RUDOLF_NORTH_POLE_LOGO.jpg (19843 bytes)

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

NAZAD NA MAPU SAJTA BACK TO SITE MAP
Dragi priatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim NAUČNICIMA-ZNANSTVENICIMA, ASTRONOMIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU.

OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BIĆIMA...

Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE, ASTRONOMERS  AND TO NASA ORGANIZATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET.

THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS....

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za stanovnike na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku.

 

I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.

ŠTA JE PLANET ZEMLJA? WHAT IS PLANET EARTH?
DA LI JE PLANET ZEMLJA NAJNAPREDNIJI SVEMIRSKI BROD - KOSMIČKI BROD - SVEMIRSKO PLOVILO, KOJE SE UDALJAVA OD SVOG  NEKADAŠNJEG ZVJEZDANOG SISTEMA KROZ JEDNU MAGNETNU LATICU PROTOKA, I KOJI  JE, JOŠ UVIJEK VEZAN - SPOJEN, NA NAMA NE ZNAN NAČIN SA TIM SISTEMOM, NA NAMA LJUDIMA JOŠ NE ZNAN NAČIN.

IMA NEKOLIKO ZAŠTITINIH SLOJEVA OKOLO PLANET ZEMLJA I MI NE ZNAMO NIŠTA O TOME.

IS THE PLANET EARTH  MOST ADVANCED SPACE SHIP - SPACE CRAFT - SPACE VESSEL, WHICH DEPARTS THEIR STAR SYSTEM THROUGH A MAGNETIC PETAL FLOW, AND IS STILL AND ALWAYS LINKED - CONNECTED TO THE PLANET EARTH THROUGHOUT SOUTH MAGNETIC POLE AXIS, STILL NOT KNOWN WAY TO HUMANS WITH THESE SYSTEM.

THERE IS FEW PROTECTIVE SHIELDS AROUND  PLANET EARTH AND WE DO NOT KNOW NOTHING ABOUT THAT.

