KLIKNI DA CUJES NEMOJ SAMO GLE  DAT...                                             

NAMJERA - SVRHA tog STVAR - koja priča na mnogim nivoima sa kim i kako...

VANZEMALJSKO ili IZVANZEMALJSKO PRISUSTVO NA BALKANSKOM POLUOSTRVU - ZEMLJA

Namjera moja, je da skinem poklopac, pokrivač, ćebe, deku, omot, otvorim kutiju, otvorim vrata sa onog što je predstavljeno - ugradjeno iz starih i antičkih vjerovanja u bog-a, na slikama, fotografijama, u obliku misli vaših, zvukova koje čuješ i slušaš, napisanih knjiga, tekstova, članaka, te religiozne i vjerske nauke o bogu...koji okružuje ljudska bića...a sve to tebi se daje i ulazi kroz DUHOVNIM PUTEM...i ja ću pokazati ovdje potpuno novi način, nikad prije vidjen, ko si ti UNUTRA, U NUTRINI...svog sebe, tvog tela, tjela, tijela..i kako to izgleda...u dimenzijama o kojim ne znaš ništa. Gdje god su Hriščanski-kriščanski misionari otišli, domaći bogovi su postali nebogovi ili su ukinuti.

...BOG, DIO, HODA, ALAH, OTAC, ZOT, GOSPOD, GOSPODIN, SVEVIŠNJI, STVORITELJ, SRI KRSNA, KRIŠNA...

ČITAJ - SPORO - LAKO - LAHKO - LAGANO


STVAR PRIMJERI napisao Rudolf Bošnjak, 19 April 2002.

Ja sam odlučio da objavim moju teoriju OTVORENO STANOVNICIMA PLANETE ZEMLJE i prema CIJELOJ NAUČNOJ ZAJEDNICI NA OVOJ PLANETI preko INTERNET MREŽE. OVO JE JAVNO ZNANJE I MORA BITI TRETIRANO-POŠTOVANO KAO TAKVO. AKO, SAM NAPRAVO GREŠKU U OBJAŠNJAVANJU I OBJAŠNJENJU, JA ŽELIM DA ČUJEM GDJE, KAKO, I ZAŠTO JE GREŠKA U OBJAŠNJENJU PREDSTAVLJENOG-DATOG MATERIJALA.

Ovo je zadnje o Kur an, NAPISAO SAM TO 1 Oktobra 2002, OVO JE MOJA TEORIJA, KOJU ŽELIM DA DOKAŽEM I OVO JE IZAZOV ZA SVE KOJI ŽELE DA RADE SA MNOM ZAJEDNO NA NADJEMO - ŠTA JE ŠTA. GLEDAJ U SLIKE I ČITAJ TEKST, RAZMISLI DUGO PRIJE NEGO ŠTO SE NALJUTIŠ, I JAVIŠ MAILOM, SAMO TREBA DA r a z u m i š, KLIKI OVDJE DA VIDIŠ.

Ovo je zadnje o Bhagavad -gita As It Is, čitaj SPORO, MISLI O TOME DOSTA VREMENA,TAKO JE DOŠAO OD ili SA IZVORA O KOME NE ZNAŠ NIŠTA I KLIKNI OVDJE DA ČITAŠ

Ovdje je novi link na KODDNA REC, RJEC, RIJECIMA... REČ, RJEČIMA, RIJEČ...nešto što neki kažu nije tako, a ja sam siguran da je tako. Zato PROČI TAJ, POLAKO, POLAKO i ne donosi nikave zaključke, PRE VREME NO, PRI JE VREME NO, KLIKNI OVDJE pa se vrati ( brati ) ovamo i nastavi.

 

A ovdje u zelenoj boji je samo jedan dio iz teksta, koji je napisao, moj drug i prijatelj Drago Bjelica.

