PRVI BEŽIČNI PRENOS ELEKTRIČNE STRUJE-ENERGIJE U ELEKTRIČNI AUTOMOBIL

NIKOLA TESLA DISTANCE NIAGARA HIDROCENTRALA BUFFALO CITY

DALJINA OD NIAGARA HIDROCENTRALE DO GRADA BUFFALO JE 18 MILJA ili 32 KILOMETRA, TO JE BIO PRVI BEŽIČNI PRENOS ELEKTRIČNE STRUJE-ENERGIJE ZA NAPAJANJE ELEKTRIČNOG AUTOMOBILA, KAKO JE NIKOLA TESLA NAPISAO...

 

NIKOLA TESLA DISTANCE NIAGARA HIDROCENTRALA BUFFALO CITY USA CONGRESS

DALJINA OD NIAGARA HIDROCENTRALE DO GRADA BUFFALO JE 18 MILJA ili 32 KILOMETRA, DO ZGRADE SAD KONGRESA JE   301 MILJA ili 501 KILOMETAR,TO JE BIO PRVI BEŽIČNI PRENOS ELEKTRIČNE STRUJE-ENERGIJE ZA NAPAJANJE ELEKTRIČNOG AUTOMOBILA, KAKO JE NIKOLA TESLA NAPISAO...

ZANIMLJIVO JE DA SU SVA OVA MJESTA  NIAGARA - BUFFALO- KONGRES R A S P O R E D J E N A   U  P R A V O J  L I N I J I.

 

NIKOLA TESLA DISTANCE TRIANGLE NIAGARA CONGRESS WARDENCLYFFE

DALJINA OD NIAGARA HIDROCENTRALE, DO ZGRADE SAD KONGRESA, DO WARDENCLUFA JE RASPOREDJENA KAO TROUGAO, TO JE BIO PRVI BEŽIČNI PRENOS ELEKTRIČNE STRUJE-ENERGIJE ZA NAPAJANJE ELEKTRIČNOG AUTOMOBILA, KAKO JE NIKOLA TESLA NAPISAO...

 

ŠTA JE INTERESANTNO OVA UDALJENOST JE U   P R A V O J   L I N I J I   I  SLIJEDI  Z E M L J I N    M A G N E T N I   SJEVER -JUG TOK SILNICA?

NIKOLA_TESLA_DISTANCE_NIAGARA_BUFFALO_CONGRESS_MAGNETIC_NORTH_POLE.jpg (193197 bytes)

 

Magnetski Sjeverni Pol mijenja položaj...

NIKOLA_TESLA_DISTANCE_NIAGARA_BUFFALO_CONGRESS_MAGNETIC_NORTH_POLE2.jpg (219765 bytes)

Promatrači su bili u mogućnosti pratiti Magnetni Sjeverni Pol i utvrdili da je njegov položaj mijenja od vremena na vrijeme. Magnetni Sjeverni pol je ta tačka u srcu, od koje se električne-magnetske struje teku, od kojih je krv života na zemlji i cirkulira kroz svu zemljinu postavljenu liniju arterija.

Baš kao što generator gubi dosta svoje snage koju prenosi sa udaljenosti tako da mora biti tako jer Fohatic energija potiče iz izvora napajanja magnetskog Sjevernog pola. Kroz dopisivanje ili analogiju, isti zakon mora se primjenjivati.

Zemlja je živo tijelo, koja je animirana sa ovim magnetnim fluidom.


H.P. Blavatsky države (Tajni nauk, Vol.II, p.400): "dva pola su lijeve i desne krajeve našeg planeta-desno se Sjeverni pol ili glavu i noge na zemlji.

Svaki blagotvorni uticaj (Astral i kosmički) akcija dolazi iz Sjevernog Pola;

Svaki smrtonosan uticaj dolazi od Južnog pola.

Oni su toliko povezani sa i uticajem 'desna' i 'lijeva' ruka magija ".

 

 

 

1931_A_NIKOLA_TESLA_MODIFIED_Pierce_Arrow.jpg (55813 bytes)

1931-Pierce-Arrow-Phaeton-Tesla_electric_car.jpg (91007 bytes)


Ovdje je nekoliko web strana koje daju Rudolf Bošnjak dugogodišnje istraživanje o Nikola Tesla.

PRVA STRANA  MAPA SAJTA   NIKOLA TESLA INDEX

Prava kopiranja.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright.  All rights reserved.  Rudolf Boschnjak.
Bosnia and Herzegovina.