LAZNA LICA - FAKE FACE

KAKO IZGLEDAJU LAŽNA LICA bogova. HOW LOOKS LIKE goods FAKE FACES .
SAD ZNAŠ KAKO IZGLEDA LICE ZRAČENJA MAGNETNOG POLJA A NE boga ili bogova ili allaha, NJIH NEMA, ONI NE POSTOJE.

IMA SAMO STOJEĆA NEVIDLJIVA MAGNETNA ZRAČEĆA SILA KOJA UPRAVLJA NAŠIM ŽIVOTOM NA PLANET ZEMLJA. Sve što su te učili do sada o njima (bog, bogovima) JE ČISTA LAŽ NAD LAŽIMA, I TI ZNAŠ TO.

ALI  I DALJE MILIJARDE GLUPIH LJUDSKIH BIĆA VJERUJU VIJEKOVIMA SAMOPROKLAMOVANIM PREDSTAVNICIMA I LAŽOVIMA, KOJI NIKAD NISU USPJELI DA TI OBJASNE ŠTA JE TO bog.

NOW YOU KNOW HOW LOOKS LIKE RADIATE FACE FROM MAGNETIC FIELD, NOT god or goods or allah, THERE IS NO good or goods, THEY DOES NOT EXIST.

THERE IS ONLY EXIST INVISIBLE MAGNETIC FIELD RADIATE FORCE WHICH RULES OUR LIVES ON PLANET EARTH. All you have learned so far and about them (good, goods) IS BLATANT LIE OR LIES, AND YOU KNOW THAT.

BUT REMAINS BILLIONS OF STUPID HUMAN BEINGS WHO BELIEVE THROUGHOUT CENTURIES SELF PROCLAIMED  LIARS, WHO NEVER MANAGED TO EXPLAIN WHAT IS god.

ŠTA SE NALAZI U LICU KRIŠNA, ZAŠTO NAM KRIJU ISTINU DA TA SLIKA LICA JE TAČAN PRIMJER KAKO DA VIDIMO I KAKO RADI MAGNETNO POLJE... WHAT IS KRISHNA FACE, WHY HIDE THE TRUTH THAT THIS IMAGE AS FACE IS CORRECT EXAMPLE HOW TO SEE-LOOK AND HOW WORKING MAGNETIC FIELD ...
SVAKA OD OVIH KNJIGA RAZLIČITIH RELIGIJA, IMA ISTI UOKVIREN RAM I VIDLJIV JE U SVIM KNJIGAMA RAZLIČITIH RELIGIJA, A ISTINSKI JE U SVIM KNJIGAMA PRIKAZAN IZDUŽEN MAGNETNI OBLIK KOCKE.... EVERY OF THIS BOOKS FROM DIFFERENT RELIGION, HAS SAME FRAME SHAPE IN ALL BOOKS FROM DIFFERENT RELIGION,  BUT TRULY SHOW ELONGATED MAGNET CUBE SHAPE...

bhagavad-gita_FRAME.jpg (78312 bytes) bhagavad-gita-front1.jpg (23138 bytes)     bhagavad-gita.jpg (170482 bytes)


ŠTA SE NALAZI U LICU YAHWEH, ZAŠTO NAM KRIJU ISTINU DA TA SLIKA LICA JE TAČAN PRIMJER KAKO DA VIDIMO I KAKO RADI MAGNETNO POLJE... WHAT IS YAHWEH FACE, WHY HIDE THE TRUTH THAT THIS IMAGE AS FACE IS CORRECT EXAMPLE HOW TO SEE-LOOK AND HOW WORKING MAGNETIC FIELD ...
SVAKA OD OVIH KNJIGA RAZLIČITIH RELIGIJA, IMA ISTI UOKVIREN RAM I VIDLJIV JE U SVIM KNJIGAMA RAZLIČITIH RELIGIJA, A ISTINSKI JE U SVIM KNJIGAMA PRIKAZAN IZDUŽEN MAGNETNI OBLIK KOCKE.... EVERY OF THIS BOOKS FROM DIFFERENT RELIGION, HAS SAME FRAME SHAPE IN ALL BOOKS FROM DIFFERENT RELIGION,  BUT TRULY SHOW ELONGATED MAGNET CUBE SHAPE...

TORAH SHIELD  TORAH SCROLLS SAMARITAN 3650 YEAR OLD  200 200 godina star Torah svitak Yemenite - Year Old Torah Scroll Yemenite.  Torah svitak - Torah Scroll

Torah svitak primjeri Torah scroll examples
CIJELO LICE JE VIDLJIVO NA NASLOVNOJ STRANI TORAH svitaka, ZAŠTO NAM KRIJU ISTINU DA TA SLIKA LICA NA NASLOVNOJ STRANI TORAH svitaka, JE TAČAN PRIMJER KAKO DA VIDIMO I KAKO RADI MAGNETNO POLJE... WHICH FACE IS ON FRONT PAGE TORAH scrolls first page, WHY HIDE THE TRUTH THAT THIS IMAGE ON FRONT PAGE TORAH scrolls first page, IS CORRECT EXAMPLE HOW TO SEE-LOOK AND HOW WORKING MAGNETIC FIELD ...

