RUDOLF_NORTH_POLE_LOGO.jpg (19843 bytes)

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

NAZAD NA MAPU SAJTA BACK TO SITE MAP
Dragi priatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim  NAUČNICIMA - ZNANSTVENICIMA, ASTRONOMIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU.

OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BIĆIMA...

Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE, ASTRONOMERS  AND TO NASA ORGANIZATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET.

THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS....

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku. I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.

MOJA NAUČNO FANTASTIČNA PRIČA ILI ISTINA

KAKO PREDVIDJET NOVI RAT U KOJI ĆE VOJSKA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA KRENUT I ŠTA JE NJIHOV NACIONALNI INTERES U NEKOJ DALEKOJ ZEMLJI I KO ĆE BITI NJIHOV SLJEDEĆI NEPRIJATELJ...

MY SCIENTIFIC STORY OR TRUTH

HOW TO PREDICT NEW WAR FROM UNITED STATES OF AMERICA FROM THEIR ARM FORCES AND WHAT IS THEIR NATIONAL INTEREST IN SOME FAR AWAY COUNTRY AND WHO IS NEW ENEMY...

NEMA NOVOG NEPRIJATELJA ZA SJEDINJENJE AMERIČKE DRŽAVE,  JER VOJSKA NJIHOVA IMA VRHOVNO SAKRIVENO ZNANJE KOJE SU DOBILI I ONI SE TRUDE DA ZATVORE ILI OTVORE ILI KONTROLIŠU MAGNETNU - (ZVJEZDANU) KAPIJU-VRATA PREMA UNUTRAŠNJOSTI PLANET ZEMLJA, KOJA PUTUJU PREKO POVRŠNE PLANET ZEMLJA NA ODREDJEN NAČIN KROZ VIJEKOVE. THERE IS NO NEW ENEMY FOR USA, USA MILITARY HAS TOP SECRET KNOWLEDGE IN US ARMY MILITARY COMPLEX WHICH THEY ACQUIRE AND THEY SIMPLE TRY TO ATTEMPT TO CLOSE OR OPEN OR CONTROL MAGNETIC - INNER EARTH (STAR) GATE WHICH TRAVELING OVER SURFACE OF PLANET EARTH WITH SPECIFIC PATTERN THROUGHOUT CENTURIES.
IMA NAČIN DA SE UDJE U PLANET ZEMLJA, AKO TAČNO ZNAŠ GDJE ČE BIT MAGNETNE LATICE KOJE STALNO I UVIJEK OBLIKUJU MAGNETNO LICE KOJE SAM OTKRIO.

AKO  ZNAŠ GDJE JE TO MJESTO NA PLANET ZEMLJA, MOŽEŠ DA UDJEŠ U UNUTRAŠNJOST PLANET ZEMLJA, JER SE NEVIDLJIVA VRATA LIFTA OTVORE I ZATVORE...RADE SAMO KAO KAO LIFT NA DOLE ZA NEPOZVANE, I ONDA ONI NESTANU ZA NAS, ALI NISU NESTALI, ŽIVI SU I DALJE...

 

There are ways to get into the PLANET EARTH, IF YOU KNOW WHERE accurately WILL BE MAGNETIC petals constantly and THEY always formed MAGNETIC FACE I've discovered.

IF, YOU KNOW WHERE IS THIS PLACE ON THE PLANET EARTH, YOU CAN WALK INTO INSIDE PLANET EARTH, BECAUSE THE INVISIBLE ELEVATOR DOOR OPEN AND CLOSED ... WORKING JUST AS ELEVATOR WHICH ONLY GOES DOWN FOR UNINVITED AND THEN THEY DISAPPEAR, BUT THEY DID NOT DISAPPEAR, THEY ARE ALIVE....

