RUDOLF_NORTH_POLE_LOGO.jpg (19843 bytes)

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

NAZAD NA MAPU SAJTA BACK TO SITE MAP
Dragi prijatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim NAUČNICIMA-ZNANSTVENICIMA, ASTRONOMIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU.

OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BICIMA...

Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE, ASTRONOMERS  AND TO NASA ORGANIZATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET.

THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS....

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku. I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.
JA, RUDOLF BOŠNJAK OTKRIO SAM VELIKU SKRIVANU TAJNU U CRTEŽU ISPOD KUPOLE Lotfollah džamije u Isfahan, Iran. I RUDOLF BOSCNJAK DISCOVER GREAT SECRET IN DRAWING ON DOME CEILING Lotfollah Mosque in Isfahan, Iran.
OVAJ MOJ RAD I SE ODNOSI NA MOJE ISTRAŽIVANJE KRETANJA MAGNETSKE OSE SJEVERNOG POLA PREKO POVRŠINE PLANET ZEMLJA I ISTOVREMENOG KRETANJA MAGNETSKE OSE JUŽNOG POLA PREKO POVRŠINE PLANET ZEMLJA.

TO ISTRAŽIVANJE JE U SVIM MOGUĆIM KOMBINACIJA KRETANJA SJEVERNE MAGNETNE OSE DAVALO ĆUDNU SLIKU NA JUŽNOM NEBU I PRIKAZIVALO ČUDAN CRTEŽ NA ZVJEZDANIM KARTAMA JUŽNOG NEBA KAO SUPROTNE TAČKE KRETANJE SJEVERNE MAGNETSKE OSE NA SJEVERNOJ POVRŠINI PLANET ZEMLJA ALI SADA VIDLJIVE NA JUŽNOM NEBU.

THIS MY WORK AND RELATED TO MY RESEARCH TRENDS MOVEMENT AXIS MAGNETIC NORTH POLE OVER AREAS PLANET EARTH AND SIMULTANEOUS MOVEMENT AXIS MAGNETIC SOUTH POLE  OVER SURFACE OF PLANET EARTH.

These findings are all possible combinations MOVEMENT OF NORTH MAGNETIC AXIS GIVING weird images of the southern sky and showing  strange drawing on a star map of the southern sky as opposed MOVEMENT OF NORTH POLE MAGNETIC AXIS AT NORTHERN AREA PLANET EARTH BUT NOW VISIBLE the southern sky.

UNIVERSUM SOUTH POLE MAGNETIC SHAPE FACE BLACK

UNIVERSUM SOUTH POLE MAGNETIC SHAPE FACE  WHITE

I KADA SE UVEŽU SVE TAČKE IZMEDJU SEBE NA ZVJEZDANIM KARTAMA NEBA, DANIMA SAM I STALNO  VIDIO GORNJU SLIKU, SLIKU TAKOZVANE SOLOMONOVE ZVIJEZDE, DAVIDOVE ZVIJEZDE, MALO U KOSOJ PROJEKCIJI, MALO ISKRENUTOJ PROJEKCIJI, A NAJČUDNIJE JE, DA SE TA ZVJEZDA SVUDA VIDI U ISLAMU, BAŠ SVUDA JE VIDLJVA I PRISUTNA NA SVIM DŽAMIJA UNUTAR I VANI, A NIKO BAŠ NIKO OD ISLAMSKIH UČENJAKA NE ZNA DA JE OBJASNI, ŠTA TA ZVJEZDA ISTINSKI PREDSTAVLJA I ŠTO JE TA "JEVREJSKA" ZVIJEZDA UKLESANA NA ISLAMSKIM OBJEKTIMA. And when importing ALL POINTS among themselves the starry sky charts, DAYS AND I AM ALWAYS see the above image, the image of so-called Solomon Star, Star of David, in slant projections, and the strangest is, that this star EVERYWHERE SEE IN ISLAM, JUST IS EVERYWHERE VISIBLE and present at all MOSQUE INSIDE AND OUT, everywhere is visible, none of Islamic scholars KNOWS THAT EXPLAIN WHAT IS THE TRUE This Star and what is this " JEWISH " STAR engraved on Islamic objects.

