Sve mir sko  -  Sve dobro sko

Pišem o tome već dosta dugo a i sada ponovo OBjašnjavam - Rudolf Bošnjak
Svi tekstovi napisani na ovom web sajtu, su:

Pod Pravom Kopiranja, Sva Autorska Prava Zadržana od Rudolf Bošnjak,

Copyright, All rights Reserved by Rudolf Bošnjak.

Iako su već mnogi tekstovi preuzeti i prepisani kao VLASTITE MISLI RAZNIH AUTORA koji su MOJE MISLI jednostavno prepisali sa mog web sajta, jer ova rečenica Web stranice dostupne svima, ne znači da se može PREPISIVATI, KRASTI, i biti LOPOV MOJIH MISLI. Ako ih kradu, a kradu ih i postavljau kao svoje, zašto me ne pitaju da ih preuzmu, nego zaključuju svoje e-mailove prema meni sa mislima tipa: PA TI NISI NORMALAN, da ja i nisam normalan, ali oni ne znaju šta je to NORMALAN, jer misle da su oni normalni. Pročitaj ONDA Govori o svom podrijetlu i i URAZUMI SVOJ UM da bi IMAO ZNANJE KOJE NEMAŠ.

Uzdizanje svjesnosti - opisao i napisao Rudolf Bošnjak
Svrha života - opisao i napisao Rudolf Bošnjak
Granica uma -opisao i napisao Rudolf Bošnjak
Iskustvo - opisao i napisao Rudolf Bošnjak
Češanje - Šta je o tome rekao Dalaj Lama - opisao i napisao Rudolf Bošnjak
Moja najveća želja - Napisao Predrag Kezele
Red alert ili crvena uzbuna - Spasimo Planetu - povezao i napisao Rudolf Bošnjak
Ummisli - opisao i napisao Rudolf Bošnjak
Umcom   - opisao i napisao Rudolf Bošnjak 
Mene mući - Mene muči  - opisao i napisao Rudolf Bošnjak

Pročitajte, kako napad neznanjem izgleda, protiv ZNANJA i MOĆI PRAVIH  NEBESKIH  REIKI   ENERGIJA, nepoznatih katoličkoj crkvi. Napisao Vlado Magdić, pa sve obrisao i napisao drugo, a ono što je napisao, više nije kako je bilo napisano...25 Maj 2001.

Windows - šta je to što ne vjerujete, a tu je stalno...-opisao i napisao Rudolf Bošnjak
Unutrašnji glas - opisao i napisao Rudolf Bošnjak
- govori, ali mi ne....vidiom - vidimo, čujeom -  čujemo, osjetiom - osjetimo...
Politika - i njena ne djela...
VA TI KA N - ne bojte se staviti KRISTA NA INTERNET...

Is use  ili isuse   ili   isuše   ili izuše  ili uzeše ... ti UM, MOZAK...ako ga imaš, a imaš ga, pročitaj da provjeriš imaš li to...
Use I u svoje kljuse...objašnjenje... opisao i objasnio i napisao Rudolf Bošnjak

SVETOST  MOJA - opisao i napisao Rudolf Bošnjak.
SVAKU GODINU DANA DODJE DIO ONOG što do sada nije moglo  r  a  z  u  m  i   t   se
SVETOST NJEGOVA - opisao i napisao Rudolf Bošnjak.

KO SITI - kositi, ko si ti, kosi ti, kos i ti, kosit i, k osi ti...
KOD - napisao Rudolf Bosnjak, PROČITAJ I MISLI ŠTA SI PROČITAO DANIMA....
Zbunjivati Sve TE ovo - pomalo...
Bežični telefon - vidi..misli o njemu...
O krompiru - što niste možda znali...
Da li je ili nije ovako - šta mislite, da li ste ikad razmišljali o tome, probajte...
Čudo hrane - razmišljanja Herbert Armstrong-a, u prevodu Sase...
Ljudi sa kraja civilizacije - opisao i napisao Dejan Mesić
Govori o svom podrijetlu - opisao i napisao Rudolf Bošnjak
Opklada - od nepoznatog pisca
PITANJE JE: Šta svaka žena želi - od nepoznatog pisca
Genij - je: izrečeno od vanzemaljske civilizacije, a napisano je na strani 85 i 86 knjige: Pravo lice Boga
Da li si - izrečeno od vanzemaljske civilizacije, a napisano je na strani 91 i 92 knjige: Pravo lice Boga
Bog kao osoba - opisao i napisao Dejan Mesić
Čovjek radi kao internet - napisala Helena Puljiz, Jutarnji list, Zagreb
Ključevi - opisao i napisao Rudolf Bošnjak, kao odgovor Dominku.
OTKRIĆA - napisala Belma Mujezinović, AVAZ - Express, Sarajevo
U grlu iščupali - opisao i napisao Rudolf Bošnjak.
Vernice - engleski tekst...

Prva strana

Web stranice dostupne svima.