SLIKA TOG LIFTA JE CRTANA NA MNOGIM RELIGIOZNIM CRTEŽIM I ARHEOLOŠKIM NALAZIMA, ALI ARHEOLOZI NE RAZUMIJU MAGNETIKU, NIKO NE RAZUMIJE MAGNETIKU DA BI RAZUMIO TU SLIKU. PICTURE OF THIS ELEVATOR was drawn on the many religious drawings and archaeological finds, BUT archaeologists do not understand magnetic, NOBODY UNDERSTANDS magnetic to understand that image.
SLIKA ISPOD JE UR KAPIJA-VRATA U SADAŠNJEM IRAKU, TO JE KAKO MOŽEŠ NAČI  I VIDJETI MAGNETNO LICE ULAZ U UNUTRAŠNJOST ZEMLJE (STAR) KAPIJA, TE AKO ZNAŠ KAKO SE TO RADI.

JA SAM TO URADIO ZA VAS, OVO JE MAGNETNO LICE vidljivo na mnogim mjestima na površini PLANET ZEMLJA I NA PLANET MARS JE VIDLJIVO I TAMO SU MAGNETNA VRATA ZA - PUT U UNUTRAŠNJOST PLANET MARS (STAR) KAPIJA KOJA SE KREĆE PREKO POVRŠINE PLANET MARS SA OSREDJENIM UZORKOM I TO VJEKOVIMA I SLIČNA JE MNOGIM NAŠIM NA PLANET ZEMLJA.

PISAO SAM O TOME OVDJE

IMAGE BELOW SHOW UR GATE IN PRESENT IRAQ, THIS IS HOW YOU CAN FIND AND SEE   MAGNETIC FACE ENTRANCE TO THE INNER EARTH (STAR) GATE, IF YOU KNOW HOW TO DO IT.

I DO IT FOR ALL OF YOU, THIS IS MAGNETIC FACE IS VISIBLE ON MANY PLACES ON PLANET EARTH SURFACE AND ON PLANET MARS AND THERE IS MAGNETIC - INNER MARS (STAR) GATE WHICH TRAVELING OVER SURFACE OF PLANET MARS WITH SPECIFIC PATTERN THROUGHOUT CENTURIES AND IS SIMILAR AS IS ON PLANET EARTH.

I WROTE ABOUT THAT HERE

UR MAGNETIC FACE VISIBLE AS NEGATIVE

MAGNETNO LICE OBLIK IZ GRADA UR, MESOPOTAMIJA, SADAŠNJI IRAK. MAGNETIC FACE SHAPE FROM CITY OF UR, MESOPOTAMIA, PRESENT IRAQ.
TO JE VRHOVNA TAJNA IZLAZ-ULAZ PLATFORMA I JA MISLIM IZ TE TAČKE TI MOŽEŠ UČI ILI IZACI U UNUTRAŠNJOST PLANET ZEMLJA, NEKAKO... THIS IS TOP SECRET EXIT- ENTRANCE PLATFORM AND I THINK FROM THIS POINTS YOU CAN ENTER OR EXIT IN INNER EARTH, SOMEHOW...

GDJE GOD JE TA TAČKA I LINIJA PROŠLA OD 1940 GODINE VOJSKA SJEDINJENJNIH AMERIČKIH DRŽAVA JE BILA TAMO... IMA NEKOLIKO TIH TAČAKA...SLUČAJNOST...NE.

WHERE THOSE POINT AND LINES TRAVELING FROM 1940 YEAR, UNITED STATES OF AMERICA THEIR ARM FORCES WAS PRESENT, COINCIDENCE...NO.

TA TAČKA I LINIJA SE U 2014 ODMIČE OD AFGANISTANA, PREKO INDIJE, BANGLADEŠA, TAJLANDA PREMA JUŽNOM KINESKOM MORU.... THIS POINT LINE COMING IN 2014 YEAR OVER BANGLADESH, THAILAND TOWARD SOUTH CHINA SEA...

