STAR BIT ILI NE BIT

Starenje ljudskog bića The aging of human being
ŠTA JE TAJNA STARENJA LJUDSKOG BIĆA,  ZAŠTO STARIM, ZAŠTO STARIMO, ZAŠTO NE MOGU OSTAT STALNO U NEKOM MOM MLADOM STANJU...

ODGOVOR PIŠE U CRVENOJ BOJI, ALI NIKO NE RAZUMIJE ODGOVOR OPISAN I NAPISAN KAO OM STANJE ili OM USPORAVA ili OM STANE.

ŠTA TO USPORAVA DA VIBRIRA U LJUDSKOM BIĆU...

ŠTA STANE DA VIBRIRA U LJUDSKOM BIĆU...

DAJEM PRIMJER KROZ SLIKE LICA USPORAVANJA VIBRACIJE OM ZVUKA MOG DRAGOG UČITELJA NIKOLA TESLA, KOJI JE PRVI RAZUMIO ŠTA JE VRTEĆE MAGNETNO POLJE, A JA Rudolf Bošnjak SAM DRUGI KOJI RAZUMIJE TAJ NEVIDLJIV, NEČUJAN, NEMIRISAN, NEDODIRLJIV, NEOSJEĆAJAN ZVUK...Možda ih ima još na ovom svjetu.

WHAT IS THE SECRET OF AGING HUMAN BEING, THE OLD WHY, WHY AGING, WHY CAN NOT STAY PERMANENTLY IN ONE OF MY YOUNG STATUS-CONDITION ...

ANSWER IS STATE IN RED COLOR BUT NOBODY UNDERSTANDS DESCRIBED ANSWER AND RESPONSE,  AS IS WRITTEN STATUS OM  or OM SLOW DOWN or OM STOP.

WHAT SLOW DOWN VIBRATING INSIDE HUMAN BEING...

WHAT FINALLY STOP VIBRATING INSIDE HUMAN BEING...

I GIVE EXAMPLE THROUGH PICTURES OF FACE SLOWDOWN VIBRATIONS OM SOUND OF MY DEAR TEACHER NIKOLA TESLA, WHO FIRST UNDERSTAND WHAT IS SPINNING MAGNETIC FIELD, AND Rudolf Boschnjak I AM ANOTHER WHO UNDERSTANDS THAT   INVISIBLE, INAUDIBLE, NO SMELL, UNTOUCHABLE SOUND ...

ŠTA JE MAGNETNOG POLJA ZOUND NE ZVUK,

I ŠTA JE TON OM ZOUND NE ZVUK.

KO OVO RAZUMI I SHVATI, TON/TONA  ZNA.

WHAT IS MAGNETIC FIELD ZOUND NOT SOUND,

AND WHAT IS TON OM ZOUND NOT SOUND.

WHO UNDERSTAND AND COMPREHEND THIS, TONHE/TONASHE KNOW.

 
Mućkanje mozgom.... Shaking the brain ....
Dajem jedan primjer koji sam dobio u snu 26 Aprila 2014 godine, gdje mi je objašnjeno ovako kako je pisano ispod ili vrlo slično.

 

I give one example that I got to sleep 26 April 2014 years, where I get explanation way it is written below or very similar.
Način razumjevanja zašto umiremo, jer ne znamo uključit način vračanja u mlad ostah vječno...

 

The way of understanding why we die, because we do not know to include some sort of young man to stayed forever ...
Kako se vratit na primjer iz 50 godina starosti, svog života u 25-u godinu svoje starosti - svog života ili kako ja to zovem vratit se mladostarost. To revert to the example from your age of 50 years, your life in the 25 - year of your own age, or as I call it back to (mladostarost),
Best English term in English language is young oldest, but written together youngoldest, so I use this word to explain.

