RUDOLF_NORTH_POLE_LOGO.jpg (19843 bytes)

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

NAZAD NA MAPU SAJTA

 

BACK TO SITE MAP
Dragi priatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim NAUČNICIMA-ZNANSTVENICIMA, ASTRONOMIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU.

OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BIĆIMA...

Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE, ASTRONOMERS  AND TO NASA ORGANIZATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET.

THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS....

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku.

 

I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.

RUDOLF BOŠNJAK OTKRIĆE I OBJAVA OBLIKA MAGNETSKOG POLJA NA POVRŠINI KONTINENTA EVROPA I TAJ OBLIK DAJE TAČAN PLAN IZGLEDA DIJELA SIJEVERNE POLULOPTE U VRIJEME KADA SU FIGURE RADJENE NA BALKANU A SVE JE TAKO JASNO VIDLJIVO KAO ZETA LICE... RUDOLF BOSCHNJAK DISCOVERY AND DISCLOSURE FORMS OF MAGNETIC FIELD SHAPE ON THE CONTINENT AREA EUROPE AND THE FORM PROVIDED EXACT PLAN OF NORTHERN HEMISPHERE AT THE TIME THEY WERE DONE FIGURINES IN THE BALKANS AND EVERYTHING IS SO CLEAR VISIBLE AS ZETA FACE ...
MAY 16, 2014 LATEST NEWS MAY 16, 2014 LATEST NEWS
Više detalja i informacija o mom okriću, šta je ovo istinski Ja sam opisao na ispod. More detail and information about my discovery, what is this truly I decribe below.
NEMA GLOBALNOG ZAGRIJAVANJA, IMA SAMO MNOGO OGROMNOG NEZNANJA O KRETANJU OSE MAGNETSKOG POLA PLANET ZEMLJA, UNUTAR PLANET ZEMLJA I KAKO SE TO KRETANJE VIDI NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA I ŠTA ĆE TO KRETANJE DA URADI. THERE IS NO GLOBAL WARMING, THERE IS NON EXISTING KNOWLEDGE ABOUT PLANET EARTH MAGNETIC AXIS MOVE INSIDE PLANET EARTH AND HOW THIS MOVE WE SEE ON SURFACE OF PLANET EARTH AND WHAT THIS MOVE WILL DO.

GLEDAJ I ZAGLEDAJ SE U OVU ORIGINAL GOOGLE EARTH SATELITSKU SLIKU I VIDJET ČEŠ SKRIVEN OBLIK MAGNETSKOG POLJA KAKVO JE SADA U 2014 GODINI. WATCH AND YOU COULD SEE IN THIS ORIGINAL GOOGLE EARTH SATELLITE IMAGES IS HIDDEN MAGNETIC FIELD SHAPE AS IS NOW IN 2014 YEAR.

GLEDAJ I ZAGLEDAJ SE U OVU ORIGINAL GOOGLE EARTH SATELITSKU SLIKU I VIDJET ČEŠ SKRIVEN OBLIK MAGNETSKOG POLJA KAKVO JE SADA U 2014 GODINI. WATCH AND YOU COULD SEE IN THIS ORIGINAL GOOGLE EARTH SATELLITE IMAGES IS HIDDEN MAGNETIC FIELD SHAPE AS IS NOW IN 2014 YEAR.
SADA VIDI OVO NOW SEE THIS

 

RUDOLF BOŠNJAK OTKRIĆE I OBJAVA OBLIKA MAGNETSKOG POLJA NA POVRŠINI KONTINENTA EVROPA I TAJ OBLIK DAJE TAČAN PLAN IZGLED DIJELA SJEVERNE POLULOPTE PLANET ZEMLJA, (KADA JE PLANET ZEMLJA BILA MNOGO MANJA NEGO JE SADA), U VRIJEME KADA SU FIGURE RADJENE NA BALKANU A SVE JE TAKO JASNO VIDLJIVO KAO ZETA LICE...

 

RUDOLF BOSCHNJAK DISCOVERY AND DISCLOSURE FORMS OF MAGNETIC FIELD SHAPE ON THE CONTINENT AREA EUROPE AND THE FORM PROVIDED EXACT PLAN OF NORTHERN HEMISPHERE OF PLANET EARTH, (WHEN PLANET EARTH WAS MUCH SMALLER THEN IS NOW), AT THE TIME THEY WERE DONE FIGURINES IN THE BALKANS AND EVERYTHING IS SO CLEAR VISIBLE AS ZETA FACE ... BUT THIS IS NOT FACE, THIS IS HOW MAGNETIC FIELD FORM PLANET EARTH SURFACE THROUGHOUT THOUSANDS OF YEARS, AND NOW I GIVE TO ALL HUMANS PROVE WHAT IS WHAT.
A SVI ARHEOLOZI ZOVU TE FIGURE AMORFNE...KOJE NEZNANJE ISTINE ONI NAMA DAJU. AND ALL ARCHAEOLOGIST CALL THOSE  FIGURES AMORPHOUS... IGNORANCE OF TRUTH THAT THEY GIVE US.
DA VIDIŠ ISTINSKU ISTINU OBLIKA PLANET ZEMLJA, NJENE SJEVERNE POLULOPTE U VEOMA DALEKOJ PROŠLOSTI, IDI I VIDI MOJ PUNI ISTRAŽIVAČKI ALBUM ZETA LICA, ALI TO NISU LICA, TO SU OBLICI  IZOBLIČENJA MAGNETNOG POLJA NEKAD I SADA NA POVRŠINI PLANET ZEMLJA.

VIDI OVDJE.

TO SEE REAL AND TRUE SHAPE OF PLANET EARTH NORTHERN HEMISPHERE IN VERY DISTANT PAST, GO AND SEE MY FULL RESEARCH ALBUM OF ZETA FACES, BUT THOSE ARE NOT FACES, THOSE ARE SHAPES OF MAGNETIC FIELD DISTORTION IN THE PAST AND NOW ON THE SURFACE OF PLANET EARTH.

SEE HERE.

 

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku.

 

I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.
NAZAD NA MAPU SAJTA

 

BACK TO SITE MAP

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

  Map IP Address