Satellite image of Kosova - Kosovo, what is visible shape.

Satelitska reljefna karta KOSOVA, dobro se zagledajte u nju...vidjet ćete nevidljivo...

Klikni za novu sliku...

Do sada bilo nevidljivo SEKSTAGON ili PENTAGON kod nas

Prva strana    Tvrdko index  Kulin index  Kosovo index

Copyright (C), All rights reserved, Rudolf Bošnjak, Sarajevo, BA, Europe, Earth, Milky Way, Universe.