Onima, koji tragaju za istinom i procesima spoznaje, i koji su na putu razumevanja i duhovnog razvoja, iskustva u spoznavanju koja su iznesena u ovim materijalima, i ako ista postanu predmet koncentracije i meditacije, omogućiti će iskušavanja u  proširivanju i prevazilaženju uma, i dosezanja raznih oblika svesti, što i jeste cilj ovoga materijala.

Retki su oni sa sposobnostina razumevanja i poverenja, njihov put duhovnog razvoja je ubrzan, i ova izlaganja biće im poticaj i podrška.

Onima, koji ne mogu praviti sinteze nauka, religija i duhovnog razvoja, ove spoznaje i izlaganja neće biti razumljive i prepoznatljive, oni će nastaviti tranziciju postepene evolucije i iskušavanja, kao osnova objektivnog sveta.

 

Molim, čitaj pažljivo, ne reci ništa, misli nekoliko dana o CORE-SRŽ i poslije pošalji mi odgovor ili pošalji ovu web stranicu nekom naučniku, profesoru, doktoru, i svim duhovnim vodjama na ovoj planeti ili do Nobel komiteta ili organizacije.

Potrebna je saradnja mnogih ljudi na ovoj planeti, koji su zainteresovani, interesuje ih, ko su oni, šta su oni, i da bih JA nastavio sa svojim istraživanjem, a ti koji ovo čitaš sada, sa svojim istraživanjem sebe.

Potrebni su mi izvori podataka sličnih informacija, da budu uporedjeni, pregledane, RAZUMLJENE SVIMA. Zato je ovo sve dato svima ka što je napisano ispod u pravu kopiranja.

U medju vremenu isto CORE-SRŽ će biti aktivirano u tvom tijelu na NEPOZNAT NAČIN TEBI I BILO KOME...na OVOJ PLANETI i radit će što su njeni poslovi da uradi...

Ove slike su na ovoj web strani nekoliko mjeseci. Niko od ljudi koji su ih vidjeli, nikad nije poslao bilo kakav komentar, potpuni je mrak-potpuno zamračenje ljudskog uma od bilo kakvog odgovora, razumjevanja, i razmjene  misli i sada je došlo vrijeme da neko JAVNO počne govoriti o tome.

Ovdje je moje objašnjenje NEPOZNATOG, i šta ćeš vidjeti ispod sa svojim vlastitim OČIMA, i šta češ čitati sa istim tim svojim vlastitim OČIMA i RAZUMJETI kroz iste te svoje vlastite OČI kao REČ, RJEČ, RIJEČ i stavit češ ove s lik e i fotografije i crteže u svoju memoriju-pamćenje, svoju BANKu, u svoj CORE-SRŽ...

Zato što "NIKO ne razumije šta je pokazano ovdje" JA moram napisati u REČIMA, RJEČIMA, RIJEČIMA šta ove slike predstavlju-daju, da NORMALNA LJUDSKA BIĆA MOGU PROBATI DA RAZUMIJU, sami sebe.

Ovi crteži, slike koje JA predstavljam-dajem LJUDSKIM BIĆIMA na ovoj planeti je jedan DIO od NEPOZNATOG i SAKRIVENOG DNEVNOG REDA njihovih UPRAVLJAČA.

OVO je GLAVNA-OSNOVNA SNAGA-MOOĆ koja daje i donosi LJUDSKIM BIĆIMA, ENERGIJU, SILU, SNAGU od različitih ENERGIJA, kako oni komuniciraju-razgovaraju "putem telepatije", i na mnoge druge, njima nepoznate načine. Ovo ime je CORE u Engleskom jeziku i SRŽ ime u mom jeziku, i Sri KRSNA u sanskrit jeziku,  to je POTPUNI  DVOSMJERNI PRIMOPREDAJNIK u mnogim nivoima, sa mnogim mogućnostima u svakom nivou tvog TELA, TJELA, TIJELA.

