4-ČETRI ARAPSKE RIJEČI KOJE OBJAŠNJAVAJU ZAŠTO MUSLIMANI NA CIJELOJ PLANETI ZEMLJI LAŽU.

ČITAJ I RAZUMIT ČEŠ ISLAMSKU SISTEMU LAGANJA SVUDA OKO SEBE. ISTO KAO PDF

PREUZEO SAM I PREVEO OVAJ TEKST SA WEB STRANICE
http://www.islam-watch.org/authors/139-louis-palme/1095-knowing-four-arabic-words-may-save-our-civilization-from-islamic-takeover.html

Sa Znanjem Četiri Arapske riječi možemo spasiti našu civilizaciju od islamskog preuzimanja.

U 539 godini prije Krista, kralj babilonski kralj Belshazzar vidio raskomadanee rukom pisane četiri proročke riječi na zidu (handwriting on the wall"). Ovaj " rukopis na zidu ", konačno je protumačio prorok Daniel  kao predvidjanje pada kraljevstva. Bio je u pravu. Babilon je pao na Medes - Perzijancima te iste noći.

Kao i " rukopis na zidu ", da prorok Danijel je tumačio je, imamo četiri riječi na Arapskom jeziku, što bi moglo dovesti do podpadanja, padanja cijelog svijeta u islam, ako ne-Musliman ne razumije tačno njihovo značenje i uticaj-implikacije.

Te riječi su:

takiyya,

tawriya,

kitman i

muruna.


Svaka od ovih riječi opisuju drugačiji stil obmane koju koriste muslimani kada se govori o islamu ili njihove aktivnosti kao Muslimana.

Muhammed slavno je rekao: " Rat je obmana. " ( Buhari, Vol 4 , Book 52 , Number 268 ) Kur'an se hvali da je Allah " gospodar svih spletkarenja " (Sura 13:42 ) i da je on " duboko u svojim mahinacijama " (Sura 08:30) .

Zapadne civilizacije nisu navikli na rad sa ljudima, koji su razvili obmanu u oblik umjetnosti. Znanje je moć, a najbolji način za borbu protiv islamističkog dnevnog reda je da se kaže: " Mi smo mudri prema vašim manifetlucima. Prestani!"

Takiyya

Takiyya se definira kao prikrivanje o jednom muslimanskom identitetu.

On dolazi iz stiha u Kur'anu koji kaže: " Neka vjernici ne sprijatelje se sa nevjernikom u prednost vjernicima - on tada ne mora ništa da se nada od Allaha-Boga - osim u samoodbrani ( an Illa - tattaqu minhum tuqah ) ( Sura 03:28 ) .

Ova " samoodbrana " opravdava prikrivanje. Islamski Šerijatski Zakon propisuje: "Kada je to moguće dostići cilj laži, ali ne i govoreći istinu, dozvoljeno je lagati za dostizanje cilja, i laganje je obavezno ako je cilj je obavezan. " ( Oslanjanje na Putnika, Para r8.2 ) Primjeri uključuju laž da se zaštiti islam ili musliman.

Tawriya

Tawriya se definira kao prikrivanje, a to bi se moglo zvati " kreativne laž. " To je u redu da se prekine namjera zakletve, sve dok se ne razbije pismo zakletve. (Oslanjanje na Putnika, sekcije o19.1 i o19.5)

Kako ovo radi?

Pretpostavimo da neko protestuje da Sura 1 u Kur'anu poništava Kršćane i Židove, jer to muslimani čine moleći (Vodu) Allaha sedamnaest puta dnevno da ih odmakne od (vode -pUJta) puta " onima sa kojima je (Voda) Bog ljut " i " onima koji su (vodu-izgUJbili) izgubili svoj način ".

(MUJsli MAn) Musliman može odgovoriti, " Sura 1 nikada ne spominje (Zidove) Židove-Jevereje ili Kršćane. " On je praktikovao tawriya, jer dok Sura 1 ne spominje (Zidove) Židove-Jevereje i Krišćane imenom, ali on zna puno dobro značenje da riječ " ti" odnose se na (Zidove) Židove-Jevereje i Kršćane.