SVI RATOVI SU SE TAKODJER DEŠAVALI I PRIJE NA OVOM PROSTORU OD STRANE MNOGIH VOJSKI IZ RAZLIČITIH NACIJA...I MI SMO IZGUBILI SVA TA ZNANJA, JER TO JE ZNANJE KRETANJA MAGNETSKE OSE PREKO POVRŠNE PLANET ZEMLJA.

ALL WARS ALSO HAPPENING FROM MANY ARM FORCES BEFORE FROM DIFFERENT NATIONS...AND WE LOST ALL THIS KNOWLEDGE, BECAUSE THIS KNOWLEDGE IS MOVEMENT MAGNETIC AXIS OVER PLANET EARTH SURFACE.

OVAJ ODREDJENI ŠABLON KRETANJA JE RAZLOG ZA SVE RATOVE ZNANE U ISTORIJI, ČAK  I U 2014 GODINI. THIS SPECIFIC PATTERN IS REASON FOR ALL WARS THROUGHOUT CENTURIES, EVEN IN 2014 YEAR.

I START FOLLOW THOSE MAGNETIC POINTS FROM 1992 - 2014 YEAR AND CONNECT THEM WITH LINES ON GOOGLE EARTH PROGRAM AND INVISIBLE MAGNETIC LATTICE FIELD SHOWS IN FRONT OF MY EYES AS SOLOMON-DAVID STAR DRAWING...

EACH CORNER OF THIS STAR SHOWN ON GOOGLE EARTH SHOWING WHERE USA START WAR:

LINIJA RATOVA 1992-2014 GODINA
 

1979 to February 1989 Soviet war in Afghanistan lasted nine years from December 1979 to February 1989. Part of the Cold War, it was fought between Soviet-led Afghan forces against multi-national insurgent groups called the Mujahideen

1980 to August 1988, The Iran–Iraq War, also known as the First Persian Gulf War, was an armed conflict between the Islamic Republic of Iran and the Republic of Iraq lasting from September 1980 to August 1988, making it the 20th century's longest conventional war.

1987 HAARP PATENT ISSUED

1990 Iraq accused Kuwait of stealing Iraqi petroleum through slant drilling,

1992 YUGOSLAVIA, BOSNIA,

1998 -1999 YUGOSLAVIA, KOSOVO Kosovo War was an armed conflict in Kosovoby the forces of the Federal Republic of Yugoslavia, which controlled Kosovo before the war, and the Kosovo Albanian rebel group known as the Kosovo Liberation Army (KLA) with air support from the North Atlantic Treaty

2001 KOSOVO BOND STEEL

2001 TWIN TOWER September 11 attacks of 2001,

2001 Operation Enduring Freedom on 7 October 2001

2001 AFGANISTAN START USA

2002

2003 IRAK

2005

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 2 May U.S. Navy SEALs killed Osama bin Laden in Abbotabad, Pakistan.

2012

2013, tens of thousands of people had been killed in the war. Over 4,000 ISAF soldiers and civilian contractors as well as over 10,000 Afghan National Security Forces had been killed.

2014 PRESIDENT OBAMA TOLD IN PUBLIC, IN MAY 2014 YEAR, US MILITARY GOING OUT FROM AFGHANISTAN TO THE END OF 2014.

WHAT UNITED STATES ARMY SEARCH IN SPECIFIC COUNTRIES WHERE IS TRAVELING INVISIBLE MAGNETIC LATTICE FIELD FROM NORTH POLE AXIS PASSING OVER PLANET EARTH SURFACE.

I FOLLOW THOSE POINT AND CONNECT THEM WITH LINES AND INVISIBLE MAGNETIC LATTICE FIELD SHOW ME SHOCKING IMAGE PATTERN, ABOUT WHERE WILL BE NEXT MAGNETIC EXIT-ENTRANCE TO THE INNER EARTH AND ON MANY OF THIS POINT UNITED STATES OF AMERICA START WAR.

