Sve do sad što sam pronašao o kralj Tvrdko...ko je on bio a mi znamo  tako malo...

Otkriće napravljeno 10 Septembar 2001 godine - Discovery by Rudolf Bosnjak. September 10. 2001 year

Izmjene uradjene 9 Oktobar 2002 - Update by Rudolf Bosnjak. October 9. 2002 year

Zadnja Izmjene uradjene 28 Januar 2005 - Last update by Rudolf Bosnjak. 28 Januar 2005 year

Kralj Tvrdko pečat krije tajnu njegovog izgleda...

Da bi bilo jasnije, ono u šta vas uvjeravaju od daleke prošlosti, da JE, a niJE,
sve dobro analizirajte i donesite svoj zaključak.

Sta je to TERREhO LI REGIE DNNL na kralj Tvrdko pecat...

Ovo je crtež koji sam nacrtao i to je crtež uvečanog pečata kralj Tvrdko Prvi.
Dobro se zagledaj u ovu sliku i pročitajt moja objašnjenja.

OPIS kralja Tvrdko na ovom crtežu

Kada se dobro razgleda ovaj pečat imam utisak da je jako mnogo, vrlo sitnih i preciznih detalja utisnuto u ovaj pečat. Kojom tehnologijom je to bilo moguće uraditi u to doba, ako istorija kaže da su ga kovali čekićem iz nekog kalupa. Moje pitanje glasi kako je napravljen ovako precizan KALUP ZA KOVANJE PEČATA i sa tako mnogo sitnih detalja? Sa ovakvom tehnologijom danas, mi pravimo mikro čipove velike gustine pakovanja na malom prostoru. Ta tehnologija je razvijena tek sa razvojem mikroprocesora u zadnjih desetak godina.

Lice kralja_Tvrtka Prvog

Na glavi ima krunu ali nisu vidljivi svi detalji krune, naziru se, jedva se vidi nekoliko vrhova na kruni.

Potpuno je obrastao u bradu i kosu. Kosa mu je duga. Brada mu je duga. Tako danas izgledaju ljudi koji su jogiji ili fakiri.

Ima tanke i male ruke. Šake su mu sitne, kao u djeteta.

On sjedi na nečemu, što izgleda, po mom znanju o prostornosti i vidljivih detalja,  kao na nekoj klupi, ili je to neka vrsta oltara, i to neka vrsta kamene klupe, sastavnog dijela oltara ili stolice uvučene u oltar, ako je oltar to što se vidi na slici pečata.

Opis tog oltara neću davati, ima jako puno detalja koji se vezani za mnoge kulture na planeti Zemlji.

Takodjer, kompletan izgled - slika u pečatu može biti i pogled u unutrašnjost nečega, a gleda se izvana, kroz prozor u nešto, (oblik pečata me podsjeća na to) prozor je okrugao i taj ko je kovao pečat ili onaj ko je to pripremao, uradio ga je sa tom namjerom i napravio kako je uradjeno.

Njegova lijeva noga je veoma tanka, mršava, kao noga djeteta ili bolesnika. Njegova desna noga se ne vidi, pokrivena je plaštom.

Njegova lijeva noga se nalazi na životinji koja izgleda kao lav. Otkud lavovi na dvoru kralja Tvrdko...? Na crtežu se vide dva lava, desni lav na crtežu ima otvorena usta ili zjeva. Životinje imaju grivu, (mnogo dlake oko vrata), a jedina životinja ovakva na planeti Zemlji je trenutno je lav.

U desnoj svojoj ruci, drži štap ili žezlo, ako je to žezlo. Vrh žezla je SADA VIDLJIV, i dobro se vidi šta je na žezlu.

U pozadini iza njega se vide takodjer čudne spodobe ili je to samo neka vrsta zavjese, ako je zavjesa ili sjenka.

U svojoj lijevoj ruci drži krst, ali na originalnoj uvečanoj negativ slici novca, to izgleda kao sjena, ali izgleda i kao krst..

