MOTIONLESS MAGNETIC RADIATION FORCE

WHAT ARE  LATTICE OF MAGNETIC FIELD FORCE IN VAGINA AND PENIS

Research by Rudolf ( BOSCHNJAK ) Bošnjak

GOOGLE TRANSLATE - PREVODILAC

 

Dragi prijatelji, molim čitaj sa Velikom Pažnjom i Sporo i Probaj Razumit Šta Sam Ja Ovdje Opisao i molim šaljite web stranicu svim  NAUČNICIMA - ZNANSTVENICIMA, ASTRONOMIMA ŠIROM SVIJETA I NASA ORGANIZACIJI, DA PROVJERE I POTVRDE MOJU TEORIJU KAKO SAM JE JAVNO PRIKAZAO NA INTERNETU.

OVA ZNANJA DAJEM SVIM LJUDSKIM BIĆIMA...

Dear friends, please read with Great Attention and Slowly and Try Comprehend What I Described Here and please send web page to SCIENTIST WORLDWIDE, ASTRONOMERS  AND TO NASA ORGANIZATION TO CHECK AND CONFIRM MY THEORY AS IS SHOWN PUBLIC VIA INTERNET.

THIS KNOWLEDGE GIVING TO ALL HUMAN BEINGS....

Nadam se da moje otkriće je velika vrijednost za gradjane na planet Zemlja i da se Kandiduje za Nobelovu Nagradu za Fiziku, stoga dragi prijatelji širom svijeta kada sve pročitate, pokušajte da predložite moj rad objavljen na internetu za Nobelovu Nagradu za Fiziku. I hope  my discovery is great value for the citizens on planet Earth and to be Nominated for the Nobel Prize in Physics, so dear friends world wide when read, try to nominate my work released on internet for Nobel Prize in Physics.

 

Discovery by Rudolf Bosnjak

To comprehend and understand my research work and my research explanations and my drawings you must accept my explanations here which are totally opposite from science of physics.

Written by Rudolf (Boschnjak) Bošnjak 12 August 2015 year.

Prava kopiranja ©.  2015. Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak.         Copyright ©. 2015 All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

Still human scientist do not have answer to this simple school question:

WHAT IS WRONG WITH VAGINA - PENIS EXPLANATION

 

Leonardo da Vinci. prvi crtež mužjakovog penisa u vagini ženke. - Leonardo da Vinci, first drawing the penis in the vagina of women.

Leonardo da Vinči. prvi crtež mužjakovog penisa u vagini ženke. Leonardo da Vinci, first drawing the penis in the vagina of women.
 
SANSKRIT OBJAŠNJENJE RIJEČI VATRA (AGNI) SANSKRIT EXPLANATION WORD FIRE (AGNI)   
TAJNA SAKRIVENA U PREVODU SA SANSKRIT JEZIKA U   ENGLESKI JEZIK I TAKO SVE DALJE U LAŽ I ZAGLUPLJIVANJE LJUDSKE RASE... SECRET HIDDEN IN TRANSLATION WITH THE SANSKRIT   LANGUAGE IN ENGLISH LANGUAGE AND SO GO ALL IN FALSE DUMBING DOWN OF HUMAN RACE ...
mAgnit mAgnit

 

Agni (sanskrt:AGNI.jpg (2372 bytes)) je Hindu bog, jedan je od najvažnijih bogova opisan u VEDA rukopisima.

Riječ VEDA ima značenje u  Engleskom jeziku kao riječ ZNANJE u Hrvatskom, Bosanskom, Srpskom, Makedonskom, Slovenačkom i uglavnom u svim slavenskim jezicima.

 

Agni (Sanskrit: AGNI.jpg (2372 bytes)) is a Hindu deity, one of the most important god decribed in Veda manuscripts.

Word VEDA has meaning in English lanuauge as KNOWLEDGE.

 

Tako da tačan prevod rečenice treba da se piše ovako:

Vatra (Sanskrit: AGNI.jpg (2372 bytes)) je Hindu bog, jedan je od najvažnijih bogova opisan u ZNANJU rukopisima ili u Rukopisima o Znanju.

