O ČEMU ĆEŠ ČITAT SAD.

WHAT YOU WILL READ ABOUT

Da bi dostigao ovo STVARNO I ISTINSKO ZNANJE MORAO SAM DA PROČITAM SVE RELIGISKE KNJIGE MENI DOSTUPNE IZ SVIH RELIGIJA NA PLANETI ZEMLJI, a pročitao sam ih mnogo, a u svakoj KNI igi - knjigi (ne knjizi)  skriven je  PRINCIP MAGNETIZMA, KOJI MI LJUDSKA RASA još uvijek ne razumijemo, čak ni danas u 2014 godini. To reach this REAL AND TRUE KNOWLEDGE I HAVE TO READ ALL RELIGION BOOKS FROM ALL RELIGIONS ON THIS PLANET EARTH, and I read a lot of them, and in every book is HIDDEN PRINCIPLE OF MAGNETISM, WHICH WE HUMANS still do not understand, even today in 2014 year.
Zašto je ovaj princip toliko skrivan, sakrivan, izakrivan od ljudi?

Na ovim web stranicama možeš čitati moje 19 godine dugo  istražvanje sa mnogo objašnjenja, kako su sakrivali magnetizam koristeći samo jednu riječ: YAHVE, GOD, ALLAH, LORD, DIO, DEUS, DIOS, Un DIEU, GOTT, ZOT, ZOTRI, CREATOR, BOG, STVORITELJ, GOSPODIN, KRSNA, KRISHNA, ALAH..... a ova riječ ima samo jedno značenje, što mi je na kraju i dat odgovor šta je i kako radi NEVIDLJIVO, NEČUJNO, NEDODIRLJIVO, BEZUKUSNO I BEZMIRISNA stvar oko nas koju zovemo MAGNETIZAM.

Why is this principle hidden from humans?

On this web pages you can read my 19 year research with many explanation how they hide magnetism with one word: YAHVE, GOD, ALLAH, LORD, DIO, DEUS, DIOS, Un DIEU, GOTT, ZOT, ZOTRI, CREATOR, BOG, STVORITELJ, GOSPODIN, KRSNA, KRISHNA, ALAH....and this word has only one meaning, which finally give me, what is and how working INVISIBLE, INAUDIBLE, UNTOUCHABLE, TASTELESS and ODORLESS things around we call MAGNETISM.

Ako pažljivo čitaš sve moje tekstove i i sva moja objašnjenja, MOŽDA RAZUMIŠ...ili RAZUMIJEŠ ili RAZUMEŠ...

Moje istraživanje magnetizma je krenulo od 1995 godine a kasnije se nastavilo sa analizom radova i eksperimenata koje je radio Nikola Tesla i Edward Leedskalnin.

 

If you read carefully all my articles and all my texts and all my explanations, MAY UNDERSTAND ...

My magnetism research has started since 1995 year and later continued with the analysis of papers and experiments that worked by Nikola Tesla and Edward Leedskalnin.

 

I nakon mnogih istraživanja hiljada naučnika i oslanjajući se na najmočnije ubrzivače česticae koje planet Zemlja ima i laboratorija zakopannih duboko pod zemljom, niko još nije otkrio ili napravio ćestice koje bi mogle biti DARk MATERija i niko još nije uspio da objasni oblik, formu, veličinu fotona i kako to photon izgleda, da li je čestica ili talasni oblik. And after many research from thousands of scientists and relying on the most powerful particle accelerators on planet Earth and laboratories buried deep underground, no one has yet detected or created any particles that might be DARk MATTER and no one has yet explain what is shape, form of photon, is it particle or waveform.  

 

NASTAVI ČITAT CONTINUE READING
Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

www.bev.ba