RUDOLF_NORTH_POLE_LOGO.jpg (19843 bytes)

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

NAZAD NA NIKOLA TESLA

 

BACK TO NIKOLA TESLA
Dragi priatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim NAUČNICIMA-ZNANSTVENICIMA ŠIROM SVIJETA DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU. OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BIĆIMA... Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET. THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS...
RUDOLF BOŠNJAK OTKRIĆE KRETANJA SJEVERNOG POLA MAGNETSKE OSE PREKO POVRŠINE PLANET ZEMLJA I PREDVIDJANJE KRETANJA SKOKA SJEVERNOG POLA MAGNETSKE OSE U 2014 GODINI U DVA PRAVCA

 

RUDOLF BOSCHNJAK  DISCOVERY MOVEMENT OF EARTH NORTH POLE MAGNETIC AXIS OVER SURFACE OF THE PLANET EARTH AND PREDICTION FOR JUMP MOVEMENT FOR NORTH POLE IN 2014 YEAR IN TWO DIRECTON.
ŠTA SE DEŠAVA SA IZDUŽENOM KOCKOM U UTROBI PLANET ZEMLJA, I U KOM PRAVCU I TAČKI SE ONA USMJERAVA U SVEMIRU SVAKIH 200-300 ILI VIŠE GODINA, I TO JE PRAVAC ILI TAČKA KOJU TREBA ISTRAŽITI, TU IMA NEŠTO ŠTO NIKO NE RAZUMIJE ŠTA JE TO... WHAT HAPPENS WITH ELONGATED CUBE INSIDE OF THE PLANET EARTH, IN WHICH DIRECTION AND TRACK IT DIRECTS IN UNIVERSE EVERY 200-300 OR MORE YEARS, AND IT IS DIRECTION OR POINT ONE TO EXPLORE, THERE IS SOMETHING THERE THAT NO ONE UNDERSTOOD WHAT IT IS ...
TAJ SKOK MOŽE BITI ONA PROSTA REČENICA OD DVIJE RIJEČI: SUDNJI DAN.

I TO JE UZROK I RAZLOG ZAUSTAVLJNJA MAJANSKOG KALENDARA, KOJI JE PRESTAO DA PRIKAZUJE NOVI CIKLUS...OVDJE JE MOJE OBJAŠNJENJE, MISLI.

THAT JUMP COULD BE SHORT SENTENCE WITH TWO WORD: DOOMS DAY or JUDGMENT DAY.

AND THAT IS CAUSE AND REASON FOR STOOPING MAYA CALENDAR, WHO STOP SHOWING NEW CYCLE...HERE IS MY EXPLANATION, THINK.

 

OVA FOTOGRAFIJA ISPOD JE ISTINA JE ISTINSKA I PRAVA I JEDINA, DA JE OVO OTISAK LATICA NEVIDLJIVOG MAGNETNOG POLJA KOJE PRODIRE IZ UNUTRAŠNJOSTI PLANET ZEMLJA KROZ PUSTINJSKI PJESAK. THIS PICTURE BELOW IS: AS THE ORIGINAL TRUTH IS TRUE AND REAL AND ONLY ONE, THAT THIS IS LATTICE OF  INVISIBLE MAGNETIC FIELD WHICH PENETRATES FROM INSIDE OF THE PLANET EARTH THROUGH THE DESERT SAND.
I SADA MOŽEŠ VIDJETI KAKO IZGLEDAJU LATICE NEVIDLJIVOG MAGNETNOG POLJA. NOW YOU CAN SEE HOW LOOKS LIKE INVISIBLE LATTICE OF IMAGNETIC FIELD.
OVO NIJE VJETAR URADIO KAKO NAUČNICI TVRDE. THIS IS NOT WIND PATTERNS AS SCIENTIST CLAIM.
OVO JE TAČAN I ISPRAVAN RASPORED LATICA NEVIDLJIVOG MAGNETNOG POLJA. THIS IS CORRECT AND TRUE DISTRIBUTION OF LATTICE FROM  INVISIBLE MAGNETIC FIELD.

IMFL_SAND.jpg (168294 bytes)

MOJA ISTRAŽIVANJA SU RADJENA KORISTEĆI PODATKE IZ RASPOREDJENOSTI MAGNETSKOG POLJA U PUSTINJI GOBI SA SNIMAKA GOOGLE EARTH OD 1 APRIL 2014 GODINE, I ANALIZE TIH SLIKA. MY RESEARCH IS DONE USING DATA FROM MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION AND DIRECTION AVAILABLE IN GOBI DESERT  IMAGES AVAILABLE FROM GOOGLE EARTH 1 APRIL 2014 IMAGES, AND ANALYZING THIS IMAGES.