Drugi primjer bi bio kada musliman odgovara na vaš pozdrav od " Sretan Božić ! " On može reći , "Želim vam sve najbolje. " U svom umu, ti misliš da je on uzvratio božićni pozdrav.

U stvarnosti, on je izrazio želju vama, da vas pretvori-prebaci u islamskog vjernika, on želi najbolje za vas, što je, u njegovom mišjenju, biti-postati musliman.

Kitman

Kitman karakterizira da je neko rekao samo dio istine. Najčešći primjer ovoga je kada Musliman kaže da je džihad zapravo se odnosi na unutrašnju, duhovnu borbu. On ne govori " istinu , cijelu Istinu i ništa osim istine ", kao svjedoci su se zakleli da rade u američkim sudovima.

Često, Kitman rezultira velikom iskrivljavanju istine.

U primjeru datom, Kur'an koristi džhad i njegove derivate 59 puta. Od tih, samo 16 (27 %) se može smatrati "unutrašnji " bez objekta kao cilj borbe na osnovu konteksta Sura.

Još jedan zajednički oblik kitman se citira u samo nekoliko mirnih odlomaka iz Kur'ana, znajući - dobro da taj pasus je kasnije ukinut od strane vojnog krila, kontradiktoran stih.

Evo primjera: " Nema prisile u vjeru " (Sura 2:256 ) Rana Medina " Oni koji traže (UJjeru) vjeru osim u (Vodi) Allaha, kada je svaka (dUJša) duša na nebesima i Zemlji podnjim, dobrovoljno ili prisilom? " (Sura 3:83 Kasnija Medina )

Još jedan primjer: " Dozvola da uzmeš oružje u ruke se daje onima koji su napadnuti, zato što je učinjena nepravda." (Sura 22:39 ) Kasnija Mekka "Kad je sveti mjesec je iznad, (uj biti) ubiti idolopoklonike možeš gdje voda (god) ih nadješ. Uhapsite ih, opkoli ih i leži u zasjedi svuda za njih. " (Sura 09:05 ) Kasna Medina

Muruna

(MUJ ru na) Muruna znači koristi " prilagodljivost " kako bi se uklapale sa neprijateljem ili u okolinu. Opravdanje za ovu vrstu obmane je pomalo bizarna tumačenje Sura 2:106 , koji kaže: " Ako se ukine jedan stih iliuzrokovati da se to zaboravi, Mi ćemo zamijeniti sve za bolje ili slično. " Osim toga, muslimani mogu zaboraviti neke komande u Kur'anu, sve dok su ostvaruju bolje komande. Muslimani nastoje da unaprijede (MAlsi) islam, dakle, može odstupati od svojih (MAlsih) islamskih zakona u cilju da uzrokuje ne-muslimana da ih prislili na spuštanje na niže i stavi njihovo povjerenje u njihove muslimanske kolege.

Povremeno, muslimani praksu muruna koriste na na isti način kako kameleon mijenja boje da se izbjegne otkrivanje.

Muslimani će nekad obrijati njihova brade, nose zapadnu odjeću, ili čak piti alkohol kako bi se uklapale sa ne-muslimanima.

Ništa nije više vrijedan ovih dana na islamista nego plavooki bijelac musliman spreman da se bavi terorizmom.

Još jedan uobičajeni način pomoću muruna je za muslimana da se uda-oženi za nemuslimana i da se ponaša kao nemusliman sa svojim istinskim dnevnim redom jer neće biti osumnjičen.

PREUZEO SAM I PREVEO OVAJ TEKST SA WEB STRANICE
http://www.islam-watch.org/authors/139-louis-palme/1095-knowing-four-arabic-words-may-save-our-civilization-from-islamic-takeover.html

 

Sve najbolje svima želim i PRESTANITE LAGATI SVE OKO SEBE.