 

I ONDA SAM SE SJETIO DA SAM TO VIDIO NEGDJE NA NEKOJ OD UNUTRAŠNJIH KUPOLA MNOGIH DŽAMIJA, I KRENUH U PRETRAŽIVANJE MOJE ARHIVE I VIDJEH FOTOGRAFIJU I SJETIH SE KOJA JE TO DŽAMIJA, TO JE  Lotfollah džamija u Isfahan, Iran. And then I remembered that I saw it somewhere on ANY OF THE INTERIOR DOME many of the mosques, and set off in the SEARCH MY ARCHIVES AND SAW THE PHOTOS AND REMEMBER WHICH IS TO MOSQUE, THIS IS Lotfollah Mosque in Isfahan, Iran.

 

I URADIH ISJEČAK TE SLIKU TAKOZVANE SOLOMONOVE ZVIJEZDE, DAVIDOVE ZVIJEZDE, I SVE NEVIDLJIVE KOCKICE ISLAMA SE OPET SLOŽIŠE U ISTINU ALI NE U ONAKVU KAKVU TUMAČE ISLAMSKI TUMAČI KURANA I ALLAHA...

STVORI SE SLIKA JASNA, OTVORI SE SLIKA SVEMIRA U KOME JE JASNO PRIKAZNA TAČKA U SVEMIRU NA JUŽNOM NEBU, PREMA KOJOJ SE MAGNETSKA OS PLANET ZEMLJA U TO DOBA STALNO PODEŠAVALA, U TO DOBA STALNO  DOTJERUJE SVOJU MAGNETSKU OSU VRTNJU PREMA TOJ TAČKI....

TO SE DEŠAVALO U DOBA PRIJE GRADNJE DŽAMIJE ILI U DOBA GRADNJE DŽAMIJE, JOŠ TU NEŠTO FALI, ALI NAĆI ĆU.

I ja sam našao 23 Septembar 2015 i sve je ovdje klikni na link.

I have done CLIP these images so-called Solomon STARS, Star of David, AND ALL THE INVISIBLE DICES OF ISLAM AGAIN RETURN IN IN TRUTH, BUT NOT just the way they interpret Islamic interpret the Koran and Allah ...

CREATE THE CLEAR IMAGE, OPEN THE IMAGE OF THE UNIVERSE IN WHICH IS CLEARLY DISPLAY POINTS IN THE UNIVERSE of the southern sky, whereby MAGNETIC AXIS PLANET EARTH AT THIS TIME  ALWAYS BE SETTING AT THE TIME PERMANENT PREENING ITS MAGNETIC AXIS ROTATION AT THIS POINT ....

IT WAS HAPPENING IN TIME BEFORE BUILDING THE MOSQUE OR WHEN MOSQUE WAS BUILT, still there is something missing, but I will find .

And I found 23 September 2015 and all is here click link.

../../ETM/index.html

UNIVERSUM SOUTH POLE MAGNETIC SHAPE FACE BLACK UNIVERSUM SOUTH POLE MAGNETIC SHAPE FACE WHITE
TAJ CRVENKASTI OBJEKT U TAKOZVANOJ SOLOMONOVOJ ZVIJEZDI, DAVIDOVOJ ZVIJEZDI, PREDSTAVLJA ISTINSKI RAK MAGLINU U TRENUTKU PRIJE EKSPLOZIJE TE MAGLINE, I JA RUDOLF BOŠNJAK TVRDIM, DA SADA IMAMO ISTINSKI CRTEŽ  I FOTOGRAFIJU ŠTA JE TO BILO PRIJE TRENUTKA EKSPLOZIJE JER SE VEOMA JASNO VIDE CRTANA DVA CRNA OBJEKTA, DVA CRNA NEBESKA TIJELA U TRENUTKU PRVOG DODIRA... ILI U TRENUTKU NAKON SAMOG DODIRA NA DONJOJ SLICI DESNO. THE OBJECT reddish in what is called Solomon's STAR, the Star of David is a true REPRESENTING CRAB NEBULA  AT THE TIME BEFORE EXPLOSION, and I Rudolf Bosnjak claim that we now have a TRUE FIGURE AND PHOTOGRAPHY what it was prior to the time EXPLOSION BECAUSE IS VERY CLEAR VISIBLE TWO BLACK BODIES, TWO BLACK HEAVENLY BODIES AT THE TIME OF FIRST CONTACT ... OR AT THE TIME AFTER contact is made in the image below RIGHT.

