Tajne uklesane u kamenu na mnogim mjestima na planeti, šta nam one govore...

Ovaj znak # krije u sebi 3, a ovaj znak $ krije u sebi 4...kako? Ovo su samo dva nivoa prekidača na tastaturi, jedan ispod drugog...Pa imate kompjuter...on je dat neznalicama da počnu RAZUMITI,... on daje bezgranična vremena i prostore nivoa kao i vaš UM...probajte usmjeriti UM...na druge nevidljive prostore i dobit ćeš slike iz tih nivoa...samo se pojave...nisi lud kad to vidiš...VIDIŠ NEVIDLJIVO.

Kako vidjeti SVE NEVIDLJIVO koje je SVE VIDLJIVO, ali samo kad znas koristit UM...

Šta je LICE OD DIMA u rušenju Svjetskog Trgovačkog Centra - ovo što ulazi u vaš um je OD CNN-a, a ne od mene...

Šta je 3   ili  #    - i koja je veza izmedju rušenja nekoliko Trgovačkih Centara - ko je sve ovo smislio na ovakav način...

Šta je CVET ili CVIJET ili CVJET, ta riječ za koju mislimo da znamo šta znači...

Olujni Bog ili Bog Munja po imenu Hadad, uklesan u kamenu je NJEGOV CVIJET...

Bog Sunca, Shamash ili Šamaš - i njegova tajna NJEGOV CVIJET...

Tajne na Bogumilskim kamenovima - taj CVIJET JE UKLESAN NA MNOGO STEĆAKA...

Tajna života tog cvijeta, U TEBI SAMOM JE, POGODIOSAM PO GOD  DIO SAM...

Kamen sa ostatkom poruke - ima poruku i oblik kao SARKOFAG ili STEĆAK...

Napisano o Bosni i Hercegovini, ČUDNA imena naših gradova, i još mnogo toga IZ ENCIKLOPEDIJE 1911godine...

Slikovna veza izmedju bosanskih kućica, Džingis Kana, i stećaka, a posebno posmrtnog drvenog kovčega DŽINGIS KANA....

Nekad se pisalo ovako - ako se prizna ISTINA, onda se mora priznati šta smo od predaka ILIRA oteli... BAŠKA PLOČA

Križevi na crkvi Kulin bana - šta je to, što mene podsjeća na DANAŠNJE UREDJAJE...

A naš čovjek, slaven je bio IZMISLILAC, nove energije, NA IZMJENI Č Ni STRUJ E...web o njemu  IZMISLILAC NIKOLA TESLA

NEVIDLJIVE TAJNE SA SATELITA

Sarajeva - je na ilirskom ili albanskom, slika SARAJEVA ili RAJ VO SA  IZ  SVE DOBRA, MIR je ilirska riječ i znači DOBRO. Snimak sa satelita.

Kontinet Evropa - skrivena, nikad vidjena ovako, da li joj je ime ENDHAND ili ENDLAND ili ENGLAND...sami odlučite. Snimak sa sa satelita.

Šta je istina a šta nije. Namjera mi je da se PRAVA,  ISTINSKA,  ISTINA NADJE.


Prva strana   Kulin ban index  Tvrtko index

Web stranice dostupne svima.