Ovo je NEVIDLJIVO ZA LJUDSKE OČI, ovo je predstavljano ka ČAKRA SISTEM svuda, ali to nije čakra kako SVI DUHOVNI VODJE na OVOJ PLANETI OBJAŠNJAVAJU.

Ovdje je dio tog SKRIVENOG znanja koje pokazujem-predstavljam, klikni ovdje da vidiš i vrati se na ovu web stranu.

Nauka danas, NE ZNA šta CORE-SRŽ može uraditti. Mnogi DUHOVNI VODJE NA OVOJ PLANETI, govore i objašnjavaju o DUŠI, BOGU, STVORITELJU, NEBESIMA, ali niko od njih ne objašnjava STVARNU ISTINU, šta oni rade KROZ i šta objašnjavaju kroz DUHOVNOST.

Ovo je TAJNA - je SAKRIVANO kao TAJNI DNEVNI RED u tvom telu, tjelu, tijelu, a ne samo u tvom UMU. Postoji mnogo CORE-SRŽi u tvom telu, tjelu, tijelu, a ne kao što DUHOVNJACI  I OSTALI GOVORE TI...

Ovi cvjetovi se prikazuju-predstavljaju kao lotosova stopala, cvijet, rozeta i na još neke druge načina, ali to nije ISTINA.

U isto vrijeme BOG koga ja objašnjavam na moj način je PUNA-SVA SRŽ sa svim laticama i zracima, zrakama, snopovima ove JEZGRE-SRŽi u radnom stanju, koji zrače-emituju i POLU BOG koga ja objašnjavam na moj način je su JEZGRE-SRŽ kojoj fali, koja nema sve latice i zrake, snopove iz svoje JEZGRE-SRŽi.

Izračena-o/emitivana-o energetsko polje iz CORE-SRZ je slična onome što mi znamo kao RADIO TALASI, slična u prostiranju, ali ne i u kretanju u prostoru i pravcu, gdje možes je poslati.

Ovi talasi-valovi su NOSEĆA FREKFENCIJA-FREKVENCIJA-TALAS NOSILAC, slično kako znamo to radi kod radio talasa-valova, val-talas nosilac...

Ovi talasi izračeni-emitovani i primljeni NISU: magnetni, elektro-magnetni, radio, infracrveni, gama, x-zraci. Koji su TALASI-VALOVI  to...?

Ovi talasi-valovi mogu mijenjati pravac putem tvoje volje, mogu se savijati, prolaziti kroz bilo koji materijal mi znamo i ne znamo...

Kada je poslan PAKET PODATAKA  iz core-srž taj PAKET PODATAKA dostiže ODREDIŠTE od ISTE, DRUGE, DRUGOG CORE-SRŽi u istom ljudskom telu, tjelu, tijelu ili u drugom ljudskom telu, tjelu, tijelu...bežično, snagom VOLJE...

Drugi, druge, ostali CORE-SRŽ primaju ove PODATKE i koriste ih za njihove potrebe...

Ovi talasi nose INSTRUKCIJE ZA IZVRŠENJE ovih PODATKA u mnogim nivoima kao TCP/IP, koji se koristi kroz internet, instrukcije nevidljive, ali prisutne...kao bat, txt, exe fajle u kompjuterskom programu.

Ovi podaci su na takav način, tako SMJEŠANI, IZMJEŠANI, IZMUĆKANI, KODOM, nekoliko puta i PAKOVANI, SPAKOVANI, ZAMOTANI, OMOTANI U FORMAT-OBLIK koji mi ne RAZUMIJEMO, NE POJMIMO, još.

Čak i JA ne znam sve...sve detalje, ali ako gledaš slike MNOGIH STARIH istorijskih spomenika, umjetničkih dijela, u krugovima nacrtanim tamo, ti ćeš vidjeti kriške-isječke i u tim isječcima vidiš u njima sliku podatka i instrukcije...!

S LICE je ISJEĆAK LICA, čega...