SOURTHERN CRAB STARS AFTER FIRST TOUCH.

SOUTHERN CRAB NEBULA IN TIME OF FIRST TOUCH TWO BLACK BODIES, DRAWING IN DOME CEILING Lotfollah Mosque in Isfahan, Iran.

SOUTHERN CRAB NEBULA AFTER FIRST TOUCH TWO BLACK BODIES.

SOUTHERN CRAB NEBULA IN TIME OF FIRST TOUCH TWO BLACK BODIES, DRAWING IN DOME CEILING Lotfollah Mosque in Isfahan, Iran.

WHAT I DISCOVER IN DRAWING IN DOME CEILING Lotfollah Mosque in Isfahan, Iran, IS VISIBLE 4 BLACK BODIES, TWO ARE BELOW MAIN CONTACT.

SLIKA LIJEVO JE HUBBLE SVEMIRSKI TELESKOP STARIJA SLIKA DANAŠNJE SITUACIJE U TRENUTKU KADA JE VEČ DOŠLO DO EKSPOZIJE ILI PRAŽNJENJA IZMEDJU DVA CRNA OBJEKTA, DANAS ZNAMO DA IZ TOG OBJEKTA EMITIRA PULSAR GAMA ZRAČENJE, ALI ISTINSKI NE ZNAMO NIŠTA ŠTA SE DESILO PRIJE, NADAM SE DA MOJE OTKRIĆE DATI ĆE SVIM ASTRONOMIMA JASNIJU SLIKU ŠTA JE ŠTA, NAKON SAMOG DODIRA DVA CRNA OBJEKTA, KOJI SE VIDE NA GORNJOJ SLICI  DESNO. ALI TO JE USTVARI SVEMIR ZRAČEČI ZRAČENJEM MOTOR.

 

IMAGE LEFT IS Hubble Space Telescope OLDER IMAGE today's situation at a time when there had been EXPLOSION OR DISCHARGE BETWEEN TWO BLACK OBJECT, we know now that from this facility Pulsar emits gamma radiation, BUT TRULY  not know anything what happened before, I hope my DISCOVERY CAN GIVE ALL ASTRONOMERS A CLEAR PICTURE WHAT IS WHAT JUST AFTER TOUCH TWO BLACK OBJECTS VISIBLE ON UPPER RIGHT IMAGE. BUT THIS IS ACTUALLY UNIVERSE RADIANT RADIATION MOTOR.

ALL ABOUT THIS YOU CAN READ HERE

SOURTHERN CRAB STARS AFTER FIRST TOUCH.

Hubble Space Telescope OLDER IMAGE IS NOT EXPLOSION, IT IS CHARGE AND  DISCHARGE IN THE SAME TIME, BETWEEN TWO SPHERE AND IN EACH ONE IS BLACK SPHERICAL OBJECT...

SOURTHERN CRAB STARS AFTER FIRST TOUCH.

 

AS IS VISIBLE INSIDE SPHERE IS BLACK STAR or BLACK SUN

My work and research about BLACK SUN near planet Earth.

 

 SOURTHERN CRAB STARS AFTER FIRST TOUCH. SOURTHERN CRAB STARS AFTER FIRST TOUCH.

