1.jpg (5297 bytes)

 

srz_simiovoj.jpg (4046 bytes)

flower-1.jpg (3278 bytes)

COLORRUN.GIF (4172 bytes)

1_srz.jpg (7449 bytes)

ratnik_1.jpg (10995 bytes)

3@3@3.jpg (3630 bytes)

ratnik_2.jpg (10787 bytes)

 

ufo1.gif (1530 bytes)

 

cv_jeta_lazar_roloc.jpg (4651 bytes)

 

stecak_detalj1.jpg (11082 bytes)

 

kugla.jpg (8761 bytes)

 

sakriveno.gif (9556 bytes)

 

mandala.jpg (21923 bytes)

 

lice_kralja_tvrtka.jpg (2731 bytes)

master_whip1.jpg (4635 bytes)

 

 

DNA_science_vertical.jpg (7580 bytes)

 

pope.jpg (10588 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tvrtkozlatnik.gif (13882 bytes)

 

 

 

 

 

 

bandes.gif (32148 bytes)

KODDNA REC, RJEC, RIJECIMA...REČ, RJEČIMA, RIJEČ...

Napisao Rudolf Bošnjak Date: Fri, 26 Apr 2002 11:26:25 +0200

U OVOM TEKSTU, DOK SAM GA PISAO, I DANAS, I SVAKI DAN NESTAJU SLOVA, NESTAJALI SU SLOBA, I BILO BI JOŠ GORE NEGO ŠTO JE SADA NAPISANO, TO ŠTO JE BILO NAPISANO, KAD TA SLOVA - SLOBA NESTANU, SLOVA SU NESTAJALA IZ TEKSTA, JER PRAVA ISTINA BI BILA TEK ŠOKANTNA, NISAM JE NAPISAO, A NEKA SILA JE HTJELA DA JE NAPIŠEM, MOŽDA DRUGI PUT...

NEŠTO SAM ISPRAVIO OD NESTALIH-NESTAIH - NEŠTAIH SLOVA-SLOBA...ODNESE...

Ovaj tekst je nastao kao od GO VOR...na veoma interesantNA pisma, poslana od Moris Cengic, iz STOKHOLMA.

VAŽNO! Podesite Encoding teksta na ISO 8859-2 standard,
da bi vidjeli nase znakove.

U NETSCAPE Browser: KLIKNI,  VIEW, Character set,
Central Europen ISO 8859-2, i tada se vide naša slova.

U INTERNET EXPLORER Browser:KLIKNI, View, Encoding,
Auto select ili Central European.


SAV TEKST ĆE BITI U OVOM OBLIKU, VELIKA SLOVA, DA SE IZBJEGNE ONO ŠTO SE
MORE ILI VIŠE ILI MOŽE IZBJEĆI.

POKUŠAT ĆU ODGOVORIT NA TVOJA PITANJA, NEDOUMICE, POZNAVANJE I
NEPOZNAVANJE STVARI, NA NAČIN KAKO JA OBJAŠNJAVAM STVARI, I TO JE VEĆ
MNOGI PUT TAKO NAPISANO NA WEB SAJTU, AKO SE PAŽLJIVO ČITA I PONOVO ČITA I PONOVO ČITA TADA SE SVE SLOŽI, TO NEVIDLJIVO, A PRED SVA ČIJIM OČIMA SVAKI DAN.

BIĆE MOŽDA "BOLNO" ili "VOLNO", ZAVISNO I KAKO TU: REČ, RJEČ, RIJEČ ČITAŠ
LATINICOM ILI ČIRILICOM, JER NJENO ZNAČENJE OTKRIVA SAMO JEDAN MALI
DIO-BOGA-a-TOG-a, SKRIVENOG U SLAVENSKIM JEZICIMA,
VEOMA VJEŠTO,
PERFIDNO, INTELIGENTNO, JAKO KODIRANO SA NEKIM OD NAJAČIH ŠIFARSKIH
SISTEMA KOJI POSTOJE, OD
PAM TIV EKA,  PAMTIVEKA, PAMTIVJEKA, PAMTIVIJEKA POSEBNO U SRPSKOM EKAVSKOM NAČINU
izgoVARANJA GLASOM,

