MOTIONLESS MAGNETIC RADIATION FORCE

Research by Rudolf ( Boschnjak ) Bošnjak

What is magnetism we humans still DO NOT KNOW AND DO NOT UNDERSTAND

written by Rudolf (Boschnjak) Bošnjak 1 July 2015 year.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

 

SEE ROTATIONAL LINE SPEED FROM PLANET EARTH ROTOR

ROTATIONAL LINE SPEED FROM PLANET EARTH ROTOR

SEE ROTATIONAL LINE SPEED FROM PLANET EARTH ROTOR

 

I wrote this theoretical thesis as my research work, as my thoughts, because, we still do not know what is magnetism and my intention is to push human reaction after reading this text-article, to start thinking, comprehend and understand, what is magnetism in my new explanations. Napisao sam ovu teoretsku tezu kao moj istraživački rad, kao moje misli, zato što mi još uvijek ne znamo, šta-što je magnetizam i moja namjera je da potaknem ljudsku reakciju na ovaj tekst-članak, da krenu da misle, shvate i probaju da razumiju, šta-što je istinski magnetizam u mom novom objašnjenju.
What is magnetism? Šta je magnetizam?
What is magnetism around wire? Šta je magnetizam oko žice?
What is magnetism around cooper wire? Šta je magnetizam oko bakrene žice?
What is magnetism around any metal wire? Šta je magnetizam oko bilo koje metalne žice?
What is magnetism in interstalar space? Šta je magnetizam u svemirskom-kosmičkom prostoru?
What is magnetism in interstalar space without wire? Šta je magnetizam u svemiru-kosmosu bez žice?
In my theoretical research work: Magnetism around cooper wire and magnetism inside cooper wire or magnetic field force around and magnetic field force inside copper wire is actually high speed opposite electric current rotational force... U mom teoretskom istraživačkom radu: Magnetizam oko bakrene žice i magnetizam unutar bakrene žice ili magnetno polje sile oko bakrene žice i magnetno polje sile unutar bakrene žice je istinski visoka-brza rotacija-vrtnja suprotnih električnih struja...
 
Questions Pitanja
Does the electric current has centrifugal and centripetal force? Da li električna struja ima centrifugalnu i centripetalnu silu-snagu?
Does the electric current has centrifugal and centripetal forces? Da li električna struja ima centrifugalne i centripetalne sile-snage?
Because we know that we have two magnetic pole, two magnetic force field, we call South pole and North pole.

Which of those force field is centrifugal force and which of those force field is centripetal force?

Jer znamo da imamo dva magnetna pola, dva polja magnetnih sila koje zovemo Južni pol i Sjevernoj pol.

Koja od ovih polja sila je centrifugalna sila i koja od ovih polja sila je centripetalna sila?

 
Answers Odgovori
What is centrifugal force? Šta je centrifugalna sila?
In my theoretical research work: Magnetism around-outside copper wire or a magnetic field force around the copper wire is actually the rotational speed of electric current around its own axis within the electrical copper wire through which the electric current flowing-running ...and this outside high rotational force field is centrifugal force, we call with wrong name magnetism. U mom teoretskom istraživačkom radu: Magnetizam izvana-okolo bakrene žice ili magnetsko polje okolo bakrene žice je zapravo istinska brza rotacija-vrtnja električne struje oko svoje vlastite osi u bakrenoj žici kroz koju ta struja curi-teće ... a ovo brza rotacija-vrtnja je sila oko bakrene žice je cenrtifugalna sila, koju zovemo sa netačnim imenom magnetizam.
 
What is centripetal force? Šta je centripetalna sila?
In my theoretical research work: Magnetism inside copper wire or a magnetic field inside the copper wire is actually the rotational speed of electric current inside its own axis within the electrical copper wire through which the electric current flowing-running ...and this inside opposite rotational force is centripetal force we call with wrong name magnetism. U mom teoretskom istraživačkom radu: Centripetalna sila je magnetizam unutar bakrene žice ili magnetsko polje unutar bakrene žice je zapravo istinska brzina rotacije-vrtnje električne struje oko svoje vlastite osi u bakrenoj žici kroz koje struja curi-teće ... a ova rotacija-vrtnja je suprotna sila unutar bakrene žice koju zovemo sa netačnim imenom magnetizam.
 
Now which of those force is South pole and which of those force is North pole? Sada koju od ovih sila  zovemo Južni pol i  koju od ovih sila  zovemo Sjeverni pol?

WRONG MAGNETIC FIELD EXPLANATION  WRONG MAGNETIC FIELD EXPLANATION  WRONG MAGNETIC FIELD EXPLANATION  WRONG MAGNETIC FIELD EXPLANATION  WRONG MAGNETIC FIELD EXPLANATION

WRONG MAGNETIC FIELD EXPLANATION NETAČNA OBJAŠNJENJA MAGNETNOG POLJA
Copyright ©. 2006- 2015 All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak. Prava kopiranja ©.  2006- 2015. Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak.
INDEX PAGE PRVA STRANA
Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.
www.bev.ba   
free counters  Map IP Address