NEVIDLJIVO ZRAČENJE IZ VISKA INVISIBLE RADIATION FROM PENDULUM
U 1930 Francuski rašljari su našli razne viskove u starim egipatskim mjestima.

Isis Pendulum, nazvan je tako u ime Egipatske boginje-božice, simbolizira Krst-Križ Života.

Njegov oblik, čije se zračenje jača kroz četiri ploč kao disk ploče zovu još  'baterija', zajedno sa korištenjem mesing-mjedi, proizvodi vrlo visoku osjetljivost kod rašljara.

.Isis Visak-Klatno sam sebe čisti stalnim emotvanjem-emitiranjem bijele zrake bijelog talasa....

Dole su slike ŠTA JE ŠTA.

Ali prvo okreni VISAK za 180 stepeni

da bi DOBIO RAZUMIJEVANJE...

 

In the 1930s French dowsers found a variety of pendulums on ancient Egyptian sites.

The Isis Pendulum, named after the Egyptian Goddess, symbolises the Cross of Life.

Its form, whose radiation is strengthened through four plate-like discs called a 'battery',  together with the use of brass, produces a very high dowsing sensitivity.

The Isis pendulum cleanses itself by constantly emitting white rays....

Below are images WHAT IS WHAT.

But first turn PENDULUM for 180 degrees

to get UNDERSTANDING...

NEVIDJIVI

TALAS ZRAČENJA   IZ VISKA

JE ISTI KAO NEVIDLJVI

TALAS ZRAČENJA IZ PIRAMIDE.

INVISIBLE

RADIATION PATTERN FROM PENDULUM

IS SAME AS INVISIBLE

RADIATION PATTERN FROM PYRAMID.

 

NEVIDJIVI

TALAS ZRAČENJA  IZ VISKA

JE ISTI KAO NEVIDLJVI

TALAS ZRAČENJA IZ PIRAMIDE.

 

INVISIBLE

RADIATION PATTERN FROM PENDULUM

IS SAME AS INVISIBLE

RADIATION PATTERN FROM PYRAMID.

MOJ VELIKI VISAK  - MY GIANT PENDULUM

MOJ VELIKI VISAK    -    MY GIANT PENDULUM

PRVA STRANA INDEX PAGE

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. www.elektroauto.ba

Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak. www.elektroauto.ba

free counters  Map IP Address