GLASABA
GLASoVA


I HRVATSKOM NAČINU izgoVARANJA GLASABA, ILI GLAZBA, JEZIKU JER JEZIK
KOJIM MI izgoVARAMO U BOSNI JE JEDNA MJEŠAVINA NEZNANJA I ISTORIJSKOG I
TRENUTNOG U TOM DATOM VREMENU PROŠLOM I OVOM NEDAVNOM, NAČIN
DODVORAVANJA I POKORAVANJA NEKOJ OD STRANA RADI TOGA ŠTO JE TA STRANA IMALA MAČ - ORUŽJE, VER, VJER, VIJER...

OBJAŠNJENJE - OBJAŠNJENJA - OBJAŠNJENOG

ILI TE RIJEČI MAČ-ORUŽJE PO MOM NAČINU DEKODIRANJA JE OVO

OR-na engleskom jeziku je ILI pa će biti

ORUŽJE

OR UŽJE

MAČ - ORUŽJE    -  MAČ ILI UŽjE  VER, VJER, VIJER...

MAČ - ORUŽJE    -  MAČ ILI UŽe JE BER, BJER, BIJER...

MAČ - ORUŽJE    -  MAČ ILI UŽE JE BIR, BJER, BIJER...

MAČ - ORUŽJE    -  MAČ ILI UŽE JE, BIRaj, BIRAJ JER, BI JER...

SVE OSTALO KO ZNA ČITAT, A NE CITAT i ČITATI...RAZUMIT ĆE.

 

TO SU RADILE SVE STRANE KOJE SU BILE OVDJE, A NAJDUŽI STAŽ IMAJU ONE ŠTO
SE KORISTE KAO: SRPSKOJ ILI HRVATSKOJ ILI AKO IDEMO JOŠ I PRIJE, HORDAMA
RAZNIM KOJE SU PROŠLE OVIM PROSTOROM, RIMSKOM CARSTVU, TURSKOM CARSTVU, AUSTROUGARSKOM CARSTVU, JUGOSLOVENSKOJ KRALJEVINI, FAŠISTIČKOJ NJEMAČKOJ, ITALIJI, BUGARSKOJ I SVIM SARADNICIMA TADAŠNJEG OKUPATORA, NOVOJ JUGOSLOVENSKOJ FNRJ, PA ONDA SFRJ DRŽAVI, I PROBAT BITI SVOJ, JE ZADNJI PERIOD TRAŽENJA SEBE, JE BIO OVAJ RAT ZA STANOVNIKE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJI PRIPADAJU ISLAMU, PRAVOSLAVLJU I KATOLICIZMU, I SVIM DANAŠNJIM SARADNICAIMA DANAŠNJEG OKUPATORA I OKUPATORSKOG SISTEMA U BIH.

TO TRAŽENJE SEBE, JE UVIJEK, I UVIJEK I UVIJEK I UVIJEK ĆE GURATI STRANA
KOJA SE ZOVE RELIGIJA, UZ POMOĆ VERE, VJERE, VJERE BILO KOJE VRSTE, JER RELIGIJA JE POKRIVAČ
, (COVER UP) A VERE, VJERE, VIJERE JESU SREDSTVO DA SEBE, NAMETNU IZNAD TEBE, LUD S KOG BIĆ-A KAKO JA GA ZOVEM, A SVI OSTALI LJUDSKO BIĆE, I TO SE JOŠ ZOVU NORMALAN.

NIJE GREŠKA LUD S KOG BIĆ-A A NE LJUDSKOG BIĆA.

TRENUTNO, SE "BOŠNJACI" KAKO SU SE NA BRZINU PROZVALI, KAO NACIJA, I DA
BI DOBILI TO PRIZNANJE, SAMI SEBE ZOVU POGREŠNIM - "BOŠNJAK" - IMENOM.
TO NEMA VEZE, SA PAMEĆU, SA ZNANJEM, SA ISTINOM OVOG PROSTORA, NA KOM SU TI ISTI ODRASLI, JER TO JEDNOSTAVNO NIJE TO I TAKO I TAČKA, NEMA
RASPRAVE O TOME, UOPŠTE.