 

So correct sentence will be written as:

Agni (Sanskrit: AGNI.jpg (2372 bytes)) is a Hindu deity, one of the most important god decribed in KNOWLEDGE manuscripts or in Manuscripts about Knowledge.

Prevod za riječ Agni sa Sanskrit jezika u engleski jezik je prihvačeno kao Fire, a ta riječ je prevedena na Hrvatskom, Bosanskom, Srpskom, Makedonskom, Slovenačkom i uglavnom u svim slavenskim jezicima kao riječ Vatra.. Translation for word Agni in english languge is accepted as Fire, and word Fire in translation to Croatian, Bosnian,  Serbian, Macedonian, Slovenian in Slavic language has meaning as word Vatra.
Vatra je bog i  i prihvata žrtvovanje. Agni-Fire-Vatra is the god and the acceptor of sacrifices.
Žrtve koje se prinose u Vatru idu božanstvima.... The sacrifices made to Agni-Fire-Vatra go to the deities....
Vatra je glasnik koji prenosi informacije do drugih bogova i od drugih bogova... Agni-Fire-Vatra is a messenger from goods and to the other gods...
Vatra je uvijek mlada, jer se vatra stalno pali svaki dan, a takodjer besmrtna je.

Vatra, ZNANJA bog, ima dvije glave, jedna označava besmrtnost i druga označava neznan simbol života.

 

Agni-Fire-Vatra is ever-young, because the fire is re-lit every day, and also immortal.

Agni-Fire-Vatra, the Knovledge of fire, has two heads, one marks immortality and the other marks an unknown symbol of life.

Vatra pravi prelaz u hinduističkom panteonu bogova, bez da izgubi značaj. Agni has made the transition into the Hindu pantheon of gods, without losing his importance.
ŠTA JE VATRA (AGNE) U ŽENKE

VATRA (AGNE) U ŽENE

WHAT IS FIRE (AGNE) IN FEMALE

FIRE (AGNE) IN WOMAN

ŠTA JE MAGNETIZAM ŽENKE

MAGNETIZAM U ŽENE

WHAT IS MAGNETISM FEMALE

MAGNETISM IN WOMAN

     


ŠTA JE VATRA (AGNE) U MUŽJAKa

VATRA (AGNE) U MUŽJAKa

WHAT IS FIRE (AGNE) IN MALE

FIRE (AGNE) IN WOMAN

ŠTA JE MAGNETIZAM U MUŽJAKA

MAGNETIZAM U MUŽU

WHAT IS MAGNETISM MALE

MAGNETISM IN MAN

KALEM U KALEMU

NAMOTAJ U NAMOTAJU

COIL IN COIL

WINDING IN ANOTHER WINDING

ISTINA JE OVDJE: SAMO JEDNO SLOVO I ZAMJENJENO JE SA SLOVOM E I PROMJENILO JE KOMPLETNO LJUDSKO ZNANJE. TRUTH IS HERE: JUST ONE LETTER I CHANGE WITH LETTER E AND CHANGE ALL OUR HUMAN  KNOWLEDGE.
ŠTA JE MAGNETIZAM U ŽENKE

ŠTA JE MAGNITIZAM U ŽENKI

 

WHAT IS MAGNETISM IN FEMALE

WHAT IS MAGNITISM IN FEMALE

 

ŠTA JE MAGNETIZAM U MUŽJAK

ŠTA JE MAGNITIZAM U MUŽJAK

MAGNITIZAM U MUŽU

WHAT IS MAGNETISM IN MALE

WHAT IS MAGNITISM IN MALE

MAGNITISM IN MAN

 

 

 

SOLENOID - elektromagnet ima veliki broj namotajaja žice okolo i predstavlja VAGINU a ekser prikazan ovdje predstavlja PENIS. A solenoid-elektromagnet has a large number of turns of wire around and present VAGINA and nail shown here is present as PENIS.

