ENGLISH TEXT

O NAMA BEV        

MISIJA BEV

INVESTICIJA U BEV

 

PREPRAVKA PROCEDURE

VOZILO IZBOR

ADAPTER PLOČA IZBOR

KALKULATOR kW-HP

DUŽINA VOŽNJE  do  80, 120, 160, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, km su moguće.

MOTOR IZBOR

KONTROLER IZBOR

BATERIJE IZBOR

BMS IZBOR

PUNJAČ IZBOR

3kW, 6kW, 40kW, 80kW

SERVO VOLAN IZBOR

VODENA PUMPA IZBOR

VAKUM PUMPA IZBOR

GRIJANJE KABINE IZBOR

KLIMA KABINE IZBOR

 

PUNJENJE BATERIJA

JAVNA STANICA

PRIVATNA STANICA

BiH, HRVATSKA, SLOVENIJA, SRBIJA CRNA GORA, MAKEDONIJA, KOSOVO, ALBANIJA, GRČKA

SOLARNA STANICA ZA PUNJENJE

Izgradnjom vlastitih sunčanih elektrana, svaka firma, kompanija, korporacija, preduzeće može u svojoj poslovnoj strategiji provodi i smjernice Evropske unije o energetskoj učinkovitosti ili proizvodnji električne energije na mjestu potrošnje.

 

REGISTRACIJA PROCEDURA

LISTA

MAPA SAJTA

MOŽEMO RADITI I TRANSFER NAŠE TEHNOLOGIJE KONVERZIJE ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA U ZEMLJE U RAZVOJU, POŠALJITE VAŠ IZRAŽEN INTERES, VELIKA  MOGUĆA POSLOVNA PRILIKA ...

KONTAKT

 

VOJNI PROGRAM

Stvaranje sjajnog iskustva korisnika je najviši prioritet u BEV-u.

 

Mi smo ušli u doba smrti motora sa unutrašnjm sagorijevanjem...Za Bolje Sutra.

SLUŽBENI LIST EVROPSKE UNIJE - ČITAJ DA BI ZNAO
Pravilnik br. 101. Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE) – Jedinstvene odredbe o homologaciji osobnih automobila s pogonom isključivo na motor s unutarnjim izgaranjem ili s hibridnim elektropogonom s obzirom na mjerenje emisije ugljičnog dioksida i potrošnje goriva i/ili mjerenje potrošnje električne energije i autonomije kretanja te vozila kategorija M1i N1s elektropogonom s obzirom na mjerenje potrošnje električne energije i autonomije kretanja.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:42007X0619(02)&from=GA

VAŽNA INFORMACIJA: AKO, KOMPANIJA ŽELI DA BUDE NAŠ DOBAVLJAČ I SNABDJEVAČ ELEKTRIČNIH -ELEKTRONSKIH DJELOVIMA I KOMPONENTI I MEHANIČKIH DJELOVA I KOMPONENTI I ŽELI BITI U ZAJEDNIČKOM POSLU, SVAKI DIO MORA IMATI CE CERTFIKAT. Oznaka CE je deklaracija proizvođača da proizvod ispunjava zahtjeve važećih EC direktiva.

Striktni kriterijumi Evropske Unije su uklanjanje dizel i benzinskih stanica sa puteva u cijeloj Evropi i svi moraju usvojiti strategiju koja kaže da nakon 2030. godine ne postoji registracija vozila na benzin ili dizel. Očekuje se da će njihovi proizvođači motora sa unutrašnjim sagrijevanjem zastariti do 2025. godine. Velika Britanija planira da zabrani prodaju svih dizel i benzinskih automobila i kombija od 2040. godine. Slovenačka vlada je čak usvojila prijedlog za novi Nacionalni plan o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva prema kojem će "nakon 2030. obustaviti registraciju automobila koje pokreću benzin i dizel goriva".

Tako, B.E.V. je spreman za ovu strategiju i radi na istraživanjima prepravke vozila od 2006 godine. 

COC-Certifikat O Usklađenosti i informacije o proceduri za prerađena vozila sa benzina/dizela u kompletna električna vozila u EU.

COC (Potvrda o Sukladnosti) je izjava o usklađenosti s odobrenjem tipa EC. Svrha ovog dokumenta je osigurati slobodno kretanje robe unutar Europske unije, posebno za one robe koja je homologirana i registrirana.

COC dokument je izjava proizvođača da je vozilo u skladu s danim odobrenim tipom. Ovaj dokument sadrži informacije o vozilu i identifikaciji proizvođača, broju odobrenja tipa, tehničkim specifikacijama i drugim podacima. Sadržaj COC-a određen je propisima EU (amandman IX, Uredba 92/53).

COC je dostupan samo za:

  • osobna vozila (M1)
  • motocikli  (L)
  • laka teretna vozila (N1)

Pozor (!) Za vozila bez EU specifikacije (npr. Vozila proizvedena za američko ili japansko tržište) i starijih vozila koja još nisu dobili homologaciju tipa EC, COC ne postoji. Slično tome, nije moguće izdati COC za konvertirana vozila. https://www.cvh.hr/homologacija/utvrdivanje-sukladnosti-pojedinacnog-vozila/

ŠTA DA RADIMO SA MILIONIMA BENZIN/DIZEL AUTOMOBILA...