Da, KRIŠKA, ISJEČAK,  pokazana, POKAZAN je JEDAN dio-segment od putujećeg vala-talasa, samo jedan djelić , kao na osciloskopu, taj trenutak isječka, je pokazan LJUDSKIM BIĆIMA...

Ni jedan tehnološki mjerni instrument koji mi znamo danas, ne može mjeriti ove talase, zato što su oni u DRUGOJ DIMENZIJI NAŠEG TELA, TJELA, TIJELA... VREMENA I PROSTORA...

Ovi talasi se sada jedino mogu mjeriti sa VISKOM i možeš vidjeti NEVIDLJIVI IZGLED ZRAČENJA i TALASNI-VALNI  OBLIK!

SADA, PROČITAJ OVO DOLE,  GLEDAJ ŠTA JE OVDJE VEĆ NEKOLIKO MJESECI, ŠTA SAM JA OTKRIO i POVEZAO,  SLIKE, CRTEŽI i POŠALJI MI TVOJU ISTINU IZ UNUTRAŠNJOSTI TVOG CORE-SRŽ ZADUŽENOG ZA KOMUNIKACIJU SA MNOM.

Na dnu ove web strane imaš link na INVISIBLE, tamo je ostatak NEVIDLJIVOG, pogledaj.

Dragi Zemljanin, dobro se ZAGLEDAJ  u SVAKU OD ovih slika i pitaj sebe...

Da li je prikazana stvar koju zoveš BOG...a religija te uči različito...

Da li je prikazana stvar koju zoveš DUŠA...a religija te uči različito...

Da li je prikazana stvar koju zoveš DUH...a religija te uči različito...

Da li je prikazana stvar koju zoveš DJAVO...a religija te uči različito...

Ako, čitaš riječ DJAVO od pozadi, ti čitaš OVAJ D...a religija te uči različito...

Istorija o nagoj ili našoj prošlosti...od prije Ilira, nagih ili naših malo znanih predaka, to je civilizacija koju su svi unigtavali ili uništavali, pokugavali ili pokušavali da unigte ili unište, da ne saznamo ko smo, odakle su naši preci naselil ovu planetu ZEMLJU... Šta je to pokret-ni cvijet, koji cvijeta je i život jedini ti daje.

  Dardania idol, pronadjen na planet Zemlja, kontinent Evropa, poluostrvo Balkan,  pentagon-dolina Kosovo, Ulpijana,  Priština... PRISHTINE.

  Dardanian idol LAR, čitat trebaš kao  LJAR, jer se LAR na albanskom jeziku IZGOVORI kao reč, rječ, riječ LJAR.

Dardania idol je pronadjen na planet Zemlja, kontinent Evropa, polustrvo Balkan, pentagon-dolina Kosovo, antički - stari grad Ulpijana,  danas grad Priština... PRISHTINE. Pročitaj ovaj tekst Tajna Svetog Grala i vrati se ovdje.

credo_small.jpg (4683 bytes)   Veliki Zulu Šaman i Starac Credo Mutwa opisao je veoma precizno neka vanzemaljska ili izvanzemaljska bića, što ne znači da opis ne odgovara uzemaljskom biću ili bićima, jer zašto svi koriste VAN kad treba koristit UNzemaljac, jer oni su u unutrašnjosti planete ZEMLJE, tamo žive, borave i rade sa nama šta god hoće...Oni su TVORCI RELIGIJA I CRKVE...i sveg jada u kom smo sada...a bićemo u jOš većem...

NE VJERUJ ET E  MEN I, a VJERUJEŠ LI U SEBI...

PO VJERUJTE MENI, pa VJERUJ U SEBI...

Pročitaj ovaj tekst Tajna LAR-a i vrati se ovdje.