ŠTA SE NALAZI U LICU XRISTOS, ZAŠTO NAM KRIJU ISTINU DA TA SLIKA LICA JE TAČAN PRIMJER KAKO DA VIDIMO I KAKO RADI MAGNETNO POLJE... WHAT IS XRISTOS FACE, WHY HIDE THE TRUTH THAT THIS IMAGE AS FACE IS CORRECT EXAMPLE HOW TO SEE-LOOK AND HOW WORKING MAGNETIC FIELD ...
SVAKA OD OVIH KNJIGA RAZLIČITIH RELIGIJA, IMA ISTI UOKVIREN RAM I VIDLJIV JE U SVIM KNJIGAMA RAZLIČITIH RELIGIJA, A ISTINSKI JE U SVIM KNJIGAMA PRIKAZAN IZDUŽEN MAGNETNI OBLIK KOCKE.... EVERY OF THIS BOOKS FROM DIFFERENT RELIGION, HAS SAME FRAME SHAPE IN ALL BOOKS FROM DIFFERENT RELIGION,  BUT TRULY SHOW ELONGATED MAGNET CUBE SHAPE...

Jevandjelje.jpg (46894 bytes)  gospel1.jpg (87139 bytes)gospel.jpg (111559 bytes)

Veliko Jevandjelje lijevo, sa ukrasnim keramičkim motivima na kojima su likovi apostola jevanđelista i likom Gospoda na srednjem djelu.
CIJELO LICE JE VIDLJIVO NA NASLOVNOJ STRANI KNJIGE JEVANDJELJE, ZAŠTO NAM KRIJU ISTINU DA TA SLIKA LICA NA NASLOVNOJ STRANI KNJIGE JEVANDJELJE, JE TAČAN PRIMJER KAKO DA VIDIMO I KAKO RADI MAGNETNO POLJE... WHICH FACE IS ON FRONT PAGE BOOK GOSPEL, WHY HIDE THE TRUTH THAT THIS IMAGE ON FRONT PAGE BOOK GOSPEL, IS CORRECT EXAMPLE HOW TO SEE-LOOK AND HOW WORKING MAGNETIC FIELD ...

ŠTA SE NALAZI U LICU ISUS, ZAŠTO NAM KRIJU ISTINU DA TA SLIKA LICA JE TAČAN PRIMJER KAKO DA VIDIMO I KAKO RADI MAGNETNO POLJE... WHAT IS JESUS FACE, WHY HIDE THE TRUTH THAT THIS IMAGE AS FACE IS CORRECT EXAMPLE HOW TO SEE-LOOK AND HOW WORKING MAGNETIC FIELD ...
SVAKA OD OVIH KNJIGA RAZLIČITIH RELIGIJA, IMA ISTI UOKVIREN RAM I VIDLJIV JE U SVIM KNJIGAMA RAZLIČITIH RELIGIJA, A ISTINSKI JE U SVIM KNJIGAMA PRIKAZAN IZDUŽEN MAGNETNI OBLIK KOCKE.... EVERY OF THIS BOOKS FROM DIFFERENT RELIGION, HAS SAME FRAME SHAPE IN ALL BOOKS FROM DIFFERENT RELIGION,  BUT TRULY SHOW ELONGATED MAGNET CUBE SHAPE...

    

CIJELO LICE JE VIDLJIVO NA NASLOVNOJ STRANI KNJIGE EVANDJELJE, ZAŠTO NAM KRIJU ISTINU DA TA SLIKA LICA NA NASLOVNOJ STRANI KNJIGE EVANDJELJE, JE TAČAN PRIMJER KAKO DA VIDIMO I KAKO RADI MAGNETNO POLJE... WHICH FACE IS ON FRONT PAGE BOOK GOSPEL, WHY HIDE THE TRUTH THAT THIS IMAGE ON FRONT PAGE BOOK GOSPEL, IS CORRECT EXAMPLE HOW TO SEE-LOOK AND HOW WORKING MAGNETIC FIELD ...

ŠTA SE NALAZI U LICU ALLAH, ZAŠTO NAM KRIJU ISTINU DA TA SLIKA LICA JE TAČAN PRIMJER KAKO DA VIDIMO I KAKO RADI MAGNETNO POLJE... WHAT IS ALLAH FACE, WHY HIDE THE TRUTH THAT THIS IMAGE AS FACE IS CORRECT EXAMPLE HOW TO SEE-LOOK AND HOW WORKING MAGNETIC FIELD ...
SVAKA OD OVIH KNJIGA RAZLIČITIH RELIGIJA, IMA ISTI UOKVIREN RAM I VIDLJIV JE U SVIM KNJIGAMA RAZLIČITIH RELIGIJA, A ISTINSKI JE U SVIM KNJIGAMA PRIKAZAN IZDUŽEN MAGNETNI OBLIK KOCKE.... EVERY OF THIS BOOKS FROM DIFFERENT RELIGION, HAS SAME FRAME SHAPE IN ALL BOOKS FROM DIFFERENT RELIGION,  BUT TRULY SHOW ELONGATED MAGNET CUBE SHAPE...

Q UR RAM FRAME FACE    - KUR RAM LICE  Q_UR_RAM_FRAME__KUR_RAM_LICE2.jpg (29952 bytes)

CIJELO LICE JE VIDLJIVO NA NASLOVNOJ STRANI KNJIGE KUR AN, ZAŠTO NAM KRIJU ISTINU DA TA SLIKA LICA NA NASLOVNOJ STRANI KNJIGE KUR AN, JE TAČAN PRIMJER KAKO DA VIDIMO I KAKO RADI MAGNETNO POLJE... WHICH FACE IS ON FRONT PAGE BOOK QUR AN, WHY HIDE THE TRUTH THAT THIS IMAGE ON FRONT PAGE BOOK QUR AN, IS CORRECT EXAMPLE HOW TO SEE-LOOK AND HOW WORKING MAGNETIC FIELD ...
 

 


Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

  Map IP Address