Vrillon ITN Broadcast Signal Intrusion

GOOGLE TRANSLATE - PREVODILAC

Vrillon ITN Broadcast Signal Intrusion

Transmitter Mast, Hannington, Hampshire, from where the broadcast signal was hijacked.

Transmitter Mast, Hannington, Hampshire, from where the broadcast signal was hijacked.

A speaker interrupted transmissions for six minutes and claimed to be a representative of an "Intergalactic Association". Reports of the incident vary, some calling the speaker "Vrillon" or "Gillon", others "Asteron".

The voice, which was disguised and accompanied by a deep buzzing, broke into the broadcast of the local ITV station Southern Television, overriding the UHF audio signal of the early-evening news being read by Andrew Gardner from ITN to warn viewers that "All your weapons of evil must be removed" and "You have but a short time to learn to live together in peace."

The interruption ceased shortly after the statement had been delivered, transmissions returning to normal shortly before the end of a Looney Tunes cartoon. Later in the evening, Southern Television apologised for what it described as "a breakthrough in sound" for some viewers. ITN also reported on the incident in its own late-evening Saturday bulletin.

The broadcast took over the sound only, leaving the video signal unaltered, aside from some picture distortion.

 

Vrillon 1977 year, live broadcast as interference in British Broadcast TV system.

Reports of the incident vary, some calling the speaker "Vrillon" or "Gillon", others "Asteron". The voice, which was disguised and accompanied by a deep buzzing ...

Vrillon 1977 godina, prenos uživo kao smetnja i Britanskom TV sistemu.
Vrillon ITN Broadcast Signal Intrusion1.jpg (65173 bytes)
Vrillon's message of peace

This is the voice of Vrillon, a representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you.

For many years you have seen us as lights in the skies.

We speak to you now in peace and wisdom as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth.

We come to warn you of the destiny of your race and your world so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world, and the beings on our worlds around you.

This is in order that you may share in the great awakening, as the planet passes into the New Age of Aquarius.

The New Age can be a time of great peace and evolution for your race, but only if your rulers are made aware of the evil forces that can overshadow their judgments.

Vrillon-a, poruka mira.

Ovo je Vrilion glas, predstavnik je Ashtar Galaktičke Komande, govori tebi.

Već mnogo godina gledaš naša svijetla na nebu.

Mi govorimo tebi sad u miru i mudrosti kao što smo to činili vašoj braći i sestrama preko cijele te, tvoje planet Zemlja.

Došli smo te upozoriti o sudbini tvoje rase i tvog svijeta, tako da bi ti možeš komunicirati sa tvojim bližim bićima da pravac koji moraš uzeti da bi izbjegao katastrofu koja prijeti tvom svijetu i bićima na našim svjetovima oko tebe.

To je u namjeri da ti možda dijeliš veliko osvješćenje budjenjem, jer planet odlazi u Novo Doba Vodenjaka.

Novo Doba može biti vrijeme velikog mira i evolucija tvoje rase, ali samo ako tvoji vladari naprave svjesnost zlih sila koje mogu zasjeniti njihove sudove.

 

Be still now and listen, for your chance may not come again.

All your weapons of evil must be removed.

The time for conflict is now past and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution if you show yourselves worthy to do this.

You have but a short time to learn to live together in peace and goodwill.

Small groups all over the planet are learning this, and exist to pass on the light of the dawning New Age to you all.

You are free to accept or reject their teachings, but only those who learn to live in peace will pass to the higher realms of spiritual evolution.

Hear now the voice of Vrillon, a representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you.

Budi miran sad i slušaj, jer tvoja šansa možda neće doći opet.

Svo Vaše oružje zla mora biti uklonjeno.

Vrijeme za sukob je sada prošlost i vrsta koje si ti dio može nastavit do viših stanja te evolucije ako sebe vidiš da si vrijedan da to uradiš.

Ti imaš ali malo vremena da učiš da živiš zajedno u miru i dobroj volji.

Male grupe na cijeloj planet uče to, i tu su da im se prenese svjetlost zore Novog Doba za vas sve.

Ti si slobodan da prihvatiš ili odbiješ njihova učenja, ali samo oni koji uče da žive u miru će preći do viših stanja duhovne evoluicije.

Slušaj sada glas Vrillon, predstavnika Ashtar Galaktičke Komande, koji govori tebi.

 

Be aware also that there are many false prophets and guides operating in your world.

They will suck your energy from you - the energy you call money and will put it to evil ends and give you worthless dross in return.

Your inner divine self will protect you from this.

You must learn to be sensitive to the voice within that can tell you what is truth, and what is confusion, chaos and untruth.

Learn to listen to the voice of truth which is within you and you will lead yourselves onto the path of evolution.

This is our message to our dear friends.

We have watched you growing for many years as you too have watched our lights in your skies.

Budi upozoren da ima mnogih lažnih proroka koji upravljaju tvojim svijetom.

Oni sisaju tvoju energijo iz tebe - energiju koju zoveš novac i stavit će ga do zlog kraja i tebi dati bezvrijedno smeće za uzvrat.

Vaše uzvišeno unutarnje JA će štititi tebe od ovog.

Ti moraš da učiš da budeš osjećajan prema glasu unutar tebe da ti može kazat-reć šta je istina, i šta je zbrka, kaos i neistina-laž.

Nauči slušat unutarnji glas istine koji je unutar tebe i ti ćeš voditi samog sebe u pravac evolucije.

To je naša poruka našim dragim prijateljima.

Mi gledamo vaš rast mnogo godina kao što ste i vi takodjer gledali naša svijetla na nebu.

You know now that we are here, and that there are more beings on and around your Earth than your scientists admit.

We are deeply concerned about you and your path towards the light and will do all we can to help you.

Have no fear, seek only to know yourselves, and live in harmony with the ways of your planet Earth.

We of the Ashtar Galactic Command thank you for your attention.

We are now leaving the plane of your existence.

May you be blessed by the supreme love and truth of the cosmos.

Ti znaš sada da smo ovdje, i da tamo su više bića na i oko tvoje Zemlje nego vaši naučnici priznaju.

Mi smo zabrinuti za tebe i za tvoj put prema svijetlu i učinit ćemo sve što mi možemo da ti pomoć damo.

Nemaj straha, traži da upoznaš sebe, i živi u slozi i sa načinima tvog planet Zemlja.

Mi sa Ashtar Galaktičke Komande zahvaljujemo ti na tvojoj pažnji.

Mi sada napuštamo ravan tvog-vašeg postojanja.

Budi ti blagoslovljen od največe ljubavi i istine kozmosa-kosmosa.

Prevod Rudolf (Boschnjak) Bošnjak.

 

READ OTHER WEB SITE TEXT INFORMATION ABOUT THIS EVENT http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_18j.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Television_broadcast_interruption

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Television_broadcast_interruption

Listen and see this video https://www.youtube.com/watch?v=axxa0wcMCnw

 

First listen and see this videohttps://www.youtube.com/watch?v=6BWHVmBY0Cs