GOOGLE TRANSLATE - PREVODILAC

PETRA "THEATRE" AS RECEIVER

 

PRINCIPE OF RECEIVING EPITROCHOID WAVES.

THE GREEK "THEATRE" IS COLLECTOR

FOR INVISIBLE EPITROCHOID WAVES

THEATRE AS AXION CONCENTRATOR.

GREEK THEATRE  SAKRIVENA TAJNA

GREEK THEATRE

GRČKO KAZAL IŠTE

GRČKO POZOR IŠTE

GRČKO DA ZOR IŠTE

GRČKO DA ZOR IŠTE

GREEK THEATRE  HIDDEN SECRET

GREEK THEATRE  HIDDEN SECRET

GREEK THEATRA  HIDDEN SECRET

GREEK THE AT RA  HIDDEN SECRET.

Dragi prijatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim  NAUČNICIMA - ZNANSTVENICIMA, ASTRONOMIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU.

OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BIĆIMA...

Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE, ASTRONOMERS  AND TO NASA ORGANIZATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET.

THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS....

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku. I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.

Discovery by Rudolf Bosnjak

To comprehend and understand my research work and my research explanations and my drawings you must accept my explanations here which are totally opposite from science of archeology.

Written by Rudolf (Boschnjak) Bošnjak 3 August 2015 year.

Prava kopiranja ©.  2015. Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak.         Copyright ©. 2015 All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

Still human scientist do not have answer to this simple school question:

WHAT IS REAL PURPOSE OF GREEK THEATRE?

FOR WHAT KIND OF COLLECTING ENERGY IS USED?

WHAT WAS THAT ENERGY?

ANTENNA MIRRORS ARE DISAPPEAR FROM ALL GREEK "THEATRE"

PRINCIPE OF RECEIVING AND ABSORBING AXIONS or PHOTONS - THEATRE OF EPHEUS

PRINCIPE OF RECEIVING EPITROCHOID WAVES.

THE GREEK "THEATRE" IS COLLECTOR

FOR INVISIBLE EPITROCHOID WAVES

THEATRE i značenje za riječ RE je svjež, nov u engleskom jeziku.

Šta se dešava kao svjež, nov mijena (dešavanje) u fokusnoj tački ove strukture i šta je svjež, nov u značenju dolaznog zračenja od svemirskog kosmičkog prostora ili od Sunca.

THEATRE and meaning for word RE is afresh; anew in English language.

What is happening as afresh; anew change in focal point of this structure and what is afresh; anew in term of incoming radiation from the universe or Sun.

SOLAR EXPERIMENT WITH ANTENNA MIRRORS LARGE.

SOLAR EXPERIMENT SEARCH FOR RADIATION FROM SUN WITH ANTENNA MIRRORS

 

Da li je ova struktura primala nama ne znano dolazno zračenje is svemira/kosmosa kada se Zemlja okreće?

Da, kada Sunčeva svjetlost nestane, sistem prima EPITROCHOID VALOVE-TALASE SVO VRIJEME, ALI LJUDSKI INŽENJERI ili INŽINJERI NE SHVATAJU I NE RAZUMIJU...

Oni su se koncentrisali samo na Svjetlo Sunca.

Istinski, sistem cijelo vrijeme prima EPITROCHOID VALOVE-TALASE.

Ako je primala nama ne znano dolazno zračenje iz svemira/kosmosa kada se Zemlja okreće, tada je struktura primala to zračenje 24 sata i to stalno noću i danju, sa pola svemirske/kosmičke sfere iznad Zemljine površine u vrtnji...???

Does this structure receiving incoming radiation from the space/universe when Earth rotate?

Yes, when Sunlight disappear, system receiving EPITROCHOID WAVES ALL TIME, BUT HUMAN ENGINEERS DO NOT COMPREHEND AND UNDERSTAND...

They concentrate only on Sun Light...

Truly, system all the time receiving EPITROCHOID WAVES.

If, receiving unknown to humans radiation from space/universe when Earth rotate, then this struicture receiving radiation 24 hours, day and night, from half space/universe sphere above Earth surface in rotation...???

 

BELL EXPERIMENT HORN ANTENNA LARGE.

BELL EXPERIMENT SEARCH FOR MICROWAVE RADIATION FROM SPACE/UNIVERSE WITH LARGE HORN ANTENNA

BELL_EXPERIMENT_HORN_ANTENNA_2.jpg (73692 bytes)

BELL EXPERIMENT SEARCH FOR MICROWAVE RADIATION FROM SPACE/UNIVERSE WITH LARGE HORN ANTENNA

BELL_EXPERIMENT_HORN_ANTENNA_3.jpg (22475 bytes)

BELL EXPERIMENT SEARCH FOR MICROWAVE RADIATION FROM SPACE/UNIVERSE WITH LARGE HORN ANTENNA

BELL and PETRA EXPERIMENT AS HORN ANTENNA.

BELL and PETRA EXPERIMENT AS HORN ANTENNA.

DETECTION_OF_B-MODE_POLARISATION_AT_DEGREE_SCALES_USING_BICEP2.jpg (108436 bytes)

 

https://youtu.be/Iasqtm1prlI

 

Detection of B-mode Polarization at Degree Scales Using BICEP2 - J. Bock - March 20, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=GjDBvaXC4IY

 

 

Da li je ova struktura  primala iz svemira/kosmosa nama ne znano dolazno zračenje is svemira/kosmosa 24 sata i  primala istvremeno dolazno zračenje sa Sunca kada se Zemlja okreće? Does this structure receiving from space/universe unknown to humans radiation from space/universe 24 hours and in the same time receiving radiation from Sun?
To je šta je moj istraživački rad  i šta sam Ja otkrio da je GREEK THEATREGrčko KAZAL IŠTE ili POZOR IŠTE, OBJEKAT KOJI STALNO NEŠTO IŠTE...i da je to u stvari veliki upijač nevidljivog zračenja kao što su AXIONI ili FOTONI.

Šta je AXION čitaj ovdje

Šta je FOTON čitaj ovdje

Da shvatiš i razumiš Nikoal Tesla OTVORENU VAKUMSKU CIJEV i
MIKROTEČNI ISPRAVLJAČ ČITAJ OVDJE

That is what is my research work begin and what I discover that GREEK THEATRE is is actually huge concentrator for invisible radiation's as is AXIONS or PHOTONS.

 

What is AXION read here

What is PHOTON read here

To comprehand and understand Nikoal Tesla OPEN VACUUM TUBE and
MICROFLUID RECTIFIER READ HERE

 
PRINCIP PRIMANJA I UPIJANJA AXIONA ILI FOTONA PRINCIPE OF RECEIVING AND ABSORBING AXIONS or PHOTONS
PRINCIP PRETVARANJA AXIONA ILI FOTONA U ELEKTRIČNU STRUJU PRINCIPE OF CONVERTING AXIONS or PHOTONS IN ELECTRIC CURRENT
Nastavlja se... To be continued...

Sincerely yours Rudolf Bosnjak

Prava kopiranja ©.  2015. Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak.         Copyright ©. 2015 All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

FLAG Map   IP Address MAP