Sadržaj

Kratak uvod

Osiguraci

Prekidaci

Stvaram

Sum

Dobro došli u UM COM

Upoznavanje sa komunikacijama putem vlastitog uma.

Bežične veze bez radio spektra - Komunikacija  umom

 


Welcome to UM COM

Introducing with communication with own mind

Wireless communication without radio spectrum

Mind communication

 

Prva strana 

 

Prava kopiranja C.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
C.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja C.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright C.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

  Map IP Address