OVDJE JE MOJE OTKRIĆE, GDJE ĆE BITI SLJEDEĆI RATOVI  I SLJEDEĆI MAGNETNI  IZLAZ-ULAZ U UNUTRAŠNJOST PLANET ZEMLJA.

HERE IS MY DISCOVERY, WHERE WILL BE NEXT WARS AND NEXT MAGNETIC EXIT-ENTRANCE TO THE INNER PLANET EARTH

LINIJA RATOVA 2014-BUDUCE GODINE

 

LINIJA RATOVA 2014-BUDUCE_GODINE

PRVA OPCIJA: GDJE ĆE BITI SLJEDEĆI MAGNETNI  IZLAZ-ULAZ U UNUTRAŠNJOST PLANET ZEMLJA I GDJE ĆE BITI SLJEDEĆI RATOVI JE PRIKAZANO BIJELIM KRUGOVIMA. FIRST OPTION: WHERE WILL BE NEXT MAGNETIC EXIT-ENTRANCE TO THE INNER PLANET EARTH AND WHERE WILL BE NEXT WARS IS SHOWN WITH WHITE CIRCLES.

LINIJA KRUGOVA RATOVA 1938-2014 GODINA - WAR LINE CIRCLES FROM 1938-2014 YEAR.

ZNANE LOKACIJE SJEVERNOG POLA SU ŽUTE TAČKE OD 1831 GODINE DO 2014 GODINE I KRUGOVI VODJENIH RATOVA KOJI SU UTICALI NA OVU STRANU PLANET ZEMLJA U EVROPI, SJEVERNOJ AFRICI I ZAPADNOJ AZIJI VIDLJIVI IZ SVEMIRA SU OZNAČENI BIJELI RATNI KRUGOVI OD 1938 DO 2014 GODINE. KNOWN POSITION OF NORTH POLE ARE YELOW DOTH FROM 1831 YEAR TO 2014 YEAR AND WAR CIRCLES AFFECTED PLANET EARTH SIDE IN  EUROPE, NORTH AFRICA AND WEST ASIA VISIBLE FROM SPACE ARE MARK WITH WHITE WAR CIRCLES FROM 1938-2014 YEAR.
VAŽNO ZA SVE KOJI MISLE SVOJIM MOZGOM I MISLI O OVOM:

Cijela ideja je konstrukcija uredjaja i patent izdan Dr. Eastlund 1987 godine, sa naslovom "Način i aparati za ubrzavanje regiona zemljine atmosfere, jonosfere, i/ ili magnetosfere."

U tom patentu su odredjene faze za HAARP, Dr. Eastlund napravio je brojne začudjuće izjave koje su jasno suprotne tvrdnji da HAARP je jedino korišten za istraživanje i ne za vojnu upotrebu ili takve namjere kao što je kontrola vremena.

Tako, američka vojska treba nekoliko godina da izgradi sistem i UKLJUČI GA, ALI ŠTA I KAKO OBJASNITI SVE ONO ŠTO SE DEŠAVALO PRIJE NEGO JE HAARP UKLJUČEN.

OVDJE JE JE MOJE PITANJE ZA SVE PISCE ČLANAKA KOJI TVRDE DA HAARP JE UZROK ZA VREMENSKE PROMJENE, ONI JEDNOSTAVNO PIŠU GLUPOSTI.

IMPORTANT FOR ALL WHO THINK WITH OWN BRAIN AND THINK ABOUT:

Whole idea is design in 1987 and patent issued to Dr. Eastlund, is titled "Method and apparatus for altering a region in the earth's atmosphere, ionosphere, and/or magnetosphere."

In this patent, which sets the stage for HAARP, Dr. Eastlund makes a number of fascinating statements which clearly contradict the claim that HAARP is only being used for research and not for military purposes or such purposes as weather control.

So, US Army need few years to build this system and SWITCH ON, BUT HOW TO EXPLAIN ALL WHAT WAS BEFORE SWITCH ON HAARP.