DARDANIA Tako se svo zvalo današnje područje Srbije, veliki dio Bosne, dio Vojvodine, današnje Hrvatske, Slavonije...Barbari Slaveni/Sloveni su promjenili imena u današnja, zato ste svi slijepi pored očiju... ali nisu sve uspjeli promjenit, genetski kod sebe samih nisu uspjeli...jer ta znanja im nisu tada data... nisu znali da primjene znanje...ko ni sada.

OVO NISTE NIKAD ČULI, A NI PROČITALI

ILIR u prevodu sa ilirsko/albanskog jezika na domaći jezik je: SLOBODAN

Da li vaš ume, um, da neke kockice složi sada...koj jek koo...

ILIRICUM

NAŠI PSI - Pogledaj ove linkove na moju teoriju, kako je bilo...i teoriju o psu, pasmini Hrvatski ovčar.

  Sada  pokazujem OBLIK geometrijski, onog u šta svi zovemo KOSOVO. Niko od vas ne može da se isključi iz vjerskih priča da je ono KOSOVO,  to što govore vam,  probaj sada, po mome načinu...jer slušaš kako je religija - crkva krojila istoriju ovog prostora. Otvori um - umove i skini am i amove sva-vas će ti BIT JA SNA BIT.

PENTAGON    Primjer PENTAGON.
PENTAGONI
PENTAGONO

PEN  TAG   ONO  - Tajna reči, rječi, riječi PENTAGON, geometriski oblik PENTAGON.
PEN  TAG  ONI
PEN  TAG  ONU
  - Šta je rečeno NA nevidljiv I NA SVIMA NE PREPOZNATLJIV NAČIN...

SEKSTAGON

  Rudolf Bošnjak istraživanje i otkriće. Neki teoretski/teorijski i neki praktični problemi i našoj dalekoj i svoj prošlosti, zbog ne pridražavanja geometriskog oblika sekstagona u odnosu na granice linija po geografskoj granici, teorija se odnosi na više slojni nivo ovog skstagona...u prostoru po površini na zemlji, po dubini u unutrašnjosti zemlje, po visini u prostoru iznad. Za osnovu sam uzeo kao početni oblik, geomerijski oblik KOSOVA. Sve sam to uradio da sebi razjasnim, Kosovo i njegov oblik u odnosu na druge oko njih i nas.

stecak_pentagon.jpg (2188 bytes)BOGUMILSKI STEĆAK IMA SA DVIJE STRANE OBLIK PENTAGON-a.

 

  Rudolf Bošnjak istraživanje i otkriće. Ima li sličnosti. Leteći tanjir, NLO, UFO,  koji se srušio kod Rozwella, u Sjedinjenim Američkim Državama imao je u svojoj unutrašnjosti na nekim djelovima ovaj ZNAK, na slici, koji je sličan, znaku koji postoji na BOGUMILSKIM STEČCIMA.

  Ovo je Baška ploča, nekad...Tekst na njoj, je po mojoj teoriji i otkriću pisan i slovima: starog Kineskog pisma, starog Slavenskog pisma i starog Ilirskog jezika ili na mješavini ta ( 3 )  tri ili više jezika... 

  Bogumilski stećci. Kambodja i bogumili

  Bogumilski stećci. Istočna Bosna.

  Bogumilski stećci. Istočna Bosna. Istočna Bosna. Rozetetama su nazvani i cvjetovi i zvjezde, bez obzira na broj latica, krakova, ali ne kao Poljski grad po imenu KRAKOV.

SRZ, ROSETE, FLOWER,  CVET,  CVIJET...  Bogumilski stećci. Džingis Kan veza

  Bogumilski stećci. Da li je ovo DNK ili DNA crtež na bogumilskim stećcima

Rudolf Bošnjak istraživanje JOMON figure i otkriće SRŽI ako se glave poredaju na moj način, na figuri i oblika GLAVE. Koja je veza sa današnjim VANZEMALJCIMA ili SIVIM STRANCIMA.

