TRI KRSTASTE GORE

Riješenje opisao Rudolf Bošnjak

GOOGLE TRANSLATE - PREVODILAC

 

Riječi Mitra Tarabića, tri krstaste gore, izgovorene nekad davno i napisane u knjizi " Kremansko proročanstvo." su .... O tim riječima, o njima, razmišljam već od prvog čitanja ove knjige, oko 1982 godine (pročitao sam je nekoliko puta) i tek u Oktobru 1999 godine, popevši se na vrh planine Bjelašnice, blizu Sarajeva, i gledajući naknadno ovu moju fotografiju ispod samog vrha-tornja,  tek sam nakon nekoliko dana gledanja u tu fotografiju tog miniranog-srušenog i nakrivljenog tornja predajnika, sa (3) tri terase za mikrotalasne antene, razumio-shvatio poruku Mitra Tarabića, koju je Mitar Tarabić izrekao prije toliko godina i to su ove riječi.

English
Those who will run and hide in the mountains with three crosses will find shelter and will be saved to live after in abundance, happiness and love, because there will be no more wars...

Sarajevo water level 611 meters

LINIJE-VELEZ-BJELASNICA-MAJEVICA.jpg (127728 bytes)

Domaći
Oni koji budu pobjegli i sakrili se u planinama (plani-n-nam) sa tri  krstaste gore,  naći  će  sklonište  i  biće spašeni - spaseni  da  žive  poslije u  izobilju  (izo-bilju),  sretni i voljeni, zato što ratova više neće biti...

Sarajevo visina vode 611 metara

  

Vrh planine Bjelsnice sa tornjem.

toranj_kosi.jpg (14970 bytes)

toranj.jpg (9042 bytes)

1. Ispod tornja na planini Bjelašnici sa (3) tri terase za mikrotalasne antene.

2. Nagnuti toranj sa (3) tri terase za mikrotalasne antene..

3. Ispravljen toranj sa (3) tri terase za mikrotalasne antene..

toranj_naopako.jpg (7737 bytes)

toranj_naopako3.jpg (8295 bytes)

toranj_naopako2.jpg (6776 bytes)

4.Toranj naopako sa (3) tri terase za mikrotalasne antene.

5. Toranj okrenut naopako ima   3  krsta - tri krsta s te gore.

6.Toranj okrenut naopako ima (2) dva krsta.

 

toranj_naopakokrst.jpg (4647 bytes)
Podnožje brda  

krst.jpg (7646 bytes)

Podnožje brda naopako
ko_krst_naopako.jpg (4064 bytes)

7. Krst na vrh brda.

8. Krst izgled.

9. ko krst naopako

 

          tri krstaste gore (ko krst naopako...) ili

          tri krsta, s te gore (ko krst naopako...) ili

          tri krsta, sa te gore (ko krst naopako...) ili

          tri krsta           gore (na vrhu krsta).

U medju vremenu sam službeno posjetio TV predajnike na planini Kozari 1996, na planini Majevici-Stolice 1997, (dok sam radio na OBN televiziji), i gledao istu stvar sve srušeno i spaljeno, ali tek vidjevši spaljeni i srušeni predajnik na planini Bjelašnici, se (otborilo) otvorilo, je dato, po meni, jedno i jedino, ovo rješenje tajne i problema tri krstaste gore, (ako ne uzmemo u obzir da postoji planina sa imenom Tri krstaste gore, blizu Užica u Srbiji, da li je Mitar mislio na nju ili na ovo moje rješenje) koje se meni otvorilo i kazalo u Oktobru mjesecu 1999 godine.

Rješenje je dato kroz sve ovo što ste do sada proučili,(ako ste na  prethodnoj strani sve prošli ), i igrajući se riječima i njihovim raz-dvajanjem već nekoliko godina,  (te zahvaljujući  mom skromnom proučavanju sanskrit jezika, pročitavši tri puta Bhagavad gitu, te poznati staro indijski ep Mahabharata dva puta i nekim drugim znanjima i saznanjima), i tek danas, 11022000 ili 1122000 ili 11 Februar 2000, sam odlučio da ovo objavim putem Interneta. To rješenje po meni je ovdje. Da li sam u pravu ili nisam kazat će vrijeme.

Tri krstaste gore, su u stvari, tri krsta, te, gore, tri krsta što su izgorili, ili tri krsta, sa te gore, ili tri krsta           gore jer to su četiri ( 4 )poznata planinska vrha u Bosni i Hercegovini, tačke gdje su bili smješteni televizijski predajnici Kozara (jedino Kozara sada radi,  Velež, Bjelašnica i Majevica znači ostaju to su još samo tri - 3 koji ne rade) koji su: gore - gorili - gorjeli - izgorjeli - spaljeni - uništeni.

LINIJA-KOZARA-VELEZ-BJELASNICA-MAJEVICA-KOZARA.jpg (146608 bytes)

Kako god ih okrenete-poredate, te tri krstaste gore, imate Bosnu i Hercegovinu, trokut u bilo kom položaju, po bilo kojoj karti-mapi ili BA domenu po internetu, koji predstavljaju   (3)  tri   TV  predajnika,    koji   su   srušeni    u   toku    zadnjeg BhA-rat-a. (bharata-je sanskrit riječ) 

Bhagavad Gita - moje objašnjenje značenja tog sa kriv-en-og imena je ovdje.

Tu su navedi po redu ili redom rušenja ili to sve, možda nema veze sa redom rušenja:

 

Google Earth kmz files

Bjelašnica kmz file

Kozara kmz file

Majevica kmz file

Velež kmz file

Kozara Majevica

© BA  @

®

Velež
ili
Medjugorje
Bjelašnica
LINIJA-KOZARA-VELEZ-BJELASNICA-MAJEVICA-KOZARA.jpg (146608 bytes)

Zahvaljujem na trudu i čitanju ove web (star-nice) stranice i svih ostalih.

 

Nazad na - Proučite i upamtite smisao riječi

Mitar info page is here - Mitar info strana je ovdje

Back to explanation - Nazad na objašnjenje

Back to Sveta Zemlja BA web site - Nazad na web sajt Sveta Zemlja BA

Vrlosamzaineresovanzavaškomentarivašeidejekojemožeteposlatina

mail adresu, klikni na link sa tekstom u subjekt line: Moj odgovor na riješenje dato na web stranici tri_krstaste_gore.html

Ova stranica i sve opisano i rečeno ovdje, svi detalji na na njoj su pod autorskim pravom kopiranja i objavljivanja, molim vas kontaktirajte autora lično, ako želite da ovo objavljujete bilo gdje, u štampi ili na nekom drugom mjestu. Ovo je moje vidjenje rješenja.

Copyright 2000. All Rights Reserved. Rudolf Bosnjak.

Unauthorized use or duplication prohibited.

Copyright ( C ), 11 February 2000, All rights reserved, Rudolf Bošnjak.