THIS IS MY QUESTION FOR ALL WRITERS OF ARTICLES THAT CLAIM THAT HAARP IS REASON FOR WEATHER CHANGE, THEY SIMPLE WRITING STUPID THINGS.

LINIJA_RATOVA_1938-2014_GODINE4.jpg (188111 bytes)

AKO, SJEVERNI POL SKOČI ILI KRENE U PRAVCU ALJASKE, GDJE SU ŽUTE TAČKE OD 2014 GODINE, RATNE ZONE SLJEDE SJEVERNU  MAGNETNU OSU I TAKODJER MIČU MAGNETNI  IZLAZ-ULAZ U UNUTRAŠNJOST PLANET ZEMLJA. IF, NORTH POLE JUMP OR MOVE IN DIRECTION TOWARD ALASKA, WHERE YELLOW DOTS FROM 2014 YEAR, WAR ZONE FOLLOW NORTH POLE AXIS MOVE AND ALSO MOVE MAGNETIC EXIT-ENTRANCE TO THE INNER PLANET EARTH.
SJEVERNI POL OSA KREĆE I ZA NJIM KREĆU I SVE MAGNETNE LATICE POLJA KOJA SU BUDUĆE RATNE ZONE BUDUĆIH KRUGOVA NOVIH RATOVA KOJI ĆE UTICATI NA OVU STRANU PLANET ZEMLJA U EVROPI, SJEVERNOJ AFRICI I ZAPADNOJ AZIJI... NORTH POLE AXIS MOVE AND FOLLOW ALL MAGNETIC LATTICE AND ALL FUTURE WAR ZONE FOLLOW, NEW WARS WILL HAVE EFFECT ON THIS SIDE OF PLANET EARTH, IN EUROPE, NORTH AFRICA, WEST ASIA...
LINIJA I KRUGOVI RATOVA OD 1938-2014 GODINA WAR LINE AND WAR CIRCLES FROM 1938-2014 YEAR.

LINIJA_RATOVA_1938-2014_GODINE5.jpg (204041 bytes)

LINIJA I KRUGOVI RATOVA 1938-2014 GODINA WAR LINE AND CIRCLES OF FROM 1938-2014 YEAR.
DRUGA OPCIJA JE AKO MAGNETNA OSA SKRENE PREMA ALJASKI: GDJE ĆE BITI SLJEDEĆI MAGNETNI  IZLAZ-ULAZ U UNUTRAŠNJOST PLANET ZEMLJA I GDJE ĆE BITI SLJEDEĆI RATOV JE PRIKAZANO BIJELIM KRUGOVIMA. SECOND OPTION IS, IF MAGNETIC AXIS MOVE TO ALASKA: WHERE WILL BE NEXT MAGNETIC EXIT-ENTRANCE TO THE INNER PLANET EARTH AND WHERE WILL BE NEXT WARS IS SHOWN WITH WHITE CIRCLES.

 

Ima samo stalna bitka za kontrolu ovog MAGNETNOG   IZLAZ-ULAZ U UNUTRAŠNJOST PLANET ZEMLJA KADA  PRELAZI PO POVRŠINI PLANET ZEMLJA. There is only a constant battle for control of this  MAGNETIC EXIT-ENTRANCE TO THE INNER EARTH WHEN PASSING OVER SURFACE OF PLANET EARTH.
U MOM MIŠLJENJU, STVARNA HAARP  UPOTREBA JE: DA SE VJEŠTAČKI OTVORE MAGNETNI IZLAZ-ULAZ U UNUTRAŠNJOST PLANET ZEMLJA.

AMERIČKA VOJSKA IMA ZADATAK I MORA ORGANIZOVAT RAT U TOM DIJELU PLANET ZEMLJA, DA BI VOJNO BILI PRISUTNA TAMO, I TAMO ŠALJU SVOJU VOJSKU I SVOJE NAUČNIKE DA SE BRINU ZA OVAJ MAGNETNI IZLAZ-ULAZ U UNUTRAŠNJOST PLANET ZEMLJA.