Above is my drawing based on drawings inside mosque ceiling in Isfahan, Iran and is clear visible TWO BLACK Crab STAR while doing something...

 

SOURTHERN CRAB STARS AFTER FIRST TOUCH.  SOURTHERN CRAB STARS AFTER FIRST TOUCH.

Above is my drawing based on drawings inside mosque ceiling in Isfahan, Iran and is clear visible TWO BLACK Crab STAR while doing something...

SOURTHERN CRAB STARS AFTER FIRST TOUCH. SOURTHERN_CRAB_NEBULA_AFTER_FIRST_TOUCH1F_RB_DRAWING.jpg

Above is my drawing based on drawings inside mosque ceiling in Isfahan, Iran and is clear visible TWO BLACK Crab STAR while doing something...

SOURTHERN CRAB STARS AFTER FIRST TOUCH. SOURTHERN CRAB STARS AFTER FIRST TOUCH.

LEFT IS POSITIVE IMAGE AND RIGH IS NEGATIVE IMAGE IN BLACK SKY

Above is my drawing based on drawings inside mosque ceiling in Isfahan, Iran and same object is visible as story about NIBIRU-NIBURU is coming...

It is clear visible TWO BLACK Crab STAR while doing something...

THIS IS NOT EXPLOSION AS HUMAN SCIENCE CLAIM!

If, this happening now behind our SUN, and we can not see, what is going on...?

 

SVE O TOME ČITAJ OVDJE ALL ABOUT READ HERE

../../ETM/index.html

SADA ASTRONOMI SA SVIH STRANA SVIJETA PROBAJTE RAZUMITI ŠTA STE VIDJELI I ŠTA SAM OPISAO, I ŠTA VI SVI PIŠETE I OPISUJETE, PROBAJTE RAZUMIT ŠTA JE ISTINSKI CRTANO ISPOD TE KUPOLE DŽAMIJE U ISFAHAN, IRAN. NOW ASTRONOMERS from around the world can try comprehended what they saw and what I have described, and what they all are writing and describes, try comprehended WHAT IS TRULY drawing below that dome of the mosque in Isfahan, Iran.
CRTAN JE NEVIDLJIVI SVEMIR I KRETANJE MAGNETSKIH LINIJA SILNICA, KOJE LJUDSKA RASA, NI DAN DANAS NE RAZUMIJE. DRAWN WAS INVISIBLE UNIVERSE AND MOVEMENT OF MAGNETIC LINE forces, which the human race, have to date not understand.

IMA 32 PULSAR OBJEKTA OBOJENI ZELENOM BOJOM - THERE IS 32 PULSAR OBJECT MARK IN WITH GREEN LINE

IMA 32 PULSAR OBJEKTA OZNAČENI ZELENOM LINIJOM I IMA 32 CRNA OBJEKTA SA PLAVIM IZNUTRA OZNAČENI CRVENOM LINIJOM.

ŠTA TO ZNAČI?

MOLIM ČITAJ I MISLI.

THERE IS 32 PULSAR OBJECT MARK WITH GREEN LINE AND THERE IS 32 BLACK OBJECT WITH BLUE INSIDE MARK IN WITH RED LINE.

WHAT THIS MEAN?

PLEASE READ AND THINK.

DA LI TO ZNAČI, DA U JEDNOJ STRANI SFERE SVEMIRA PREDSTAVLJENOJ U KUPOLI Lotfollah džamije u Isfahan, Iran, JE JEDNA KUPOLA SA 32 PULSAR OBJEKT I IMA DRUGA SUPROTNA KUPOLA, DRUGA-SUPROTNA STRANA SVEMIRA, SA 32 PULSAR OBJEKTA, TO JE KOMPLETNA SVRA SVEMIRA SADA, I DAJE BROJ OD 64 PULSARA, KOJI RADE NEŠTO I MI NIŠTA NE ZNAMO O TOME. IS THIS MEAN, THAT IN ONE SIDE OF UNIVERSE SPHERE PRESENTED IN DOME CEILING Lotfollah mosque in Isfahan, Iran, IS ONE DOME WITH 32 PULSAR OBJECT AND THERE IS OPPOSITE DOME, ANOTHER-OPPOSITE SIDE OF UNIVERSE WITH 32 PULSAR OBJECT, THIS IS COMPLETE UNIVERSE SPHERE NOW, AND GIVE NUMBER OF 64 PULSARS, WHO DOING SOMETHING AND WE DO NOT KNOW NOTHING ABOUT THAT.