COIL FEMALE MALE WAY - KALEM ZENKA MUZJAK NACIN

 

 

 

VEĆI SOLENOID - elektromagnet ima veliki broj namotajaja žice okolo i predstavlja VAGINU a manji SOLENOID - elektromagnet ima veliki broj namotajaja žice okolo i predstavlja PENIS-PENIS. A LARGER solenoid-elektromagnet has a large number of turns of wire around and present VAGINA solenoid-elektromagnet has a large number of turns of wire around and present PENIS-PENIS.

COIL FEMALE MALE WAY - KALEM ZENKA MUZJAK NACIN

DA LI SAD SHVATAŠ I RAZUMIŠ KALEM U KALEMU

DA LI SAD SHVATAŠ I RAZUMIŠ NAMOTAJ U NAMOTAJU I KAKO "MAGNETNE" ili ZRAČEĆE SILE RADE U SEKSUALNOM AKTU.

DO YOU COMPREHEND AND UNDERSTAND COIL IN COIL

DO YOU COMPREHEND AND UNDERSTAND WINDING IN ANOTHER WINDING AND HOW "MAGNETIC" RADIANT FORCES WORKING IN SEXUAL ACT.

Zemaljski načnici-znanstvenici zovu ovaj način INDUKCIJA...
Ali šta fali ovdje?

Siva žica sa sijalicom je PENIS i smedja bakrena žica je VAGINA.

COIL FEMALE MALE WAY - KALEM ZENKA MUZJAK NACIN

Gray wire with bulb is PENIS and brown cooper wire is VAGINA.

Earth scientist call this way INDUCTION...
But what is missing here?

Riječ DUKCI ima značenje kanal ili cijev za transport nečega, posebno ili prenijeti kroz kanal cijev ili zid cijevi, mora biti dukci-zid da se prenese zid.

Šta-što je to u cijevi za transport nečega...

Šta se prenosi kroz dukci-zid ove cijevi.

 

Word DUCT has meaning a channel or tube for conveying something, in particular or convey through a duct, must be ducted through the wall.

What is this in tube for conveying something...

What this tube conveying through the duct-wall.

Čitaj šta je centrifugalna i centripetalna sila Read what is centrifugal and centripetal force

 

ALI TE SILE O KOJIMA PIŠEM NEMAJU MAGNETNE I ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE U PENIS-VAGINA ODNOSU !!!!

 

BUT THOSE FORCES I DESCRIBE DO NOT HAVE MAGNETIC AND ELECTRIC CHARACTERISTICS IN PENIS-VAGINA RELATIONSHIP !!!!
Nikola Tesla je izjavio: "Da razumiš zračeću energiju, ti trebaš izbjegavati elektrone po svaku cijenu", i "Zračeća energetska kola nemaju (lišeni su) elektrona."

elektrona

elektriona

Nikola Tesla stated: "To understand radiant energy, you should avoid electrons at all costs", and "Radiant energy circuits are void of electrons."

electrons

electrions

COIL FEMALE MALE WAY - KALEM ZENKA MUZJAK NACIN

COIL FEMALE - KALEM ZENKA

COIL FEMALE - KALEM ZENKA

COIL FEMALE - KALEM ZENKA

ALI TE SILE O KOJIMA PIŠEM I NJIHOVE MAGNETNE I ELEKRIČNE KARAKTERISTIKE SE MOGU KALEM U KALEMU I  NAMOTAJ U NAMOTAJU ELEKTROMAGNETNIM EKSPERIMENTIMA PROVJERITI.

Nastavlja se...

 

 

BUT THOSE FORCES I DESCRIBE AND THEIR MAGNETIC AND ELECTRIC CHARACTERISTICS WE CAN TEST WITH COIL IN COIL AND WINDING IN ANOTHER WINDING CHECK IN ELECTROMAGNETIC EXPERIMENTS.

To be continued...

Iskreno Vaš Rudolf (Boschnjak) Bošnjak Sincerely yours Rudolf (Boschnjak) Bosnjak

 

Prava kopiranja ©.  2015. Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak.         Copyright ©. 2015 All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

FLAG Map   IP Address MAP