 

 

ŽUTA STRELICA PRIKAZUJE PRAVAC KRETANJA SJEVERNOG POLA PREMA RUSIJI KAKO MILANKOVIĆEVA TEORIJA PREDLAŽE.. YELLOW ARROW SHOWING DIRECTION GOING TOWARD RUSSIA AS MILANKOVICH THEORY SUGGESTED...
MOJA ISTRAŽIVANJA SU RADJENA KORISTEĆI PODATKE IZ RASPOREDJENOSTI MAGNETSKOG POLJA U PUSTINJI GOBI SA SNIMAKA GOOGLE EARTH OD 1 APRIL 2014 GODINE, I ANALIZE TIH SLIKA I DAJU PODATKE DA JE VIŠE MOGUĆ CRVENI PRAVAC, ALI MOŽDA JA GRIJEŠIM...

MOŽDA JE MILANKOVIĆ BIO U PRAVU.

MY RESEARCH IS DONE USING DATA FROM MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION AND DIRECTION AVAILABLE IN GOBI DESERT  IMAGES AVAILABLE FROM GOOGLE EARTH 1 APRIL 2014 IMAGES, AND ANALYZING THIS IMAGES, AND SHOWING THAT MORE AVAILABLE IS RED DIRECTION, BUT MAYBE I AM WRONG...

MAYBE MILANKOVICH WAS RIGHT.

VIDJET ĆEMO TAČNOST KRETANJA DO KRAJA 2014 GODINE. WILL SEE EXACT MOVEMENT TO THE END OF 2014 YEAR.

  DVA PRAVCA

CRVENA STRELICA DAJE PRAVAC KRETANJA SJEVERNOG POLA PREMA NOVOJ LOKACIJI U OKEANU SJEVERNI PACIFIK... RED ARROW SHOWING DIRECTION TOWARD NEW LOCATION FOR NORTH POLE IS SHOWN IN NORTH PACIFIC OCEAN...
MOJA ISTRAŽIVANJA SU RADJENA KORISTEĆI PODATKE IZ RASPOREDJENOSTI MAGNETSKOG POLJA U PUSTINJI GOBI SA SNIMAKA GOOGLE EARTH OD 1 APRIL 2014 GODINE, I ANALIZE TIH SLIKA I DAJU PODATKE DA JE VIŠE MOGUĆ CRVENI PRAVAC, ALI MOŽDA JA GRIJEŠIM... MY RESEARCH IS DONE USING DATA FROM MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION AND DIRECTION AVAILABLE IN GOBI DESERT  IMAGES AVAILABLE FROM GOOGLE EARTH 1 APRIL 2014 IMAGES, AND ANALYZING THIS IMAGES., AND SHOWING THAT MORE AVAILABLE IS RED DIRECTION, BUT MAYBE I AM WRONG...
VIDJET ĆEMO TAČNOST KRETANJA DO KRAJA 2014 GODINE. WILL SEE EXACT MOVEMENT TO THE END OF 2014 YEAR.
 
ŽUTI KRUG DAJE NOVU PRIBLIŽNU LOKACIJU SJEVERNOG POLA PREMA RUSIJI KAKO MILANKOVIĆEVA TEORIJA PREDLAŽE.. YELLOW CIRCLE SHOWING APPROXIMATELY NEW LOCATION FOR NORTH POLE NEAR RUSSIA AS MILANKOVICH THEORY SUGGESTED...

DVA PRAVCA

CRVENI KRUG DAJE PRIBLIŽNU NOVU LOKACIJU SJEVERNOG POLA U OKEANU SJEVERNI PACIFIK... RED CIRCLE SHOWING APPROXIMATELY NEW LOCATION FOR NORTH POLE IN NORTH PACIFIC OCEAN...
MOJA ISTRAŽIVANJA SU RADJENA KORISTEĆI PODATKE IZ RASPOREDJENOSTI MAGNETSKOG POLJA U PUSTINJI GOBI SA SNIMAKA GOOGLE EARTH OD 1 APRIL 2014 GODINE, I ANALIZE TIH SLIKA I DAJU PODATKE DA JE VIŠE MOGUĆ CRVENI PRAVAC, ALI MOŽDA JA GRIJEŠIM... MY RESEARCH IS DONE USING DATA FROM MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION AND DIRECTION AVAILABLE IN GOBI DESERT  IMAGES AVAILABLE FROM GOOGLE EARTH 1 APRIL 2014 IMAGES, AND ANALYZING THIS IMAGES., AND SHOWING THAT MORE AVAILABLE IS RED DIRECTION, BUT MAYBE I AM WRONG...
 
