Novac Bosne i Hercegovine je napravljen od koga...

Zagledajte se u ovu malu slikicu na svakoj našoj novčanici,
ali tako da vidite i drugu stranu istovremeno kroz papir.

vanzenovac.jpg (1077 bytes) vanzenovacZ.jpg (1049 bytes) vanzenovac.jpg (1077 bytes) vanzenovacZ.jpg (1049 bytes)

Pogledajte ovu animaciju, ako ne možete da proniknete u dvije slike istovremeno.

novac.gif (26868 bytes)

Malo duže gledajte u animaciju,

nešto ćete vidjeti, TO je TO.

novac.gif (26868 bytes) novac.gif (26868 bytes) novac.gif (26868 bytes)

                           To, što tamo vidite je ono u šta ne vjerujete, ali ono je tu prisutno u vašim rukama svaki dan.

mandalanovac2.jpg (3742 bytes)   mandalanovac.jpg (2467 bytes)    mandalanovac1.jpg (3398 bytes)

Šta vidite ovdje, dobro se zagledajte.

wave-talas.jpg (5002 bytes)

0,50kmP.jpg (25234 bytes)0,50kmZ.jpg (23728 bytes)

0,50kmPrs.jpg (25137 bytes)0,50kmZrs.jpg (21483 bytes)

1kmP.jpg (24436 bytes)1kmZ.jpg (23945 bytes)

 

5kmPrs.jpg (21643 bytes)5kmZrs.jpg (23593 bytes)

 

10kmP.jpg (25230 bytes)10kmPrs.jpg (28447 bytes)

10kmZ.jpg (24656 bytes)10kmZrs.jpg (25831 bytes)

 

 

20kmP.jpg (32810 bytes)20kmPrs.jpg (52230 bytes)20kmZ.jpg (28264 bytes)20kmZrs.jpg (60741 bytes)

 

 

50kmP.jpg (36587 bytes)50kmPrs.jpg (37086 bytes)

50kmZ.jpg (54253 bytes)50kmZrs.jpg (27353 bytes)

 

Uzmite redom sve novčanice i dobro ih pogledjte, otkrit ćete nešto o svojoj sakrivenoj prošlosti i novoj budućnosti koja nas sve čeka...

Mi smo OD kakvog   porijekla, zato nas vjekovima porobljavaju, ne bi li otkrili tu tajnu, a tajna je tu pred vašim očima cijelo vrijeme, kroz sve ove vijekove, ali niste vjerovali da je, TO TO.

INDEX Bogumili      NAZAD NA NEVIDLJIVE SILE - BACK TO INVISIBLE FORCES

Back - Nazad

Copyright (C) March 2000, All rights reserved. Rudolf Bošnjak.