E71RB - Daljinski Upravljana KT Stanica

INSTALACIJA PROGRAMA RemoteHams

                                          KAKO SE VIDI SLIKA NA EKRANU RAČUNARA RADIO STANICE KENWOOD TS-450S

SISTEM U TESTIRANJU

                                               KAKO SE VIDI PREDNJA STRANA RADIO STANICE KENWOOD TS-450S

KAKO RADI RCForb Client by RemoteHams.com
Video snimci ovdje https://youtu.be/YrVmnljyN6Y  https://youtu.be/RhOghQ_q-D0

HOW WORKING RCForb Client by RemoteHams.com
Video recordings here https://youtu.be/YrVmnljyN6Y  https://youtu.be/RhOghQ_q-D0

Upravo radim testove sa Daljinsko Upravljanom KT stanicom Kenwood TS-450S.

Ova će stanica biti dostupna za testiranje svim BiH Radio amaterima i članovima radio klubova u BiH, a dostupna je samo putem internet mreže.

Podaci o stanici:

Pozivni znak:      N / A
Lokacija:            N / A
Radio:                 Kenwood TS-450S
Izvor napajanja:  220V sa UPS-om i sistema solarnih panela.
Antena 1:            RX / TX okomita ili dipolna ili snopna

Rotator:             Rotator na daljinsko upravljanje


Antena 2:           Wi Fi daljinski pristup sistemu daljinski upravljanih HF stanica.
Kontrola:            Pristup radio stanici bit će dostupan samo putem programa RemoteHams
Pristup:              Sistem će biti dostupan samo putem internet mreže.

Pristupni server na daljinski upravljanoj KT stanici biti će Windows XP platforma-PC.

Identificiraj se s vlastitim pozivnim znakom i provjeri djelujete li u okviru svojih licencnih privilegija.

Radio se napaja iz ispravljača sa budućom instalacijom rezervni  baterije i solarnog panela.

Program RemoteHams možeš preuzeti sa web sajta http://download.remotehams.com/index.php

Nakon što preuzmete verziju programa v0.9.246 i nakon jednostavne registracije možete se prijaviti u program.

Za korisnike Android-a, RemoteHams nudi i aplikaciju za vaš mobitel https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remotehams.rcforb.client

KAKO KORISTIT MOBILNI TELEFON KAO AMATERSKU RADIO STANICU

 https://youtu.be/1zZOK34pj9M

https://youtu.be/q6A6pBnWW-Q

DALJINSKI UPRAVLJANE ONLINE RADIO STANICE http://www.remotehams.com/online.html

PDF\Remote Control Radio Systems for Free.pdf

PDF\Remote-HF-Radio-Operation-Jul-2018.pdf

 

PROCEDURA PRIJAVE I KAKO IZGLEDA K8EA NA EKRANU MOG RAČUNARA.

PREVOD Operating Info

VI ste DOBRODOŠLI da se pridružite našoj zajednici ovdje, na daljinskom upravljaču K8EA. U skladu sa najboljim tradicijama amaterskog radija, imaj na umu da su radio amateri prijateljski, ljubazni, korisni drugima i ponose se njihovim standardima rada. Pretpostavljam da svi licencirani radio amateri to već znaju, pa evo samo nekoliko dodatnih pravila puta.

Da bi radili na ovom daljinskom upravljaču, moraš imati ptvoren nalog-račun u RemoteHams (sve je besplatno!).

Moraš me kontaktirati preko kartice za kontakt da bi zatražioi dozvolu za upravljanje sa ovom daljinskom upravljačkom stanicom. Ovo je postupak jednokratnog odobrenja.

Moraš imati trenutnu licencu na datoteci kod RemoteHams.

Poštuj ostale u redu na daljinskom upravljaču. Koristite funkciju za razgovor da bi komunicirali. "X" znači da stanica ima privilegiju prenosa.

Administrator je „A“. Daljinski je moguće dijeliti, na primjer, oba radio amatera da komuniciraju na istoj mreži, istom frekvencijom.