DA LI SU IMALI USPJEHA?

IN MY OPINION, REAL HAARP PURPOSE IS: THAT ARTIFICALY TRY TO OPEN MAGNETIC EXIT-ENTRANCE TO THE INNER PLANET EARTH.

USA ARMY IS IN CHARGE AND MUST ORGANIZE WAR IN THIS PART OF PLANET EARTH, TO BE MILITARY PRESENT THERE, TO SEND THEIR TROOPS AND SCIENTIST TO TAKE CARE OF THIS MAGNETIC EXIT-ENTRANCE TO THE INNER PLANET EARTH.

DID THEY HAVE SUCCES?

 

1.OVO JE KRENULO KAO PRVI EKSPERIMENT U RAZBIJANJU JUGOSLAVIJE, U RATU U BOSNI GDJE SU TRAŽILI I PRETRAŽILI CIJELU BOSNU BEZ IKAKVE KONTROLE, DA NADJU MAGNETNI IZLAZ-ULAZ U UNUTRAŠNJOST PLANET ZEMLJA...I KONTROLIŠU... 1.THIS START AS FIRST EXPERIMENT IN SPLITTING YUGOSLAVIA, IN BOSNIA WAR WHERE THEY SEARCH WHOLE COUNTRY WITHOUT ANY CONTROL TO TRAY TO FIND MAGNETIC EXIT-ENTRANCE TO THE INNER PLANET EARTH AND CONTROL...
2. DRUGI ESPERIMNT KRENUO JE U RAZBIJANJU ONOG ŠTO JE OSTALO OD JUGOSLAVIJE, U RATU NA KOSOVU 2001 GODINE,   I ODVAJANJEM KOSOVA OD JUGOSLAVIJE, GDJE JE AMERIČKA VOJSKA  PRETRAŽILA CIJELO KOSOVO BEZ IKAKVE KONTROLE U NAMJERI DA NADJU MAGNETNI IZLAZ-ULAZ U UNUTRAŠNJOST PLANET ZEMLJA...I KONTROLIŠU...

Vidi oblik KOSOVA ovdje... I OVDJE

ONI SU JOŠ TAMO U SVOJ BAZI Bondsteel JER JE TO GLAVNA BAZA KOJOM UPRAVLJAJU SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE POD KONTROLOM KFOR (Kosovo Force) I NEMAJU NAMJERU DA ODU SA KOSOVA, TAKO DA TO ZNAČI DA SU NAŠLI NEŠTO NA KOSOVU.

 

2. SECOND EXPERIMENT START IN SPLITTING WHAT WAS LEFT FROM YUGOSLAVIA IN 2001 YEAR, AS SPLITTING KOSOVO FROM YUGOSLAVIA, WHERE US MILITARY SEARCH  WHOLE KOSOVO WITHOUT ANY CONTROL TO TRAY TO FIND MAGNETIC EXIT-ENTRANCE TO THE INNER PLANET EARTH AND CONTROL...

See SHAPE OF KOSOVO here...  AND HERE

THEY ARE STILL THERE IN Camp Bondsteel AS THIS IS MAIN MILITARY BASE RUN BY the United States of America under the KFOR (Kosovo Force) laws and regulations. THEY DO NOT INTENTION TO LEFT KOSOVO, SO THIS MEAN THEY FOUND SOMETHING IN KOSOVO.