ŠTA DA RADIMO SA MILIONIMA BENZIN/DIZEL VOJNIH VOZILA...

NE BACAJAMO IH U OTPAD ILI RECIKLAŽU DA BI DOBILI NEKI NOVAC OD METALNIH KOMADIĆA, PRERADIMO TA VOZILA U NOVA ELEKTRIČA VOZILA I KORISTIMO TA VOZILA JOŠ MNOGO GODINA, SA CIJENOM ODRŽAVANJA SKORO ZANEMARLJIVOM.

https://www.cvh.hr/propisi-i-upute/pravilnici/zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama/pravilnik-o-utvrdivanju-sukladnosti-motornih-vozila-i-njihovih-prikolica

MOJE ZLATNO PRAVILO ZA USPIJEH JE: MISLI VELIKO, MISLI STVARALAČKI I STRATEŠKI,

IPAK KRENI KAO MALI, RASTI I ŠIRI SE.

MOJI PROŠLI PROJEKTI PREPRAVKE SU BILI PLATFORMA-KONCEPT I TESTIRANJE OD 2006 GODINE KADA SAM KRENUO U SVE OVO, I BUDUĆNOST MI JE DALAL ZA PRAVO SADA U 2018 GODINI.

BEV 1 ELEKTRIČNI OPEL KADETT COMBO

 

BEV 2 ELEKRIČNI  OPEL CORSA model A

 

ELEKTRIČNI KARTING 

 

ELEKTRIČNI VW GOLF 3 CITYSTROMMER

Mi možemo prepravit bilo koje vozilo da bude električno vozilo i imamo mnoge kombinacije u dužini vožnje od 80, 120, 160, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, km su moguće. Mi možemo prepravit bilo koje vozilo u puni električni automobil.

Naša prepravka sastoji se od mehaničkih, električnih, elektronskih paketa opreme koji su rezultat intenzivnog razvoja i rada sa svjetskom partnerima.

Tako, izborni proces je jednostavan i samo šta trebaš da radiš je da izabereš: tvoje staro vozilo, dužinu vožnje koju želiš u km je podešena sa paketom baterija u kW i električni motor (mašina), i naš kalkulator pretvori automatski sve to u Konjske Snage (Horse Power) i kW i dobiješ približnu cijenui sa dužinom vožnje tog vozila u električnoj verziji. Ima toliko mnogo opcija i mogućih kombinacija u ovom programu i samo je iznos novca koji si spreman uložiti jedino ograničenje.

Ako, odustaneš od svojih snova, ti umireš. Riječi Rudolf (Boschnjak) Bošnjak.

ODNOS BENZIN/DIZEL AUTOMOBIL - ELEKTRIČNI AUTOMOBIL

Bešuman u vožnji

Svjetska Zdravstvena Organizacija-WHO, je objasnila saobračajnu buku kao štetno zagađenje sa nepovoljnim psihodruštvenim i psihološkim djelovanjem na ljudsko zdravlje.

Brz i startan (brzo ubrzanje) električnog vozila

Električni motor ima idealnu vučnu karakteristiku i vozilo ne treba da ima mjenjač brzina ali i može imati mjenač brzina. Električni motor ima velik moment sile vrtnje nakon uključenja, u odnosu na benzinski motor koji tek sa večim brojem obrtaja dobiva snagu.

Kočiono Povratno kočenje

U gradskim uvjetima vožnje “kreni-stani” povratno kočenje ima važnu ulogu u punjenju baterija i dužini vožnje električnog vozila, i tako se može dobiti 10-20 posto veća dužina vožnje i dužni kilometri vožnje zavise od vrste vozila.

Nema direktnih emisija CO2

Pri punjenju baterija električnog automobila emisija CO2 je jednaka zagađenju elektrana priključenih na mrežu koje koriste ugalj ili pirodni plin.

Efikasnost i ekonomičnost

15 kWh/100 km ili 1.84KM/100 km.

Jednostavno i jeftino održavanje

Moderni motor sa unutrašnjm sagrijevanjem im oko hiljadu-tisuću pokretnih dijelova, dok električni motor ima tri do pet dijelova, što ga čini sigurnim i ne ne zahtijeva nikakvo tehničko održavanje. Nema izmjena ulja, filtera, remenja, i troškovi održavanja ELEKTRIČNIH VOZILA u odnosu na BENZIN/DIZEL SU VIŠE OD 50% manji.

Nema trošenja goriva u čestim stajanjima u gradskoj vožnji.

 

Ovdje je BEV kalkulator: model, dužina vožnje, kW-HP, cijena.

 

Ako, ti imaš interes i spreman si da trošiš novac u ova istraživanja, ovdje je MOJ KONTAKT.

Prava kopiranja ©.  2006- 2018. Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak.     Copyright ©. 2006- 2018 All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak.

 

free counters  Map IP Address