SVASTIKA  SECRET in Bosnia and Herzegovina...TAJNA SVASTIKE u Bosni i HErcegovini Rudolf Bošnjak istraživanje i otkriće TAJNA BOGUMILA i ugraviranih crteža na stećcima u BiH.

SVASTIKA secret of SLAVIC CODES or from UNKNOWN CIVILISATION...  Rudolf Bošnjak otkriće. Stari KODOVi iz "SLAVENSKOG" vremena, da li su njihovi ili nisu i čiji su, U STVARNOSTI...

Is this example of AIDS virus. - Da li je ovo primjer HIV-AIDS virusa. Is this example of AIDS virus. - Da li je ovo primjer HIV-AIDS virusa.

Rudolf Bošnjak istraživanje i otkriće. Da li je ovo HIV-AIDS virus ili je prikazani znak ovdje samo jedan od ZNAKOVA...

dccs.jpg (2629 bytes) Rudolf Bošnjak istraživanje i otkriće. Bogumilski stećci. SAKRIVEN i NEVIDLJIV  VIDEO - DATA KOMUNIKACIONI KOD SISTEM U ČAKRA - ČIGRA- SRŽ SISTEMU NAŠEG TIJELA.

  Rudolf Bošnjak otkriće. Crtež na ikoni iznad pravoslavne crkve, gdje se spominje Srpski Car Lazar. Kada sam sliku prvi put vidio mislio sam da je UFO- NLO, ali...???, otvorilo se drugačije... nije NLO već...KAPIJA SE  ZVEZDANA  OTVORI...

  Rudolf Bošnjak otkriće. Crtež na ikoni iznad pravoslavne crkve, taj crtež sam SPOZNAO, RAZUMIO, OBJASNIO...

SECRET of FILERMOSA ICON... TAJNU  FILERMOSE IKONE... Rudolf Bošnjak otkriće. Tajna ikone Filermosa taj crtež sam SPOZNAO, RAZUMIO, OBJASNIO...i NUDIM ga svima vama da OČI OTVORITE VEĆ JEDNOM

FATHER_PIO_SMALL.jpg (4717 bytes) Rudolf Bošnjak otkriće. STIGME. ŠTA SU ONE ISTINSKI.  KATOLIČKI SVEĆENIK i njegov slučaj paljenja kože i otvorene rane na koži, kod mnogih ljudi na planeti Zemlji. Pošalji mi fotografije ovakvih ljudi ako imaš.

  Rudolf Bošnjak otkriće. Crtež na ikoni iznad pravoslavne crkve, samo sam dodao boju-farbu da bude jasnije što je bilo nejasno do sada.

  Rudolf Bošnjak otkriće. Pokazat ću svima, kako je to uradjeno, kroz NAOPAKI SISTEM - UNAZAD, KOJIM VAS VODIM DO NEKADAŠNJEG ORIGINALA te moje SRŽI...Crtež na nepoznatoj slici Svete ili Djevice Marije, ono što su lažno prikazali. Gledaj i sam odluči da bude jasnije što je bilo nejasno do sada.

  Rudolf Bošnjak otkriće. Crtež na Cicero slici Svete Marije, na njenom desnom ramenu , samo uvećao sliku da bude jasnije što je bilo nejasno do sada.

Rudolf Bošnjak otkriće. Pokazat ću svima, kako je to uradjeno, kroz NAOPAKI SISTEM - UNAZAD, KOJIM VAS JA SADA VODIM DO NEKADAŠNJEG ORIGINALA te moje SRŽI... Lotosov list predstavljen kao lotosova stopala u svim Vedskim knjigama, je na veoma sakriven način data MOJA ZRŽ, koja zraći ono što Krišna zovu, ali to nije OSOBA, to je ta ENERGIJA NEVIDLJIVA, i sve je uradjeno da je vidiš NAOPAKO, DA PRAVILNO NIJE, KAKO NIJE, a DAJE TI SE KAO DUŠEVNA HRANA, putem SLIKE, ZVUKA i RIJEČI ko bog, koga nikad vidio nisi pred sobom...i postajeŠ ROB DUHOVNIH UČITELJA - UPRAVLJAČA, kojim služiš, a oni ti pričaju da služiš KRIŠNU...