Molim te dijeli. Ako si jedini prijavljeni nema problema. Ako je još jedan radio amater sa X privilegijama u redu, to ne znači da se morate odjaviti. Samo budi svjestan da bi neko drugi možda želio koristiti daljinsko upravljanje. Nekad samo slušaju. Zato koristi funkciju za razgovor. Kratka verzija, ako su na redu drugi, javi se i ne dominiraj na daljinskom.

Apsolutno nema takmičenja na ovom daljinskom upravljaču. Možeš ponuditi kontakt na takmičarskoj stanici; međutim, ova se stanica ne smije koristiti kao aktivni produženi sudionik ni u jednom takmičenju.

Pridržavaj se pravila ponašanja radio-operatera amatera. Neće se tolerirati bilo kakve sporne, kontroverzne, nepoštivajuće ili argumentirane rasprave.

Stara poslovica o sprječavanju politike i religije u razgovorima sa prijateljima primjenjuje se dobro na radio-amatere i bit će provedena na ovom daljinskom upravljaču.

Dobru referencu o operativnim standardima možeš pronaći ovdje http://www.arrl.org/…/Eth-operating-EN-ARRL-CORR-JAN-2011.p…

Općenito, sve komunikacije trebaju biti na engleskom jeziku. Izuzeci mogu biti napravljeni za francuske amatere, a nekoliko fraza na španskom, njemačkom itd. Su u redu. Ali ove bi trebale biti ograničene. Veza na jezicima koji nisu engleski nije dozvoljena.

Apsolutno NEMA DIGITALNE ili AM rada. CW i SSB samo.

Pažljivo prati upute TUNE na blogu i drugdje na ovom web sajtu.

Prvo odaberi frekvencijski opseg, a zatim i antenu.

Zatim kratko pritisnite dugme TUNE.

Dopusti automatskom prilagođavanju nekoliko sekundi da učini svoje.

Molim te budi siguran da samo klikneš TUNE kad god promijeniš frekvencije veće od nekoliko kHz.

Evo kratkog četverominutnog YouTube videa koji vam pokazuje kako započeti i demonstrira neke osnove za upravljanje daljinskim upravljačem

 

73,  E71RB

-------------------------------------------------------------------

E71RB - Remote Controlled HF Station

INSTALLATION OF PROGRAM RemoteHams

SYSTEM UNDER TESTING

HOW WORKING RCForb Client by RemoteHams.com
Video recording here
https://youtu.be/YrVmnljyN6Y   https://youtu.be/RhOghQ_q-D0

I am just making tests with Remotely Controlled HF station Kenwood TS-450S. 

This station will be available for testing to all BiH radio amateurs and BiH radio club members, only accessible through the internet network.   

Station information:

Station Call:      N/A
Location:            N/A
Radio:                Kenwood TS-450S
Power Source:  Power supply with a future battery backup and solar panel system.
Antenna 1:         RX/TX vertical or dipole or beam

Rotator:              Remote Control Rotator


Antenna 2:         Wi Fi remote access to Remotely Controlled HF station system.
Control:              Access to the radio will be only available through the RemoteHams program
Access:              The system will be only accessible through the internet network. 

Access server at Remotely Controlled HF station will be Windows XP platform-PC.

Identify with your own call sign and make sure you are operating within your license privileges.

The radio is powered from a ac power supply with a future instillation of a battery backup and solar panel.

The RemoteHams program you can download from here   http://download.remotehams.com/index.php

Once you download the program version v0.9.246 and after a simple registration you can login to the program. 

For Android users, RemoteHams also provides app for your cell phone https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remotehams.rcforb.client

HOW TO USE CELL PHONE AS HAM RADIO

https://youtu.be/1zZOK34pj9M

https://youtu.be/q6A6pBnWW-Q

REMOTES HAM RADIO STATIONS http://www.remotehams.com/online.html

PDF\Remote Control Radio Systems for Free.pdf

PDF\Remote-HF-Radio-Operation-Jul-2018.pdf

73,  E71RB