UZROK TOGA JE, ZATO, ŠTO SE PLANET ZEMLJA KROZ HILJADE GODINA I STALNO ISPRAVLJA, STALNO USMJERAVA SVOJ JUŽNI POL, ODNOSNO SVOJU MAGNETNU OSU PREMA TOM ZVJEZDANOM SISTEMU. CAUSE OF THAT IS, BECAUSE, PLANET EARTH THROUGH THOUSANDS OF YEARS AND CONTINUALLY CORRECT, AND ALWAYS DIRECT THEIR SOUTH POLE  MAGNETIC AXIS TO THIS STAR SYSTEM.
JA SAM OTKRIO MAGNETSKU VEZU KROZ ISTRAŽIVANJE MAGNETIZMA PLANET ZEMLJA, NA KOME RADIM 20 GODINA I NA STRAŠNIM I KATASTROFALNIM DOGADJANJIMA NA PLANET ZEMLJA, I TO SVAKI PUT KADA SE MAGNETNA OSA PLANET ZEMLJA: MIJENJA I  USMJERAVA SVOJ JUŽNI POL, ODNOSNO SVOJU JUŽNU MAGNETNU OSU USMJERAVA PREMA TOM ZVJEZDANOM SISTEMU.... I DISCOVER MAGNETIC CONNECTION IN MY PLANET EARTH MAGNETIC RESEARCH, ON WHICH I WORK ALMOST 20 YEARS AND GIGANTIC AND CATHASTROFIC EVENTS ON PLANET EARTH SURFACE, EVERY TIME WHEN MAGNETIC AXIS PLANET EARTH: CHANGING AND CORRECTING DIRECTION OF SOUTH POLE MAGNETIC AXIS TO THIS STAR SYSTEM...
TA VEZA JOŠ UVIJEK RADI I TO JE NEKA JE VRSTA KOMUNIKACIONOG, TRANSPORTNOG, DVOSMJERNOG PROTOČNOG TUNELA OD NEKE VRSTE PLANETE U ZVJEZDANOM SISTEMU ZETA RETIKULI SA LOKALNE PLANETE OKO ZVIJEZDE Y RET PREMA PLANET ZEMLJA ILI OD JEDNE LOKALNE ZVIJEZDE ZETA RETIKULI DO NAŠEG SUNCA. THAT STILL WORKS AND IT IS A KIND OF COMMUNICATION,  TRANSPORT, TWO DIRECTIONS FLOW TUNNEL BETWEEN FROM KIND OF PLANET IN CONSTELLATION ZETA RETICULE FROM LOCAL PLANET AROUND STAR Y RET TO PLANET EARTH OR FROM SOME ZETA RETICULE STAR THERE TO OUR SUN.
NAMA ZEMLJANIMA TO U NAUČNO FANTASTIČNIM FILMOVIMA PRIKAZUJU KAO ZVJEZDANA VRATA-PROLAZ-KAPIJA... TO HUMANS THIS AS PRESENTED IN THE SCIENTIFIC MOVIES-FILMS AS STAR GATE PASS...
DIO OVOG OPISA JE FILM, BLISKI SUSRETI TREĆE VRSTE I JA SAM SIGURAN DA JE OVA KAPIJA-VRATA OTVORENA OD TADA 24 SATA READ MORE HERE PART OF THIS DESCRIPTION IS THE MOVIE, CLOSE ENCOUNTERS OF THIRD KIND AND I AM SURE THIS GATE IS OPEN 24 HOURS A DAY READ MORE HERE
JA SAM NAŠAO INTERESANTNU SLIKU VAZE ISKOPANE U KINI IZ LONGSHAN DINASTIJE KOJA MI JE DALA JOŠ JEDAN DOKAZ I ZAKLJUČAK DA MI LJUDSKA BIĆA ŽIVIMO U ZAŠTIĆENOM OKLOPU KOJI ATMOSFERA ZOVEMO, A ISPOD NAS JE  OGROMNI METALNI OKRUGLI OBJEKT, ISPOD POVRŠINE ZEMLJIŠTA NA KOME HODAMO. I FOUND INTERESTING IMAGE FROM LONGSHAN DYNASTY WHICH GIVE ME PROVE AND CONCLUSION THAT WE HUMANS JUST LIVING IN PROTECTIVE SHIELD AROUND WE CALL ATMOSPHERE  AND BELOW IS HUGE NOT KNOWN METALLIC OBJECT,  BELOW SURFACE LAND WE WALKING ON.
TAKODJER DOKAZ JE BUŠOTINA KOJA JE URADJENAU RUSIJI I NA DUBINI OD 16 KILOMETARA RUSI SU IZBUŠILI DIO TOG MATERIJALA KOJI JOŠ UVIJEK NE ZNAJU ŠTA JE, NAMA LJUDIMA NE ZNAN MATERIJAL. IT IS ALSO PROOF IS WELL THAT DONE IN RUSSIA AT THE DEPTH OF 16 KILOMETERS RUSSIANS DRILLED PART OF THIS MATERIAL THAT STILL DO NOT KNOW WHAT IS, THIS IS NOT KNOWN AN MATERIAL IT HUMANS.

IZGLED METALNOG OBJEKTA PLANET ZEMLJA ISPOD POVRŠNE ZEMLJIŠTA NA KOME HODAMO I ŽIVIMO. -  SHAPE OF METALLIC OBJECT  BELOW LAND SURFACE ON WHICH WE WALK AND LIVE.

IZGLED METALNOG OBJEKTA PLANET ZEMLJA ISPOD POVRŠNE ZEMLJIŠTA NA KOME HODAMO I ŽIVIMO. SHAPE OF METALLIC OBJECT  BELOW LAND SURFACE ON WHICH WE WALK AND LIVE.
USKORO VIŠE DOKAZA IZ MNOGO RELIGIOZNIH SLIKA... SOON MORE PROVE FROM MANY RELIGIOUS IMAGES...
Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku. I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.
NAZAD NA MAPU SAJTA BACK TO SITE MAP

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

  Map IP Address