BOŠNJAK ELEKTROAUTOMOBILI FONDACIJA BOSCHNJAK ELEKTROAUTOMOBILI FOUNDATION
MagnetIka i njeno istinsko razumijevanje je uvijek bilo i dalje je u srcu i duši Rudolfa Bošnjaka i njegove misije na planet Zemlja. Magnetic and their true understanding has always been, and continues to be, at the heart and soul of of Rudolf Boschnjk mission on planet Earth.
Da bi nova magnetska otkrića došla u obrazovni sistem i dobila izvrsnost istine među novim generacijama izmislilaca novih tehnologija, ja sam u procesu osnivanja B.E.F.   - BOSCHNJAK ELEKTROAUTOMOBILI FONDACIJA. To promote magnetic new discovery education and excellence of truth among the next generation of new technology innovators, I am in proces to established B.E.F. - BOSCHNJAK ELEKTROAUTOMOBILI FOUNDATION
Glavni cilj B.E.F. je naći i odabrati ljude tako pametne i tako mudre da probaju PRVO RAZUMIT ŠTA-ŠTO JE TO NEKRETNO MAGNETSKO RADIACIONO POLJE I KADA RAZUMIJU ŠTA JE MAGNETNO POLJE, da probaju da obnove i opet naprave Nikola Tesla uređaj. Main goal B.E.F. is to find and select human resources so clever and so smart to try FIRST UNDERSTAND WHAT IS MOTIONLESS MAGNETIC RADIATIVE FIELD AND WHEN UNDERSTAND WHAT IS MAGNETIC FIELD try to replicate Nikola Tesla device.
Magnetna Emitujuća Sila Polja nije ono što nas uče u školama i fakultetima. Magnetic Radative Force Field is not what teaching humans in school, college and university.
Ja radim na ovom uređaju od 2010 godine da bi ga koristo u mom projektu električni automobil. I am working on this device from 2010 year to use in my electric car project.
Nikola Tesla napravio je uređaj koji prikuplja, skuplja, uzima NEŠTO iz nekretnog magnetnog polja na kori planete Zemlje ili iz zraka iznad kore planete Zemlje, ili iz vakuma izvan planete Zemlje, i koristio je ovu prikupljenu, skupljenu, uzetu snagu, protok, obrazac i pretvorio je u vrstu ELEKTRIČNE NAPETOSTI (ne voltažu) I ELEKTRIČNU STRUJU. Nikola Tesla constructed device which collect SOMETHING from magnetic magnetic field at surface of planet Earth or from air at surface of planet Earth, or from vaccum outside of planet Earth, and use this collected force, flow, pattern and transform to KIND OF ELECTRIC TENSION (not voltage) AND ELECTRIC CURRENT.
KOLIKO ZNAM DA JE OVAJ UREĐAJ DAVAO VRSTU ISTOSMJERNE STRUJE I TO VJEROVATNO (D.C. DIRECT CURRENT) KAKVU  DANAS ZNAMO.

A MOŽDA I NE!

AS FAR AS I KNOW THIS DEVICE GIVE KIND OF DIRECT CURRENT AND THIS IS PROBABLY D.C. DIRECT CURRENT WE KNOW TODAY.

BUT MAYBE NOT!

Nikola Tesla uredjaj  za bežični prenos električne energije bez dalekovoda od hidrocentrala na Nijagara vodopadima do zgrade Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Nikola Tesla device for wireless transmission of electric energy without high voltage power lines from Niagara Falls power plant to U.S. Congers building.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.
Copyright
©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bošnjak. Bosnia and Herzegovina.

Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

www.bev.ba

  Map IP Address