NEVIDLJIVO ZRAČENJE KAO VRTLOG INVISIBLE RADIATION AS VORTEX
Šta je VRTLOG - ZVRK - UVRTANJE U SPIRALU?

Zašto se sve uvrće u oblik VRTLOGA - ZVRKA - UVRTANJE U SPIRALU?

 

What is VORTEX - ROTATIONAL SPIN?

Why everything going in VORTEX - ROTATIONAL SPIN?

 

ELEKTROMEHANIČKI VIDLJIVI  VRTLOG - ZVRK U EKSPERIMENTU KOJI JE NAPRAVIO GASTON PLANTE

Vrtlog u elektrohemijskom eksperimentu koji je uradio Gaston Plante, proveden u otopini zbog blizine magnetskih polova.

 

 

ELECTROMECHANICAL VISIBLE VORTEX  IN AN EXPERIMENT BY GASTON PLANTE

A vortex in an electrochemical experiment by Gaston Plante, induced in a solution by the proximity of magnetic poles.

 

PRVA STRANA INDEX PAGE

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. www.elektroauto.ba

Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak. www.elektroauto.ba

free counters  Map IP Address