 

Primjer: sada imaš 50 godina starosti. Example: now you have 50 years of age.
Pa iz te nove mladostarosti od 25 godina starosti opet nastaviti život do novih 50 godina starosti, pa se vratit opet u mladostarost od novih 25 godinu starosti, sada si star 75 From these new youngoldest of 25 year of age again pursue new life to the age of 50, and the back again in youngoldest of new 25 year of age,   now you are old 75
pa iz te nove mladostarosti od 25 godina starosti opet nastaviti život do novih 50 godina starosti, pa se vratit opet u mladostarost od novih 25 godinu starosti, sada si star 100 and the back again in youngoldest of new 25 year of age, and from that new youngoldest of new 25 year of age, again resume your life to the age of 50, and the back again in youngoldest of new 25 year of age,  now you are old 100
pa iz te nove mladostarosti od 25 godina starosti opet nastaviti život do novih 50 godina starosti, pa se vratit opet u mladostarost od novih 25 godinu starosti, sada si star 125 and the back again in youngoldest of new 25 year of age, and from that new youngoldest of new 25 year of age, again resume your life to the age of 50, and the back again in youngoldest of new 25 year of age, now you are old 125
pa iz te nove mladostarosti od 25 godina starosti opet nastaviti život do novih 50 godina starosti, pa se vratit opet u mladostarost od novih 25 godinu starosti, sada si star 150 and the back again in youngoldest of new 25 year of age, and from that new youngoldest of new 25 year of age, again resume your life to the age of 50, and the back again in youngoldest of new 25 year of age,  now you are old 150
pa iz te nove mladostarosti od 25 godina starosti opet nastaviti život do novih 50 godina starosti, pa se vratit opet u mladostarost od novih 25 godinu starosti, sada si star 175 and the back again in youngoldest of new 25 year of age, and from that new youngoldest of new 25 year of age, again resume your life to the age of 50, and the back again in youngoldest of new 25 year of age,  now you are old 175
pa iz te nove mladostarosti od 25 godina starosti opet nastaviti život do novih 50 godina starosti, pa se vratit opet u mladostarost od novih 25 godinu starosti, sada si star 200 and the back again in youngoldest of new 25 year of age, and from that new youngoldest of new 25 year of age, again resume your life to the age of 50, and the back again in youngoldest of new 25 year of age,  now you are old 200
pa iz te nove mladostarosti od 25 godina starosti opet nastaviti život do novih 50 godina starosti, pa se vratit opet u mladostarost od novih 25 godinu starosti, sada si star 225 and the back again in youngoldest of new 25 year of age, and from that new youngoldest of new 25 year of age, again resume your life to the age of 50, and the back again in youngoldest of new 25 year of age,  now you are old 225
pa iz te nove mladostarosti od 25 godina starosti opet nastaviti život do novih 50 godina starosti, pa se vratit opet u mladostarost od novih 25 godinu starosti, sada si star 250 and the back again in youngoldest of new 25 year of age, and from that new youngoldest of new 25 year of age, again resume your life to the age of 50, and the back again in youngoldest of new 25 year of age,  now you are old 250
pa iz te nove mladostarosti od 25 godina starosti opet nastaviti život do novih 50 godina starosti, pa se vratit opet u mladostarost od novih 25 godinu starosti, sada si star 275 and the back again in youngoldest of new 25 year of age, and from that new youngoldest of new 25 year of age, again resume your life to the age of 50, and the back again in youngoldest of new 25 year of age, now you are old 275
pa iz te nove mladostarosti od 25 godina starosti opet nastaviti život do novih 50 godina starosti, pa se vratit opet u mladostarost od novih 25 godinu starosti, sada si star 300 and the back again in youngoldest of new 25 year of age, and from that new youngoldest of new 25 year of age, again resume your life to the age of 50, and the back again in youngoldest of new 25 year of age, now you are old 300
i sve tako, dalje i dalje, onoliko koliko želiš. and so on, on and on, as much as you want.
Da li je to moguće uraditi. Ja mislim da, samo treba otkrit sakrit način, naći ćin ili chin... Is it possible to do that. I think yes, just need to discover a way to remove cover which hide, found way or chin...
Sve najbolje Rudolf Bošnjak All the best Rudolf Bosnjak

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

  Map IP Address