MAP KNOWN PULSARS LABELED

MAP KNOWN PULSARS LABELED NEW

Pulsars (from PULSAting stARs) were discovered, albeit accidentally, by Jocelyn Bell at Cambridge in 1967. IN TIME OF SENDING Pioneer Plaques and Voyager Golden Record planet Earth astronomers discover 14 pulsars, which are identified by the unique timing of their electromagnetic pulses.

MAP KNOWN PULSARS

GO AND SEE MAP OF KNOWN PULSARS AND I HOPE YOU CAN BETTER COMPREHEND DRAWING IN DOME CEILING Lotfollah Mosque in Isfahan, Iran. http://astro.berkeley.edu/~ishivvers/pulsars.html

 

CRAB NEBULA M1 PULSAR IN DOME

OVDJE JE MOJE OTKRIĆE 32 PULSARa U KUPOLI Lotfollah džamije u Isfahan, Iran. HERE IS MY 32 PULSAR DISCOVERY IN DOME Lotfollah mosque in Isfahan, Iran.

CRAB NEBULA PULSAR Knoll Chandra M1

CRAB NEBULA M1 PULSAR IN DOME
CRAB NEBULA M1 PULSAR JE ISTI ONAKAV KAKV JE CRTAN 32 PUTA U KRUGU U KUPOLI Lotfollah džamije u  Isfahan, Iran. CRAB NEBULA M1 PULSAR IS SAME AS 32 DRAWN IN DOME Lotfollah mosque in Isfahan, Iran.
ŠTA ISTINSKI PREDSTAVLJA SLIKA CRTANA ISPOD KUPOLE NA PLAFONU Lotfollah džamija u Isfahan, Iran. WHAT TRULY REPRESENT IMAGE DRAWING INSIDE DOME CEILING Lotfollah mosque in Isfahan, Iran.

CRAB NEBULA PULSAR NGC 1952 CRAB NEBULA M1 PULSAR IN DOME

RAK MAGLINA VIDLJIVA NA JUŽNOM NEBU VEOMA JASNO JE  CRTANA SLIKA NA PLAFONU KUPOLE DŽAMIJE U ISFAHAN, IRAN. ZAŠTO? SOUTHERN CRAB NEBULA VERY CLEAR IMAGE DRAWING INSIDE MOSQUE CEILING IN ISFAHAN, IRAN. WHY?

SOUTHERN CRAB NEBULA IMAGE IN ISFAHAN MOSQUE CEILING

SLUŽBENO NASA OBJAŠNJENJE JE SLJEDEĆE OFFICIAL NASA EXPLANATION IS FOLLOWING

CRAB NEBULA IN  XRAY

Rak maglina je ostatak supernova eksplozije koja je vidjena na planet Zemlja u 1054 godine. Udaljena je 6000 svjetlosnih godina od planet Zemlja. U sredini svijetle magline se brzo vrti neutronska zvijezda, ili pulsar koji emituje impulse radijacije 30 puta u sekundi. The Crab nebula is the remnant of a supernova explosion that was seen on planet Earth in 1054 godine. It is 6000 light years from planet Earth. At the center of the bright nebula is a rapidly spinning neutron star, or pulsar that emits pulses of radiation 30 times in second.
The aftermath of the star's death has produced a spectacular structure that scientists are trying to understand. Data from different telescopes are necessary to probe the true nature of this complex object.