YELLOW CIRCLE SHOWING APPROXIMATELY NEW LOCATION FOR NORTH POLE NEAR RUSSIA AS MILANKOVICH THEORY SUGGESTED... YELLOW CIRCLE SHOWING APPROXIMATELY NEW LOCATION FOR NORTH POLE NEAR RUSSIA AS MILANKOVICH THEORY SUGGESTED...
PLAVI KRUG PRIKAZIJE PRIBLIŽNU SADAŠNJU LOKACIJU ZA SJEVERNI POL IZMEDJU 2013 I 2014 GODINE BLUE CIRCLE SHOWING APPROXIMATELY PRESENT LOCATION FOR NORTH POLE IN BETWEEN 2013 AND 2014 YEAR.

DVA PRAVCA

CRVENI KRUG DAJE PRIBLIŽNU NOVU LOKACIJU SJEVERNOG POLA U OKEANU SJEVERNI PACIFIK... RED CIRCLE SHOWING APPROXIMATELY NEW LOCATION FOR NORTH POLE IN NORTH PACIFIC OCEAN...
MOJA ISTRAŽIVANJA SU RADJENA KORISTEĆI PODATKE IZ RASPOREDJENOSTI MAGNETSKOG POLJA U PUSTINJI GOBI SA SNIMAKA GOOGLE EARTH OD 1 APRIL 2014 GODINE, I ANALIZE TIH SLIKA I DAJU PODATKE DA JE VIŠE MOGUĆ CRVENI PRAVAC, ALI MOŽDA JA GRIJEŠIM... MY RESEARCH IS DONE USING DATA FROM MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION AND DIRECTION AVAILABLE IN GOBI DESERT  IMAGES AVAILABLE FROM GOOGLE EARTH 1 APRIL 2014 IMAGES, AND ANALYZING THIS IMAGES., AND SHOWING THAT MORE AVAILABLE IS RED DIRECTION, BUT MAYBE I AM WRONG...

SWASTIKA STEĆAK SLIKA

SWASTIKA STECHAK IMAGE

This image below is ORIGINAL PHOTO WHEN WAS TAKEN and represent NORTH AXIS MAGNETIC POLE ROTATION IN BALKAN REGION IN VERY DISTANT TIME. This image IS SAME IMAGE BUT FLIP HORIZONTALY FROM ORIGINAL PHOTO and represent SOUTH AXIS MAGNETIC POLE ROTATION IN BALKAN REGION IN VERY DISTANT TIME.

 

VRTANJA SJEVENE OSE MAGNETNOG POLA PRIKAZANO JE NA STECKU - ROTATION NORTH MAGNETIC AXIS IS SHOWN ON ABOVE STECHAK.KRETANJE POLA PRIKAZANO JE NA STECKU - MOVING NORTH POLE IS SHOWN ON STECHAK.

Dugo sam ga tražio i našao ovaj STEČAK...

Long time I was searching for this STECHAK.

 

VRTNJA SJEVERNE OSE MAGNETNOG POLA PRIKAZANA JE NA STEČKU

ROTATION NORTH MAGNETIC AXIS IS SHOWN ON ABOVE STECHAK.

VRTNJA JUŽNE OSE MAGNETNOG POLA PRIKAZANA JE NA STEĆKU

ROTATION SOUHT MAGNETIC AXIS IS SHOWN ON ABOVE STECHAK.

ŠTA JE ŠESTOUGAONI OBLIK UREZAN U KAMENU STEČKA WHAT IS HEXAGON SHAPE CARVED IN STECHAK STONE

KRETANJE POLA PRIKAZANO JE NA STECKU - MOVING NORTH POLE IS SHOWN ON STECHAK.

ŠESTOUGAONI OBLIK UREZAN U KAMENU NA GORNJEM STEČKU,  JA SAM DEŠIFROVAO I ODGONETNUO NJEGOVU TAJNU IZ BOSNE, GDJE PRIKAZAN KORAK PO KORAK NAČIN KRETANJA SJEVERNE MAGNETNE OSE U GEOMETRIJSKOM ŠESTOUGLU.

VAŽNO ZA RAZUMITI JE OVO: KAD MAGNETNA OSA NAPRAVI JEDAN PUNI KRUG PO LINIJAMA ŠESTOUGLA, ONA SKOČI...UNUTRAŠNJA KOCKA SKOČI... U ZADNJOJ LINIJI ŠESTOUGLA.

TAJ SKOK JE PRIKAZAN DOLE,

HEXAGON SHAPE CARVED ON ABOVE STECHAK, I DECIPHER AND EXPLAIN HIS SECRET FROM BOSNIA, WHERE IS SHOWN STEP BY STEP MOVEMENT OF NORTH POLE MAGNETIC AXIS IN HEXAGON GEOMETRIC DRAWING.