Ako se pažlivo zagledaš u njegov stomak vidjet ćeš nešto, to slično postoji i na ovoj slici, klikni na link.

U pozadini, iza "krsta"ili tog nečega se vide njegova prsa-grudni koš, i ocrtavaju se rebra i mišići i kružni mišić stomaka.

Njegovo tijelo, to što je vidljivo je izgleda potpuno golo (tako izgleda na slici pečata, po svoj prilici da je bio jako je mršav ili bolestan u doba kad je ovaj pečat kovan), a preko njega je samo ogrnut plašt bez ikakvih ukrasa. Ja sam dodao kraljevske boje.

Zašto je bio tako mršav. Ako je bio bogumil, poštovao i priznavao propise o bogumilskom načinu ishrane onda to može objasniti njegovu mršavost, ali onda na slici nije krst u njegovim rukama, nego nešto drugo. Da, to drugo što je vidljivo na negativu slike ispod ovog teksta je neka mala životinja u njegovoj lijevoj ruci.

Izvod iz teksta Bogumilstvo kao religiozni problem iz 1927 godine. Predavanja Dr.Ivana Pilara - tekst je vrlo obiman pa ga pročitajte ovdje

Jedinu iznimku su činile ribe, jer one se ne množe prilegom. Oni su živjeli samo od kruha, zeleni i voća. Zato je običaj služenja voća, osobito bosanske suhe šljive, ostatak bogomilske kulture, jer preko zime su se Bogomili hranili kruhom i suhim voćem. Lomljenje kruha bio je dapaće posebni ritualni akt kod bogomilskoga bogoslužja, kao lomljenje hostije kod katolika.

Klikni na link da pročitaš bogumilske jeresi kako ih je napisao Kozma pa se vrati.

 

tvrko_novac_slika_lijevo_gore600.jpg (9252 bytes) Sa lijeve strane gore se vidi lik sa kriima iznad glave,

OVO IZGLEDA SADA KAO ANDJEO,

izgleda kao da je bez kose, i podsjeća na istočnjačke osobe, budiste ili lame, ili neke iz hindu pokreta, ako je to što izgleda meni kao perčin zaista perčin.

tvrko_novac_slika_lijevo_dole600.jpg (8691 bytes)

 

Sa lijeve strane dole lijepo i jasno se vidi grb-štit a na štitu dvoglava ptica.

OVO IZGLEDA SADA KAO ANDJEO koji drži ŠTIT - GRB

 

tvrko_novac_slika_desno_gore600.jpg (9947 bytes)  

Sa desne gornje strane se vidi lik

OVO IZGLEDA SADA KAO ANDJEO

tvrko_novac_slika_desno_dole600.jpg (12730 bytes)  

 

Sa desne strane dole vidi se lik andjela, ispod štita ili grba.

OVO IZGLEDA SADA KAO ANDJEO koji drži ŠTIT - GRB

Šta je istina a šta nije. Namjera mi je da se PRAVA, ISTINSKA, ISTINA NADJE.

 

Kralj Tvrdko pečat krije tajnu njegovog izgleda...

Kralj Tvrtko Prvi.

Originalna uvečana pozitiv slika kralja Tvrdko.

Kralj Tvrtko Prvi negativ

Uvečana originalna negativ slika kralja Tvrdko

NAPOMENA : Tekst na obodu sada je čitljiv i vidi se pismo kojim je napisano, i sada otkriva šta tamo na obodu piše.

Sta je to TERREhO LI REGIE DNNL na kralj Tvrdko pecat...

Sta je to TERREhO LI REGIE DNNL na kralj Tvrdko pecat...

PAŽNJA - Ova web stranica iznad ovog teksta i svi podaci su: Copyright by Rudolf Bošnjak - PAŽNJA


Prva strana  Tvrtko index  Kulin ban index  Kosovo index