SVI TO ZNAJU, ALI NIKO NEMA HRABROSTI, SADA DA KRENE I TO, I PROMENI,
PROMJENI, PROMIJENI U NAZIV, U IME KOJE BI JEDINO BILO BAR DONEKLE PO
MENI STVARNO, JER JA SE NAJRADIJE TAKO PREDSTAVIM U OVOM NAŠEM PROSTORU, TO JE TA ISTINA, PRAVA, STVAR I KOJU BI SVI IMALI U SVOJIM SRŽima, U SEBI, U SVOM TELU, TJELU, TIJELU...TO JEDINO PRAVO ZA NJIH I PO MENI BI
BILO

BOS AAN,  BOS ANA.. MISLI O OVOM, MOŽDA SE O TVORI.

BOSANAC, BOSANKA...

IAKO, I TO NIJE ILI JE OPET ISTINA, JER SU SVI NA OVOM OGRADJENOM PROSTORU,

PRO S TORU OVDJE, TOLIKO, TOLIKO SMEŠANI, SMJEŠANI, SMIJEŠANI, SMETEN,
IZMEŠANI, IZMJEŠANI, IZMIJEŠANI...

SAM SI DOŠAO DO ISTIH MISLI IZ SEBE, IZ SVOJE UNUTRAŠNJOSTI, ONE SRŽi, O
KOJOJ JA PIŠEM I ONOG U NAMA ŠTO NAM VJERE, POPOVI, HODJE ISVI OSTALI
DUHOVNI UČITELJI PRIČAJU DA JE BOG...ILI DAJE BOG...


PO MENI, PRAVA I JEDINA ISTINA BI BILA DA SE SVI ZOVEMO: STANOVIK OVE
PLANETE - ZEMLAN - ZEMLANIN...


DA BAŠ ZEMLAN, ZEM LAN...NEŠTO OD TVOG DzENGIS KHANAa...

BOG NIKAD NIŠTA NIKOM NIJE DAO!

NIKAD.

SVE ŠTO SE DEŠAVA, DEŠAVA SE IZ TE SRŽI KOJA EMITUJE, ZRAČI, PRIMA,
TE NE VID LIVE, NE VID LJIVE ENERGIJE KOJU SU izgoVARALI I ZOVU JOŠ UVEK, UVJEK, UVIJEK ISTIM GLUPIM IMENOM...

BOG JE izMISLEN, izMIŠLJEN, ZA POTREBE UPRAVLJANJA STRAHOM, A TO SU
REČI, RJEČI, RJEČIMA,

DUHOVNIM PUTEM, KROZ

d) UHO V NIM

D UHO U NIMe

D UHO U NIDE

D UHO UNIDJE

PA AKO TO NE USPE, USPJE, USPIJE, ONDA SE KORISTI I KORISTIO SE, KORISTILO SE KORISTI SE JOŠ KOPLE, KOPLJE, LUK I STRELA STRJELA, STRIJELA, MAČ, SABLJA, A POSLIJE PUŠKA, TOP, TENK, GRANATA, AVION, BOMBA, SATELIT, KRSTAREĆA RAKETA, LASER SA SATELITA...

DANAŠNJE NAJMOĆNIJE ORUŽJE VIŠE NIJE SVE TO GORE NABROJANO VEĆ SREDSTVO KOJIM MI, NEKOLIKO STOTINA MILIONA STANOVNIKA NA OVOJ PLANETI razgoVARA MEDJU SOBOM...I SVI OSTALI NA ISTI NAČIN, ALI GA NISU SVJESNI, A ON JE U NOVINAMA, TELEVZIJI, RADIJU, GLAZBI, MUZICI...

I TAKO DOLAZIMO DO INTERNETA...ILI PO MOM, KAKO SAM GA JA PROZVAO - ONTERRANET.

ON  TER   RANE  T

ON  TER   RANI  T...

TER je RET

ON  RET   RANI T...

ON REC  RANI   T...

ON RECima  RANI Te...