 

3. TREĆI EKSPERIMENT KRENUO JE RATOM U IRAKU 2003 GODINE, GDJE JE AMERIČKA VOJSKA PRETRAŽILA CIJELI IRAK BEZ IKAKVE KONTROLE U NAMJERI DA NADJU MAGNETNI IZLAZ-ULAZ U UNUTRAŠNJOST PLANET ZEMLJA...I KONTROLIŠU... 3. THIRD EXPERIMENT START IN IRAQ WAR 2003 YEAR WHERE US MILITARY SEARCH WHOLE IRAQ WITHOUT ANY CONTROL TO TRAY TO FIND MAGNETIC EXIT-ENTRANCE TO THE INNER PLANET EARTH AND CONTROL...
4. ČETVRTI EKSPERIMENT KRENUO JE RATOM U AFGANISTANU 2001 GODINE, GDJE JE AMERIČKA VOJSKA PRETRAŽILA CIJELI AFGANISTAN BEZ IKAKVE KONTROLE U NAMJERI DA NADJU MAGNETNI IZLAZ-ULAZ U UNUTRAŠNJOST PLANET ZEMLJA...I KONTROLIŠU...

 

4. FOURTH EXPERIMENT START IN 2001 YEAR AS AFGHANISTAN WAR WHERE US MILITARY SEARCH  WHOLE AFGHANISTAN WITHOUT ANY CONTROL TO TRAY TO FIND MAGNETIC EXIT-ENTRANCE TO THE INNER PLANET EARTH AND CONTROL...
DA LI SU IMALI USPJEHA?

NE, ZATO ŠTO ONI NISU RAZUMILI NEVIDLJIVO MAGNETNO POLJE, ONI SU SE SAMO TRUDILI, 4 PUTA I UNIŠTILI KOMPLETNU INFRASTRUKTURU 3 STABILNE DRŽAVE, ZA NJIHOVE SEBIČNA NACIONALNE SIGURNOSNE INTERESE I TE ZEMLJE SU: JUGOSLAVIJA, IRAK, AFGANISTAN.

U MAJU 2014 GODINE PREDSJEDNIK OBAMA JE REKAO JAVNO, AMERIČKA VOJSKA ODLAZI IZ AFGANISTANA DO KRAJA 2014 GODINE.

DID THEY HAVE SUCCESS?

NO, BECAUSE THEY DO NOT UNDERSTAND INVISIBLE MAGNETIC FIELD, THEY JUST TRY, 4 FOUR TIMES AND DESTROY 3 COUNTRIES FOR THEIR SELFISH NATIONAL SECURITY INTEREST AND THOSE COUNTRIES ARE: YUGOSLAVIA, IRAK, AFGANSTAN.

IN MAY 2014 YEAR PRESIDENT OBAMA TOLD IN PUBLIC, US MILITARY GOING OUT FROM AFGHANISTAN TO THE END OF 2014 YEAR.

GDJE ĆE ONI OPET KRENUT U NOVI RAT PROTIV VJEŠTAČKOG NEPRIJATELJA, POGADJAJ KAKO SAM JA OBJASNIO NA MNOGIM STRANAMA ŠTA JE ŠTA, ŠTA JE NEVIDLJIVO MAGNETNO POLJE I KAKO RADI. WHERE THEY WILL START AGAIN NEW WAR WITH NEW ARTIFICIAL ENEMY, GUESS AS I EXPLAIN ON MANY PAGES WHAT IS WHAT, WHAT IS INVISIBLE MAGNETIC FIELD AND HOW WORKS.

 

TAKO, JA SE NADAM DA SI TI KOJI SI ČITAO RAZUMIO I SHVATIO MOJU NAUČNO FANTASTIČNU PRIČU ILI ISTINU A OPISAO SAM JE ZA SVE STANOVNIKE  PLANET ZEMLJA.

Vaš Rudolf Boschnjak

SO, I HOPE YOU UNDERSTAND AND COMPREHEND MY SCIENTIFIC STORY OR TRUTH I WROTE FOR ALL CITIZENS OF PLANET EARTH.

Sincerely yours Rudolf Boschnjak

Nadam se da moje otkriće velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku.

 

I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.
NAZAD NA MAPU SAJTA

 

BACK TO SITE MAP

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

  Map IP Address