papirnom novcu i dobit ćeš slike iz tih nivoa....samo se pojave...nisi lud kad to vidiš...VIDIŠ NEVIDLJIVO.
Dajem primjere, vježbaj UM da počneš vidjet, čiji si u stvari rob...STVARNO SI ROB.


Ko SMIJE FALSIFIKOVAT i KRIVOTVORIT, a ko ne smije FALSIFIKOVAT ili KRIVOTVORIT,  i ŠTAMPAT NOVAC ZA SVOJE POTREBE....

Šta je SKRIVENO i ko je ISTINSKI upravljač kroz današnji NOVAC USA...

Šta je SKRIVENO i ko je ISTINSKI upravljač kroz današnji NOVAC ENGLESKE...

Šta je SKRIVENO i ko je ISTINSKI upravljač kroz današnji  NOVAC NJEMAČKE...

Šta je SKRIVENO i ko je ISTINSKI upravljač kroz današnji NOVAC BOSNE I HERCEGOVINE...

Šta je SKRIVENO i ko je ISTINSKI upravljač kroz bivši NOVAC JUGOSLAVIJE za vrijeme INFLACIJE.

Šta je SKRIVENO i ko je ISTINSKI upravljač kroz budući NOVAC EVROPE...

Šta je SKRIVENO kroz kompaniju  MICROSOFT - prouči NEVIDLJIVE SILE i slike i MISLI o njima...šta znači...vidjet ćeš...

Šta je istina a šta nije. Namjera mi je da se PRAVA,  ISTINSKA,  ISTINA NADJE.


Prva strana 

Web stranice dostupne svima.