ON RECIMA HRANI TE...

ON REČIMA HRANI TE...

ON RJEČIMA HRANI TE..

ON RIJEČIMA HRANI TE...

ON RIJE ČIME HRANI TE...

JA PIŠEM NA NAJ JEDNOSTAVNIJI MOGUĆI NAČIN, JER, SAMO RADI NAČINA KAKO
SU ČITAOCI OVIH TEKSTOVA UČENI U ŠKOLI, DO SADA, MALO NJIH RAZUMIJE,
ŠTA PIŠE...


JER ČITATI TREBA ZNATI,

A UČEN SI DA MISLIŠ,

DA MISLITI ZNAŠ,

DA ZNAŠ ČITATI NA NJIHOV NAČIN I DA NE ČITAŠ NEVIDLJIVO, NE VID I LJIVO NA MOJ NAČIN.

DA, NE ZNAŠ ČITATI NEVIDLJIVO, A U TEKSTU NAPISANO JE, JER AKO BI NAUČIO DA
ČITAŠ NEVIDLJIVO,
VIDIO BI NEVIDLJIVE KOMANDE, INSTRUKCIJE U TVOM TELU, TJELU, TIJELU, KOJE UNIŠTAVAJU TVOJE TELO, TJELO, TIJELO I TVOJ ŽIVOT U NJEMU.

ALI SVE VIŠE NJIH, IMA POTREBU DA IZADJE IZ TOKA, TOGA, KAKO razgoVARAJU
JEDNI PREMA DRUGIM...


TOJ ESV EDA TON AMO MWE BSA JTU....KAKO TI SE ČINI OVA REČENICA, NEKAD I DANAS JE OVAKO

TO JE  SVE DATO  NA  MOM WEB SAJTU...

TO JE NAČIN KODIRANJA, KODIRAN JA... KO DIRAN JA, sam čime

U TI TISNUT TO, UTI SNU TO...

UMETNUTO...

U UM UMET NU TO..

UUM MET VID TOO..

U UM METNUTO VIDI TO...OVU REČ, RJEČ, RIJEČ, SVI KAO "RAZUMETE, RAZUMJETE, RAZUMIJETE"...

TAKO SU HRIŠČANSTVO, ČIRILO I METODIJE, PRAVOSLAVLJE, KATOLICIZAM,
ISLAM, A KASNIJE VUK KARADZ I RAZNI DRUGI PRAVOPISCI MENALI, MJENJALI,
MIJENJALI KAKO JE KOME TREBALO DA SE OVCA DRŽI U TORU...


SVI KOJI OVDJE KORISTIMO, izgoVARAMO "BOSANSKI JEZIK", A NACIJA IM:
BOŠNJAK, A SA DRUGE STRANE SRBIN, A SA TREĆE HRVAT...A SVE TO DAJE OVO.


BOŠNJAK izgoVARA BOSANSKI JEZIK ( uBIH )

SRBIN izgoVARA SRPSKI EKAVSKI JEZIK ILI

SRBIN izgoVARA SRPSKI JEKAVSKI JEZIK ( uBIH )

HRVAT izgoVARA HRVATSKI IJEKAVSKI JEZIK (uBIH )

BOŠNJAK izgoVARA BOSANSKI JEZIK, KOJI JE SADA NAJSLIČNIJI ČISTOM
HRVATSKOM IJEKAVSKOM, SA MNOGO TURSKIH I ARAPSKIH REČI, RJEČI, RIJEČIMA
REČENIM...I NAPISANIM U REČNICIMA, RJEČNICIMA, RIJEČNICIMA I TE SU
RIJEČI KAO PREVEDENE TAKO KAKO SU NAPISANE U ORIGINALU NA TURSKOM,
ARAPSKOM, KAKO SU NAPISANE NA TOM JEZIKU, NA TOM STRANOM JEZIKU, I TO
MNOGE.

DALJE, O JEZIKU NEĆU DANAS, DOVOLJNO JE JASNO ŠTA NIJE JASNO...

