RUDOLF_NORTH_POLE_LOGO.jpg (19843 bytes)

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

NAZAD NA MAPU SAJTA BACK TO SITE MAP
Dragi prijatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim NAUČNICIMA-ZNANSTVENICIMA, ASTRONOMIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU.

OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BICIMA...

Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE, ASTRONOMERS  AND TO NASA ORGANIZATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET.

THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS....

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku. I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.
ŠTA ISTINSKI PREDSTAVLJA SLIKA CRTANA ISPOD KUPOLE Ince Minare Medrese WHAT TRULY REPRESENT IMAGE DRAWING INSIDE DOME from Ince Minare Medrese
Crtali su je Seldžuci Turci...1267 godine. Drawing done from Seljuk Turks...1267 year.
Tako ljudi na Balkanu koriste riječ SELJAK, i svi misle da se odnosi na ljude sa sela....ali  istinski niko ne zna značenje, a svima je pred očima ali ne vidiš... So people on Balkan use word SELJAK, and all thought  is people from village... but nobody know what is meaning, but it is in front of your eyes, but you do not see...
DA RAZUMIŠ SVA OBJAŠNJENJA ISPOD PREDLAŽEM  PRVO ČITAJ OVU STRANICU I VRATI SE DA NASTAVIŠ UČENJE... TO COMPREHEND ALL EXPLANATION BELOW I SUGGEST FIRST READ THIS PAGE AND COME BACK TO CONTINUE LEARNING...

INCE_MINARELI_TIBET_PUCANJE - INCE_MINARELI_TIBET_CRACKS. (166599 bytes)

INCE_MINARELI_TIBET_PUCANJE - INCE_MINARELI_TIBET_CRACKS.

 

INCE_MINARELI_TIBET_PUCANJE - INCE_MINARELI_TIBET_CRACKS. INCE_MINARELI_TIBET_PUCANJE - INCE_MINARELI_TIBET_CRACKS.

U Ince Minare Medrese  je najbolje remek djelo od Seldžuci Turci. The Ince Minare Medrese is finest and most impressive Seljuk Turkish architectural masterpieces.
Smješten je na zapadnoj strani Alaettin Tepesi brežuljku u blizini Velike Karatay Medrese. Located on the west side of the Alaettin Tepesi hill near the Great Karatay Medresesi.
Izgradjena je 1267 godine DA VIDE ŠTA? Built in 1267 year TO SHOW WHAT?
To je velik ulaz, isklesan sa Seldžuc dekoracijom i Kur'anskim natpisima. It's grand portal, completely carved with Seljuk decoration and Kur'anic inscriptions.
Samo mali dio dekoracije na pločica ispod kuple je sačuvan. Only a fraction of the tile decoration has survived.
ŠTA ISTINSKI PREDSTAVLJU CRTEŽI ISPOD SVIH  KUPOLA U SVIM CRKVAMA, DŽAMIJAMA I SVIM OSTALIM OBJEKTIMA GDJE GLUPA LJUDSKA BIĆA TRAŽE boga I SVE SLIKE SU U SVIM TAKVIM OBJEKTIMA CRTANE NA ISTI NAČIN, TI SVI CRTEŽI ISTINSKI PREDSTAVLJAJU SAMO MAGNETNO POLJE PLANET ZEMLJA I ŠIRENJE PLANET ZEMLJA NA NAČIN ISIJAVANJA MAGNETSKIH SILNICA IZ PLANET ZEMLJA I NIŠTA DRUGO. WHAT TRULY REPRESENT IMAGE DRAWING INSIDE ALL DOMES, IN ALL CHURCHES, MOSQUE AND ALL OTHER OBJECTS WHERE STUPID HUMANS SEARCHING FOR god AND ALL IMAGES IN ALL THIS OBJECT ARE DRAWN ON SAME WAY,  THOSE ALL DRAWING TRULY REPRESENT ONLY MAGNETIC FIELD FROM PLANET EARTH AND EXPANDING PLANET EARTH AS PATTERN HOW MAGNETIC LATTICE FLOW RADIATE FROM INSIDE PLANET EARTH AND NOTHING ELSE.

INCE_MINARELI_TIBET_PUCANJE - INCE_MINARELI_TIBET_CRACKS. INCE_MINARELI_TIBET_PUCANJE - INCE_MINARELI_TIBET_CRACKS.

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku. I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.
NAZAD NA MAPU SAJTA BACK TO SITE MAP

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

  Map IP Address