RUDOLF_NORTH_POLE_LOGO.jpg (30073 bytes)

PHOTON SHAPE IS TWISTED CUBE

- upletena kocka

twisted cube - upletena kocka

UVRNUTA_KOCKA.jpg (22907 bytes)

UVRNUTA_KOCKA1.jpg (17489 bytes)

UVRNUTA_KOCKA2.jpg (31998 bytes)

 

elongated cube - izdužena kocka

ukošena kocka - nagnuti locka

                         - zarubljen kocka

 

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.
www.bev.ba   
free counters  Map IP Address