MARS_FACE_LOGO.jpg (6560 bytes)

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

MAPA SAJTA SITE MAP

 

Dragi priatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim NAUČNICIMA-ZNANSTVENICIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU. OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BIĆIMA... Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE AND TO NASA ORRGANISATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET. THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS...
Web link za slanje drugima je ovdje Web link for sending to others is here

http://www.elektroauto.ba/MOMARAFO/MARSFACE/index.html

 

SJEĆATE LI SE ISUS SLIKA KJE NAD DAJE CRKVA DO YOU REMEMBER JESUS IMAGES THE FAMOUS AND LONG RECORDED THE FIRST PHOTOS FROM PLANET MARS, WHERE THERE WAS SO MANY SPECULATIONS WHAT IS THIS FACE OR PYRAMID,  NOW YOU HAVE  OPPORTUNITY TO SEE WHAT REAL IS THAT AND HOW INVISIBLE LATTICE MAGNETIC FIELD RADIATE FROM INSIDE PLANET MARS ...

 

RUDOLF BOŠNJAK OTKRIĆE ISTINE O MAGNETNOM POLJU NA POVRŠINI PLANET MARS KAO   FOTOGRAFIJE ZETA BIĆA. RUDOLF BOSCHNJAK   DISCOVERY TRUTH ABOUT MAGNETIC FIELD ON PLANET MARS SURFACE AS ZETA ALIEN BEING PHOTOGRAPS.
PRAVA I JEDINA ISTINA KAKO IZGLEDA I KAKO SE VIDI OBLIK MAGNETNOG POLJA PLANET MARS REAL AND ONLY ONE TRUTH ABOUT HOW LOOKS LIKE SHAPE OF MARS MAGNETIC FIELD
Toliko je priča da NASA prikriva otkriĆe drevnih vanzemaljaca i detalja na planet Mars? There is so much stories about NASA covering up the discovery of ancient alien artifacts on planet Mars?
NASA u to doba NESVJESNO, U NEZNANJU SVOM,  ILI SVJESNO  U ZNANJU SVOM SAKRIVA TO OTKRIĆE RAZNIM OBJAŠNJENJIMA, KOJA NEMAJU VEZE SA ISTINOM. NASA at the time unconsciously, in their ignorance, or knowingly conceals IN YOUR KNOWLEDGE TO DISCOVERY various explanations, which have no connection with the truth.
ILI MOŽDA SU SVJESNO KRILI ISTINU SVE OVE PROTEKLE GODINE, KOJU SAM JA OTKRIO ISTRAŽUJUĆI MAGNETNA POLJA NA PLANET ZEMLJA. Or maybe they are aware and hide the truth all this past year, that I discovered exploring MAGNETIC FIELDS ON PLANET EARTH.
A ISTINA JE OVA, DA NASA fotografija "lica" na planet Mars, NIJE LICE, TO JE NAŠIM LJUDSKIM NAUČNICAIMA DO SADA, NEZNAN OBLIK ISIJAVANJA MARSOVOG MAGNETNOG POLJA, ODNOSNO NAČIN IZBIJANJA MAGNETNIH SILNICA IZ UNUTRAŠNJOSTI PLANET MARS.

A to nije staro lice na planet Mars kao dokaz!

A TRUTH IS THIS, THAT NASA photographs "face" on Mars, NOT THE FACE, THIS IS NOT KNOWN TO OUR HUMAN SCIENTIST   FORM AND SHAPE OF MAGNETIC RADIATION FROM MARS MAGNETIC FIELD, ON SURFACE AND WAY HOW OUTBREAK MAGNETIC LINES OF FORCE FROM THE INTERIOR OF THE PLANET MARS.
1970 godine Viking obiter snima fotografiju nalik na nešto kao "lice" na površini planet Mars. In the 1970's a Viking obiter captured an image resembling a something as "face" on the surface of Mars.

1970 VIKING ORBITER SLIKA 1970 VIKING SLIKA 30

NASA fotografija "lica" na planet Mars. NASA photos of "face" on planet Mars.
 
1998 godine Mars Global Surveyor obiter snima opet fotografiju nalik na nešto kao "lice" na površini planet Mars.  In the 1998's the Mars Global Surveyor obiter captured an image resembling a something as "face" on the surface of Mars.

1998  MARS  GLOBAL SURVEYER SLIKA 1998 MARS GLOBAL SURVEYER SLIKA 25

NASA fotografija "lica" na planet Mars iz 1998 godine. NASA photos of "face" on planet Mars from 1998 year.

MARS FACE MALIN SPACE CENTAR

MARS FACE CYDONIA MARS FACE CYDONIA 30

NASA fotografija "lica" na planet Mars, dio koji se zove Cydonia. NASA photos of "face" on planet Mars from Cydonia.
MAPA SAJTA SITE MAP

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

www.elektroauto.ba

  Map IP Address