OKLOP OKO TVOG  UMA  I  TIJELA JE PROBIJEN...

Šta je istina - a nit si?

PROČITAJ  PUT    ili

PROĆI  TAJ  PUT   ili

PROĆ  I  TAJ   PUT   ili

PR  OČITAJ   PUT   ili

PRO  ČITAJ   PUT ili

PR  OĆI  TAJ   PUT ili

SVE JETA.....

Klikni na sliku za dalje

Napisao i OBjasnio Rudolf Bošnjak

Pišem o tome već dosta dugo a i sada ponovo OBjašnjavam - Rudolf Bošnjak
Svi tekstovi napisani na ovom web sajtu, su:

Pod Pravom Kopiranja, Sva Autorska Prava Zadržana od Rudolf Bošnjak,

Copyright, All rights Reserved by Rudolf Bošnjak.

Iako su već mnogi tekstovi preuzeti i prepisani kao VLASTITE MISLI RAZNIH AUTORA koji su MOJE MISLI jednostavno prepisali sa mog web sajata, jer ova rečenica Web stranice dostupne svima, ne znači da se može PREPISIVATI, KRASTI, i biti LOPOV MOJIH MISLI. Ako ih kradu, a kradu ih i postavljau kao svoje, zašto me ne pitaju da ih preuzmu, nego zaključuju svoje e-mailove prema meni sa mislima tipa: PA TI NISI NORMALAN, da ja i nisam normalan, ali oni ne znaju šta je to NORMALAN, jer misle da su oni normalni. Pročitaj ONDA Govori o svom podrijetlu i i URAZUMI SVOJ UM da bi IMAO ZNANJE KOJE NEMAŠ.

Home   Joke or truth