VAŽNO! Podesite Encoding teksta na ISO 8859-2 standard, da bi vidjeli naše znakove. VAŽNO!

 
Then people will run away from cities to the country Tada ljudi će bježati iz gradova do (se-la)selo-jelo zemlje
and look for the i gledat će-tražit će
mountains with three crosses, planine (u plan i u nama) sa tri krsta,
plan sa tri krsta 
and there, inside, i tamo, unutra,
they will be able to breathe and drink water. oni će biti sposobni (u mogućnosti) da dišu i piju vodu.
Those who will escape will save themselves and Oni koji će pobjeći spasit će same sebe i
their families, but not for long, njihove familije-porodice, ali ne zadugo,
because a great famine will appear. zato što će se pojaviti velika glad.
 

 

 

 

Moje rješenje problema TRI KRSTASTE GORE, je ovdje.

Mitar info page is here - Mitar info strana je ovdje

Back to Sveta Zemlja BA web site - Nazad na web sajt Sveta Zemlja BA

 

Copyright (C), 2000, All rights reserved, Rudolf Bošnjak.