A star's spectacular death in the constellation Taurus was observed on Earth as the supernova of 1054 yera. Now, almost a thousand years later, a super dense object -- called a neutron star -- left behind by the explosion is seen spewing out a blizzard of high-energy particles into the expanding debris field known as the Crab Nebula. X-ray data from Chandra provide significant clues to the workings of this mighty cosmic "generator," which is producing energy at the rate of 100,000 suns.

CRAB NEBULA COMPOSITE  CRAB NEBULA OPTICAL  CRAB NEBULA INFRARED   CRAB NEBULA INFRARED

This composite image uses data from three of NASA's Great Observatories. The Chandra X-ray image is shown in blue, the Hubble Space Telescope optical image is in red and yellow, and the Spitzer Space Telescope's infrared image is in purple. The X-ray image is smaller than the others because extremely energetic electrons emitting X-rays radiate away their energy more quickly than the lower-energy electrons emitting optical and infrared light. Along with many other telescopes, Chandra has repeatedly observed the Crab Nebula over the course of the mission's lifetime. The Crab Nebula is one of the most studied objects in the sky, truly making it a cosmic icon.

M1: The Crab Nebula Supernova Remnant (animation) expanding from 1999 and 2012

http://vimeo.com/71117055

This animation shows the expansion of the Crab Nebula between the years of 1999 and 2012. The 1999 picture was taken by ESO using the VLT. The more recent picture was taken at the Mount Lemmon SkyCenter using the 0.8m Schulman Telescope. Visit Skycenter.arizona.edu . You can participate in one of our stargazing programs and look through the same telescope to see the Crab Nebula with your own eyes!

 

Some additonal information about this Sheikh Lutfollah Mosque Masjed-e Sheikh Lotf-ollāh) is one of the architectural masterpieces of Safavid Iranian architecture, standing on the eastern side of Naghsh-i Jahan Square, Isfahan, Iran.

Construction of the mosque started in 1603 and was finished in 1619. It was built by the chief architect Shaykh Bahai, during the reigh of Shah Abbas I of the Safavid dynasty.

It is registered, along with the Naghsh-i Jahan Square, as a UNESCO World Heritage Site.

Here is so huge intentional redirecting people what is what is in this mosque, read here so STUPID EXPLANATION
The dome is inset with a network of lemon-shaped compartments, which decrease in size as they ascend towards the formalised peacock at the apex... The mihrāb in the west wall is enamelled with tiny flowers on a deep blue meadow. Each part of the design, each plane, each repetition, each separate branch or blossom has its own sombre beauty. But the beauty of the whole comes as you move. Again, the highlights are broken by the play of glazed and unglazed surfaces; so that with every step they rearrange themselves in countless shining patterns... I have never encountered splendour of this kind before.

According to him, "the decoration of the interior side of the dome seems to lead the eye upwards toward its center, as the rings of ornamental bands filled with arabesque patterns become smaller and smaller"

At the interior side of the dome, the aethetic purpose of the long, low, gloomy passage leading to the dome chamber becomes evident, for it is with a sense of heightened anticipation that one enters the sanctuary. Lowness gives way to soaring height and gloom is dispelled by the steady illumination of nearly a score of windows.

B. Barbara has described it in this way: "the turquoise cable moudling of an arch is seen below the dome, in which concentric rings of thirty-two lozenges diminish in size as they approach a centre which gives an impression of luminosity. The design, which suggests both movement and stillness, is a powerful though not an explicit vehicle of religious symbolism, speaking of the harmony of the universe. ... The support system of dome is illustrated by eight great arches of turquoise tilework in cable form which rise from a low dado to the full height of the wall, four in the position of squinches and four against the side walls; between them are kite-shaped squinches-pendentives. Within the dome, ranks of units of tilework of ogee-mandorla form are set in a lattice of plain brick and diminish in size until they meet a central sunbrust patterned with a tracery of arabesque"

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku. I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.
NAZAD NA MAPU SAJTA BACK TO SITE MAP

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

  Map IP Address