SECRET of KING and QUEEN CROWNS

CROWN EXAMPLES written by Rudolf Bosnjak, September 13. 2002.
Article,all my thoughts released,text and all images released are COPYRIGHT. All right reserved Rudolf Bosnjak

This is CROWN ENLARGED CORE-SRZ, how was hidden from ALL of US in our human HEAD.

CROWN EXAMPLES
written by Rudolf Bosnjak, September 13. 2002.

Here is how is this presented from all artists until now, and church is talking about CROWN THING that is what is NOT, you decide alone what is what I giving to you...

On this pages I Rudolf Bosnjak will explain to human population on planet Earth what is hidden in all crown of all kings and queens...

I decide to release my theory OPENLY to THE CITIZEN OF PLANET EARTH and to WHOLE SCIENTIFIC COMMUNITY ON THIS PLANET via INTERNET NETWORK. THIS IS A PUBLIC KNOWLEDGE AND MUST BE TREATED ON THIS WAY. IF, I MADE MISTAKE HERE IN EXPLANATION, I WOULD LIKE TO HERE WHERE, HOW AND WHY IS MISTAKE IN EXPLANATION OF PRESENTED MATERIAL.

HIDDEN INVISIBLE CHAKRA-ČIGRA-SRŽ SYSTEM
IN OUR BODY

Example of Milos Obrenovic CROWN STAMP

DISCOVERED BY RUDOLF BOSNJAK

    Link to page where you can UNDERSTAND THIS

 CROWN  invisible waves from our HEAD - KRUNA i nevidljivi zraci iy nase GLAVE.

Link na stranicu gdje ćeš možda RAZUMIT OVO

OTKRIO RUDOLF BOŠNJAK

Primjer Pecat knjaz Miloš Obrenović

SAKRIVEN NEVIDLJIVI ČAKRA-ČIGRA-SRŽ SISTEM U NAŠEM TIJELU

Ovo je uvećana KRUNA JEZGRA-SRŽ, kako je sakrivana od SVIH nas u našoj ljudskoj GLAVI.

KRUNA PRIMJERI
napisao Rudolf Bosnjak, 2 Septembar 13. 2002.

Evo kako su tu KRUNU predstavljali svi umjetnici do sada, a crkva je govorila da je to ONO što NIJE, sami odlučite šta je ovo što vam dajem...

Na ovim stranama ja Rudolf Bosnjak objasnit ću stanovnicima planete Zemlje šta je skriveno u svim krunama svih kraljeva i kraljica...

Ja sam odlučio da objavim moju teoriju OTVORENO STANOVNICIMA PLANETE ZEMLJE i prema CIJELOJ NAUČNOJ ZAJEDNICI NA OVOJ PLANETI preko INTERNET MREŽE. OVO JE JAVNO ZNANJE I MORA BITI TRETIRANO - POŠTOVANO KAO TAKVO. AKO, SAM NAPRAVO GREŠKU U OBJAŠNJAVANJU I OBJAŠNJENJU, JA ŽELIM DA ČUJEM GDJE, KAKO, I ZAŠTO JE GREŠKA U OBJAŠNJENJU PREDSTAVLJENOG-DATOG MATERIJALA.

TAJNA KRUNA KRALJEVA i KRALJICA

KRUNA PRIMJER napisao Rudolf Bošnjak, 13 Septembar 2002. GODINA
Članak,sve moje misli objavljene, tekst i sve slike objavljene su POD PRAVOM KOPIRANJA. Sva prava zadržana Rudolf Bošnjak

Home    Main   Vision    Invisible