RUDOLF_NORTH_POLE_LOGO.jpg (19843 bytes)

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

NAZAD NA MAPU SAJTA BACK TO SITE MAP
Dragi priatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim NAUČNICIMA-ZNANSTVENICIMA, ASTRONOMIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU.

OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BIĆIMA...

Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE, ASTRONOMERS  AND TO NASA ORGANIZATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET.

THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS....

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku. I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.

 

ZAŠTO, PLANET ZEMLJA STALNO PRILAGODJAVA MAGNETSKU OSU VRTNJE PLANET ZEMLJA U SMJERU PREMA NEBU GDJE JE MLJEČNI PUT, ALI NEKI KAŽU CENTAR GALAKSIJE, ALI IMA TAMO NEŠTO DRIGO, ŠTO MI JOŠ NIŠTA NE ZNAMO ŠTA JE TO. WHY, PLANET EARTH CONSTANTLY ADJUST MAGNETIC AXIS ROTATION DIRECTION TO THE POINT IN THE SKY WHERE IS MILKY WAY PATHWAY AND SOME SOME SAY CENTER OF GALAXY, BUT THERE IS SOMETHING ELSE THERE, WHAT WE DO NOT KNOW NOTHING ABOUT THAT.

ANTIPODE SOUTH POLE SKY POINT

ŠTA JE TO TAMO TAKO VAŽNO ZA UNUTRAŠNJOST PLANET ZEMLJA, MISLI O TOME, KOJI ČINI KATASTROFALNE DOGADJAJE NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA, SVAKIH NEKOLIKO STOTINA GODINA... WHAT IS THERE SO IMPORTANT FOR INSIDE OF OUR PLANET EARTH, THINK ABOUT THAT, THAT MAKE CATASTROPHIC EVENTS ON PLANET EARTH SURFACE EVERY FEW HUNDRED YEARS...
NEMA ODGOVORA OD ASTRONOMA, JA CAK MISLIM NIKO OD NJIH MOJE PITANJE NE UZIMA OZBILJNO. THERE IS NO ANSWER FROM ASTRONOMERS, I THINK EVEN NOBODY OF THEM TAKE MY QUESTION SERIOUSLY.

ANTIPODE SOUTH POLE SKY POINT

JOŠ NISAM NAŠAO ŠTA JE TO, ŠTO NA NEBU JE I ZAŠTO PLANET ZEMLJA  MAGNETNA OSA SE STALNO USMJERAVA I DOTJERUJE SVOJ PRAVC NA TU TAČKU. STILL DID NOT FIND WHAT IS THAT IN THE SKY, AND WHY OUR PLANET MAGNETIC AXIS IS ADJUSTING TO THIS POINT.
ALI SADA SAM SIGURAN NAKON MOG DUGOG ISTRAŽIVANJA NEVIDLJVOG MAGNETSKOG POLJA RADA LATICA, KOJE SU MENI VIDLJIVE NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA, DA SAM NAŠAO PRAVILAN OBRAZAC SVIH PROŠLIH DOGADJAJA KOJI SU SADA VIDLJIVI KAO ARHEOLOŠKA ISKOPANA OTKRIĆA, I CIJELA ARHEOLOŠKA ZAJEDNICA I SVI STRUČNJACI, SVI NAOPAKO OBJAŠNJAVAJU TO ŠTO SU ISKOPALI... ZAŠTO? BUT NOW I AM SURE AFTER MY LONG RESEARCH OF INVISIBLE MAGNETIC FIELD LATTICE WORK WHO ARE VISIBLE TO ME ON PLANET EARTH SURFACE, THAT I FOUND CORRECT PATTERNS OF ALL PAST EVENTS NOW VISIBLE AS ARCHEOLOGICAL ARTIFACT AND ALL ARCHEOLOGIST EXPLAIN THIS FINDINGS WRONGLY FROM COMPLETE ARCHEOLOGIST AND EXPERTS COMMUNITY... WHY?

ANTIPODE SOUTH POLE SKY POINT

SLJEDEĆE USKLADJIVANJE, PODEŠAVANJE, USMJERAVANJE  MAGNETSKE OSE PREMA PRAVCU NA NEBU GDJE JE MLIJEČNI PUT, ĆE UZROKOVATI KATASTROFALNA DOGADJANJA NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA, I VIDIM PRVE REZULTATE U BOSNI, HRVATSKOJ I SRBIJI, KAO POPLAVE, BUJICE, PUCANJE POVRŠINE PLANET ZEMLJA...SVOJIM OČIMA.

 

NEXT ADJUSTMENT OF MAGNETIC AXIS TO DIRECTION POINT IN THE SKY WHERE IS MILKY WAY PATHWAY, WILL CAUSE CATASTROPHIC EVENTS ON PLANET EARTH SURFACE, AND I SEE FIRST RESULTS IN BOSNIA FLOODING...WITH MY OWN EYES.

 

NAZAD NA MAPU SAJTA BACK TO SITE MAP

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

  Map IP Address