IMPORTANT TO UNDERSTAND IS THIS:  WHEN MAGNETIC AXIS MAKE ONE FULL HEXAGON ROUND IN HEXAGON GEOMETRIC DRAWING, MAGNETIC AXIS MAKE JUMP...INTERNAL ELONGATED CUBE JUMP...IN LAST LINE OF HEXAGON

THIS JUMP I SHOW BELOW

 

VRTNJA SWASTIKE SUPROTNO OD KRETANJA KAZALJKE NA SATU SE ODNOSI NA SJEVERNU POLULOPTU PLANET ZEMLJA

VRTNJA SWASTIKE KAO KAZALJKE NA SATU SE ODNOSI NA JUŽNU POLULOPTU PLANET ZEMLJA

KRETANJE POLA PRIKAZANO JE NA STECKU - MOVING NORTH POLE IS SHOWN ON STECHAK.KRETANJE POLA PRIKAZANO JE NA STECKU - MOVING NORTH POLE IS SHOWN ON STECHAK.

ROTATION AS COUNTER CLOKWISE  IS AS ON NORTH HEMISFERE

ROTATION AS CLOKWISE IS AS ON SOUTH  HEMISFERE

KRETANJE POLA KRETANJE POLA
ČITAJ SPORO I RAZUMI ŠTA PIŠE: JA OBJAŠNJAVAM ŠESTOUGLO KRETANJE, PUT KOJIM OSA SJEVERNOG MAGNETNOG POLA IDE- KREĆE SE PO VIDLJVOJ PUTANJI NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA, KOJI NIKO NE RAZUMIJE, TO SU VEĆE CRNE TAČKE GDJE MAGNETSKA OS STOJI, NEKOLIKO GODINA, NE KREĆE.

MANJE CRNE TAČKE SU PUT OSI KROZ JEDNU LINIJU, JEDNOG DIJELA ŠESTOUGLA.

SVE VELIKE TAČKE U RAZLIČITIM BOJAMA SU TAČKE GDJE MAGNETSKA OS STOJI, NEKOLIKO GODINA, NE KREĆE.

SVE MANJE TAČKE U BOJAMA SU PUT OSI KROZ JEDNU LINIJU, JEDNOG DIJELA ŠESTOUGLA. 

READ SLOWLY AND UNDERSTAND WHAT  IS WRITTEN: I HAVE EXPLAINED THE HEXAGON MOVEMENT, WHICH PUT AXIS NORTH MAGNETIC POLE MOVES ACCORDING VISIBLE PATH ON THE SURFACE  OF EARTH, THAT NOBODY UNDERSTANDS, THOSE LARGER BLACK COLOR DOTS IS PLACE WHERE AXIS STANDS, SEVERAL YEARS, NOT MOVING.

SMALL BLACK POINTS ARE AXIS PATHWAY LINE, ONE PART OF HEXAGON.

ALL LARGER DOTS IN DIFFERENT COLORS ARE POINT WHERE MAGNETIC AXIS STOPPED, A FEW YEARS, NOT MOVING.

SMALLER DOTS IN COLORS ARE PATHWAY THROUGH AXIS ONE LINE, ONE PART HEXAGON.

Ovaj je crtež prvo je nadjen je kod HeLuo kulture krugovi sa imenom XinZhengShi PeiLiGang.

Ovi krugovi daju način i poziciju kretanja MAGNETSKE OSE SJEVERNOG POLA PLANET ZEMLJA I STARI SU OKO 10.000 GODINA.

This drwaing was first found in HeLuo culture circle in the name XinZhengShi PeiLiGang.

This circles give exact way and movement for NORTH POLE MAGNETIC AXIS AND ARE OLD ABOUT 10.000 YEARS.

 

KRETANJE_POLA_SHU3.jpg (26114 bytes)

OVDJE JE OBJAŠNJENJE DUPLE PETLJE, PRAV PRAVAC KVADRATA KRETANJE SJVERNE OSE. HERE IS EXPLAIN DOUBLE LOOP, STRAIT DIRECTION SQUARE MOVEMENT OF NORTH POLE AXIS.

SCORPIUS_CHINA_NPOLD.jpg (98107 bytes)

JUŽNI POL OSA JE U HeLuo KULTURI BILA USMJERENA U SAZVJEŽDJE ŠKORPION A U 2014 NEGDJE OKO SAZVJEŽDJA RETICULUM.

GLEDAJ OVE LINIJE SA KRUGOVIMA I NADAM SE DA ĆEŠ RAZUMIT.

SOUTH POLE AXIS IN HeLuo CULTURE DIRECTION WAS IN CONSTELLATION SCORPIUS AND IN 2014 IS AROUND RETICULUM.

WATCH THIS LINES WITH CIRCLE AND I HOPE CAN UNDERSTAND.

PRVA STRANA INDEX PAGE
MAPA SAJTA SITE MAP
NAZAD NA NIKOLA TESLA BACK TO NIKOLA TESLA

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

  Map IP Address