  Rudolf Bošnjak otkriće. S LICE je ISJEĆAK LICA, čega... Pokazat ću svima, kako je to uradjeno, kroz NAOPAKI SISTEM - UNAZAD, KOJIM VAS JA SADA VODIM DO NEKADAŠNJEG ORIGINALA te moje SRŽI...Da, KRIŠKA, ISJEČAK,  pokazana, POKAZAN je JEDAN dio-segment od putujećeg vala-talasa, samo jedan djelić , kao na osciloskopu, taj trenutak isječka, je pokazan LJUDSKIM BIĆIMA...

Rudolf Bošnjak otkriće. Pokazat ću svima, kako je to uradjeno, kroz NAOPAKI SISTEM - UNAZAD, KOJIM VAS JA VODIM DO NEKADAŠNJEG ORIGINALA tog SPERMATOZOIDA... SPERMATOZOID - Šta je to što niste znali, a sakriveno vam je svima pred očima, na mnogim slikama i skoro uvijek pod uglom od 45 stepeni na vaš ugao gledanja, GLE DAN JA, na svima vama nevidljiv način, koristeći, sposobnost oka našeg da svetlo, svijetlo, svjetlo neće se prelomiti kako treba...na takav način, i takvim uglom...pa osta kako je...i sve vas pretvoriše u one koji vide ŽEZLO kraljevsko, ANKH egipatski, MAGIČNI štapić, ali sve je DIO, ZOT, AM, REP, S....

Tekst o tome ŠTA JE SPERMATOZOID je ovdje.

SVE SLIKE POZNATE OD ANTIČKIH VREMENA tog SPERMATOZOIDA SU OVDJE

LJILJAN i sta je on... Rudolf Bošnjak otkriće.Tajna cvijeta koji svi zovu LJILJAN...BOSANSKA najstrože čuvana tajna, kojoj niko nije mogao prići, zbog svog neznanja. Pokazat ću TIM PAMETNIM da nisu ipak dovoljno pametni, iako samo misle da jesu, kako je to uradjeno, kroz NAOPAKI SISTEM - UNAZAD, KOJIM VAS JA VODIM DO NEKADAŠNJEG ŽIVOTA NAŠEG...

KADA SVE POGLEDAŠ VRATI SE OVAMO.

  Rudolf Bošnjak otkrivanje sakrivenog u 1996. Animacija koja OBjašnjava, kako ta SRŽ EMITUJE...ali nedostaju neki snopovi.

  Poklon koji sam dobio od Kralja Sve Tla...

MANDALA SLIKE - TAJNA MANDALA SLIKA

Rudolf Bošnjak otkrivanje sakrivenog u 1996. MANDALA slika OBjašnjava, kako ta SRŽ IZGLEDA IZNUTRA TEBE, kako ta SRŽ EMITUJE...misaoni talasni oblik...i svaku vrstu potrebne energije iz tvog tijela...

 

   Rudolf Bošnjak otkriće. Iz stare Iranske religije, srebrena ploća sa područja današnjeg Irana, grad Luristan.

  Rudolf Bošnjak otkriće. Shamash, Sunca Bog

  Rudolf Bošnjak otkriće. Olujni Bog Hadad

 

  Nepoznat izvor

Urezano u kamenu na planiskom vrhu Maču Piću, Peru, Južna Amerika

IMA LI BOSNA SVOJ MAČu PIĆu... A AKO GA IMA, GDJE JE SAKRIVEN - SKRIVEN

 

  Rudolf Bošnjak otkriće. Slike na površini ljudske kože. Slike na obrazima ljudskog lica. Slike na mnogim djelovima ljudskog tijela. Šta one pokazuju, kako se crtaju? Zašto se iscrtavaju?