O POREKLU, PORJEKLU, PORIJEKLU, PODRIJETLU NAS, NA OVOM PROSTORU JE TEMA
KOJA ZAUZIMA MNOGO VREMENA I PROSTORA I NEŠTO O TOME JE NA WEBU, NA MOJ NAČIN OBJAŠNJENO, ČITAJ.

TI SI DOŠAO DO ZAKLJUČAKA. TVOJ MAIL-POŠTA MENI NIJE SLUČAJAN,
"SLUČAJNOST NE POSTOJI",

POSTOJI KOMPJUTERSKA SIMULACIJA OVOG SVETA - SVETOG - SVE TOG-A, ŠTO NAM SE DEŠAVA I TO KONTROLISANA SIMULACIJA OD BIĆA KOJA MI NEVIDIMO SVOJIM OČIMA, ALI IH MOŽEMO OSJETITI KADA SE UKLJUČE, A UKLJUČUJU SE NA RAZNE NAČINE...U NAŠ SISTEM TELA, TJELA, TIJELA I PREUZIMAJU ISPRAVKE U NAŠEM UMU, TJELU, SRŽI-ma, ZAVISNO KOLIKO SI IM DAO, DA TI OD HARD DISK I MEMORIJSKOG PROSTORA U TVOM KOŽNOM RAČUNARU, IZMJENE... KROZ RELIGIJSKE ZABLUDE I DOGME...O SVETOM.

NADAMSEDA, NA DAM SE, NADAM SE, DA

SI RAZUMIO OVO POREDJENJE, PORED JEN JE...

JER SVE TO JE PO RED JEN JE, JE POREDANO REČIMA...IZ GLASA BA...

SVETO JE PORED SVE TOG, SVETA, PORED SVETA, I SVETIH, SVE TIH....SVETLO
NAŠE SVE TLO PO KOM HOD IMO, HODIMO U ZNANJU ZNANOM...

TRAŽIM OD SVIH DA NAUČIŠ ČITAT NE VID LJIVO A TO MOŽEŠ AKO SE UDUBIŠ U SEBE SAMOG JEDINO I U OVE WEB STAR NIĆE (STRANICE) I ČITAŠ IH VRLO, VRLO VRLO POLAKO I ONE SRŽI U TEBI ĆE TI SVE REĆI, BAŠ SVE KAKO JE, MORAŠ SEBI PRVO VEROVAT, VJEROVAT, VIJEROVAT I OSJETIT NULTU MISAO...JER ONO ŠTO SU OSTAVILI BOGUMILI NAŠI ZNANI PRECI SU SVE ONI GORE OPISANI POD IMENOM VER, VJER, VIJER UNIŠTILI, I JA SAM DOSTA TOGA POVEZAO I ZAHTJEVAM, TRAŽIM, HOĆU DA TOME ČITAŠ OVDJE

Rudolf Bošnjak

Pod Pravom Kopiranja, Sva Autorska Prava Zadržana od Rudolf Bošnjak,

Copyright, All rights Reserved by Rudolf Bošnjak.

Iako su već mnogi tekstovi preuzeti i prepisani kao VLASTITE MISLI RAZNIH AUTORA koji su MOJE MISLI jednostavno prepisali sa mog web sajata, jer ova rečenica Web stranice dostupne svima, ne znači da se može PREPISIVATI, KRASTI, i biti LOPOV MOJIH MISLI. Ako ih kradu, a kradu ih i postavljaju kao svoje, zašto me ne pitaju da ih preuzmu, nego zaključuju svoje e-mailove prema meni sa mislima tipa: PA TI NISI NORMALAN, da ja i nisam normalan, ali oni ne znaju šta je to NORMALAN, jer misle da su oni normalni. Pročitaj ONDA Govori o svom podrijetlu i i URAZUMI SVOJ UM da bi IMAO ZNANJE KOJE NEMAŠ.


Home   Prva strana  Tekst ovi index   Vision index  SRZ index

Web stranice dostupne svima.

Pod Pravom Kopiranja, Sva Autorska Prava Zadržana od Rudolf Bošnjak,

Copyright, All rights Reserved by Rudolf Bošnjak.

Zadnja izmjena, Tuesday, April 07, 2015 09:53:46 AM