ZDRAVO, KA, KO SI TI?

Gledanje filma iz druge dimezije na obrazima mog lica. Istina je nije šala.

 

Rudolf Bošnjak otkriće. Wilfred Vojanić rukopis Nevidljiva - Prozirna Srednjevjekovna Tajna. Rudolf Bošnjak otkrivanje sakrivenog u 2001.

 

Rudolf Bošnjak otkriće. Wilfred Vojanić rukopis Nevidljiva - Prozirna Srednjevjekovna Tajna. Rudolf Bošnjak otkrivanje sakrivenog u 2001.

Rudolf Bošnjak otkriće. Wilfred Vojanić rukopis Nevidljiva - Prozirna Srednjevjekovna Tajna. Rudolf Bošnjak otkrivanje sakrivenog u 2001.

Rudolf Bošnjak otkriće. Wilfred Vojanić rukopis Nevidljiva - Prozirna Srednjevjekovna Tajna. Rudolf Bošnjak otkrivanje sakrivenog u 2001.

Rudolf Bošnjak otkrivanje sakrivenog u 1996 godini i potvrdjeno u objavljenoj verziji WOS98 - Windows Operativni Sistem 98

Rudolf Bošnjak otkrivanje sakrivenog u 1996 godini i potvrdjeno u objavljenoj verziji WOS98 - Windows Operativni Sistem 98

COLOR.GIF (2710 bytes)Rudolf Bošnjak otkrivanje sakrivenog u 1996. Animacija koja OBjašnjava, kako ta SRŽ EMITUJE...ali nedostaju neki snopovi.

Rudolf Bošnjak otkrivanje sakrivenog u 1996 godini i potvrdjeno u objavljenoj verziji WOS98 - Windows Operativni Sistem 98

  Rudolf Bošnjak otkrivanje sakrivenog u 1996 godini i potvrdjeno u objavljenoj verziji WOS98 - Windows Operativni Sistem 98

  Rudolf Bošnjak otkrivanje sakrivenog u 1996 godini i potvrdjeno u objavljenoj verziji WOS98 - Windows Operativni Sistem 98

  Rudolf Bošnjak otkrivanje sakrivenog u 1996 godini i potvrdjeno u objavljenoj verziji WOS98 - Windows Operativni Sistem 98

Rudolf Bosnjak Discovery of INVISIBLE  RADIATION  PATTERN Rudolf Bošnjak istraživanje i otkriće u 2001 godini, klikni da otvoriš svoju STAR-uuu ZATVORENU KAPIJU...jer riječ STAR u mom jeziku znači isto što u engleskom riječ OLD...O, daj taj NU STARu...

Rudolf Bosnjak discovery of SRCe HEART...SRZ, HE ART...   Rudolf Bošnjak otkriće. ????????????????????

 

OVDJE ĆU POKAZAT JEDAN PRIMJER KAKO SE ISTINA PREUSMJERI... SA ZNANJEM SAKRIVANJA VIDLJIVOG, SA POKRIVAČEM....I  NADAM SE DA ĆEŠ   RAZUMITI KAKO JE RELIGIJA I CRKVA TO URADILA... PRIMJER  INTERNET  - ONTERRANET   NEVIDLJIVOG  TEKSTA U NOTEPAD...

I kojem bogu nakon svega što si ovdje vidio, pročitao, čuo treba da kažeš, to je samo ono što imaš u sebi, u svojim SRŽima, klikni ovdje i uvjeri se, pa se vrati ovamo.

KAKO ČITATI SLOVA IZ SLIKE?

HOME index

VISION index   INVISIBLE index

 

Članak,sve moje misli objavljene, tekst i sve slike objavljene su POD PRAVOM KOPIRANJA.
Sva prava zadržana Rudolf Bošnjak